Załączniki możesz usuwać zarówno z redagowanych, jak i z otrzymanych wiadomości. Załączniki można usuwać tylko z jednej wiadomości naraz. 

 1. Otwórz wiadomość zawierającą załącznik, który chcesz usunąć.

 2. W polu Dołączono kliknij prawym przyciskiem myszy załącznik i kliknij polecenie Usuń lub zaznacz plik w polu Dołączono, a następnie naciśnij klawisz Delete na klawiaturze.

  Opcja Usuń znajduje się w menu wyświetlanym po kliknięciu prawym przyciskiem myszy.

  Uwaga: Za pomocą tej metody można usunąć tylko jeden załącznik naraz. Aby usunąć wiele załączników jednocześnie, naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift na klawiaturze. Kliknij pierwszy i ostatni załącznik w serii, a następnie naciśnij klawisz Delete, aby usunąć je wszystkie.

Jeśli chcesz usunąć załącznik z wiadomości e-mail otrzymanej od innej osoby lub z wysłanej przez siebie wiadomości, możesz to zrobić w jednej wiadomości naraz. Nie można usuwać załączników z kilku wiadomości jednocześnie. 

Usuwanie załączników wyświetlanych w nagłówku wiadomości e-mail

 1. Otwórz wiadomość e-mail w okienku odczytu lub kliknij dwukrotnie tę wiadomość, aby otworzyć ją w nowym oknie.

 2. Wybierz strzałkę listy rozwijanej obok nazwy załącznika, a następnie wybierz pozycję Usuń załącznik. Możesz również najpierw wybrać pozycję Zapisz w usłudze OneDrive lub Zapisz jako, aby przenieść załącznik do usługi OneDrive lub na komputer, a następnie wybrać pozycję Usuń załącznik.
  Jeśli wiadomość e-mail zawiera wiele załączników, zaznacz pierwszy załącznik, naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift na klawiaturze, a następnie zaznacz ostatni załącznik. Wybierz pozycję Usuń załącznik, aby usunąć wszystkie zaznaczone załączniki. 

 3. Zamknij wiadomość i zapisz zmiany.

Usuwanie załącznika z treści wiadomości

 1. Aby usunąć załącznik wyświetlany w treści wiadomości, kliknij dwukrotnie wiadomość, aby otworzyć ją w nowym oknie. 

 2. W grupie Przenoszenie na wstążce wybierz pozycję Akcje > Edytuj wiadomość.  

 3. Kliknij, aby zaznaczyć załącznik w treści wiadomości, a następnie naciśnij klawisz Delete na klawiaturze.  

 4. Zamknij wiadomość i zapisz zmiany.

Tematy pokrewne

Zapisywanie załączników

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×