Często słyszymy, że chcesz ułatwić zrozumienie danych, uwzględniając w formułach tekst, na przykład "Sprzedano 2347 jednostek". Aby uwzględnić tekst w funkcjach i formułach, ujmij go w podwójny cudzysłów (""). Cudzysłowy informują Excel, że dotyczy tekstu, a przez tekst oznaczajądowolny znak, w tym liczby, spacje i znaki interpunktowe. Oto przykład:

=A2&" sprzedany "&B2&".

W tym przykładzie zgniesz komórki w kolumnie A zawierają nazwy, a komórki w kolumnie B zawierają numery sprzedaży. Wynik będzie podobny do: Buchanan sprzedał 234 jednostki.

W formule użyto "i" (&) w celu połączenia wartości z kolumn A i B z tekstem. Zwróć też uwagę, że cudzysłowy nie otaczają komórki B2. Tekst, który znajduje się przed komórką i za komórką, jest ujęty w tekst.

Oto kolejny przykład wspólnego zadania, dodawania daty do arkusza. Używa funkcji TEKSTi DZIŚ w celu utworzenia frazy takiej jak "Dzisiaj jest piątek, 20 stycznia".

="Dzisiaj jest " & TEKST(DZIŚ(),"dddd, dd mmmm").

Zobaczmy, jak ta działa od wewnątrz. Funkcja DZIŚ oblicza dzisiejszą datę, ale wyświetla liczbę, na przykład 40679. Następnie funkcja TEKST konwertuje liczbę na czytelną datę, zmieniając najpierw liczbę na tekst, a następnie używając ciągu "dddd, dd mmmm" w celu kontrolowania sposobu pojawiania się daty — "piątek, 20 stycznia".

Pamiętaj, aby ująć datę "ddd, dd mmmm" w cudzysłowy podwójne i zwróć uwagę, jak w tym formacie są używane przecinki i spacje. Zazwyczaj w formułach argumenty — czyli dane — należy rozdzielić przecinkami, należy je uruchomić. Jeśli jednak traktujesz przecinki jako tekst, możesz ich używać w dowolnym momencie.

Na koniec formuła łączy & sformatowaną datę z wyrazami "Dzisiaj jest ". I tak, umieść spację po "jest".

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×