Usuwanie przejrzystego znaku wodnego ze slajdów

Jeśli nie chcesz tekstowego lub obrazkowego znaku wodnego dodanego do wzorca slajdów lub układu slajdu, możesz go usunąć.

  1. Kliknij kartę Widok, a następnie kliknij pozycję Wzorzec slajdów.

  2. W okienku miniatur po lewej stronie kliknij wzorzec slajdów lub układ slajdu zawierający znak wodny.

    Wzorzec slajdów z układami

  3. Na slajdzie zaznacz obraz, który chcesz usunąć.

  4. Naciśnij klawisz Delete na klawiaturze.

    Uwaga: Znaki wodne zastosowane do wzorca slajdów są wyświetlane na wszystkich slajdach, a znaki wodne zastosowane do układu slajdu są wyświetlane we wszystkich wystąpieniach tego układu dodawanych do prezentacji. Usunięcie znaku wodnego ze wzorca slajdów powoduje usunięcie go ze wszystkich slajdów skojarzonych z tym wzorcem slajdów, a usunięcie znaku wodnego z układu slajdu powoduje usunięcie go ze wszystkich wystąpień tego układu w prezentacji.

Usuwanie znaku wodnego tła

Aby usunąć obrazkowy znak wodny zastosowany jako tło, wybierz wzorzec slajdów lub układ slajdu z obrazem, który chcesz usunąć, kliknij pozycję Wzorzec slajdów > Style tła > Formatuj tło, a następnie wybierz nowy styl tła.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wzorców slajdów i układów slajdów, zobacz:

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×