Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Ostatnia aktualizacja: październik 2011 r.

Spis treści

Uzupełnienie dotyczące poufności informacji dla aplikacji Microsoft Lync 2010 dla telefonu Nokia

Niniejsza strona stanowi uzupełnienie zasad zachowania poufności informacji dotyczących produktów Microsoft Lync. Aby poznać zasady gromadzenia i używania danych dotyczące konkretnego produktu lub usługi Microsoft Lync, należy przeczytać zasady zachowania poufności informacji dotyczące produktów Microsoft Lync, jak również to uzupełnienie.

To uzupełnienie dotyczące poufności informacji odnosi się do wdrożenia programu Microsoft Lync 2010 dla firmy Nokia i korzystania z niego na urządzeniach przenośnych przedsiębiorstwa. Jeśli używasz oprogramowania komunikacyjnego Microsoft Lync Server 2010 jako usługi (to znaczy inna firma, na przykład Microsoft, hostuje serwery, na których działa oprogramowanie), informacje zostaną przesłane tej innej firmie. Aby dowiedzieć się więcej o wykorzystywaniu danych wysyłanych z przedsiębiorstwa do tej innej firmy, skonsultuj się z administratorem przedsiębiorstwa lub usługodawcą.

Początek strony

Raportowanie aktywacji

Działanie funkcji: Podczas początkowej konfiguracji i konfiguracji programu Lync 2010 dla firmy Nokia niektóre dane specyficzne dla sprzętu i oprogramowania są zbierane i wysyłane do firmy Nokia w celu zgłoszenia pomyślnej konfiguracji.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: W trakcie tego procesu nie są zbierane żadne informacje umożliwiające identyfikację użytkownika. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Wykorzystywanie informacji: Dane zbierane podczas procesu raportowania aktywacji są używane przez firmę Nokia do uzyskiwania raportu o pomyślnej konfiguracji oprogramowania. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat zasad ochrony prywatności firmy Nokia, zobacz Zasady zachowania poufności informacji firmy Nokia.

Wybór i kontrola: Nie dotyczy.

Początek strony

Delegowanie połączeń (przekazywanie połączeń)

Działanie funkcji: Funkcja delegowania połączeń umożliwia przypisanie jednego lub większej liczby pełnomocników, a następnie skonfigurowanie spotkań online i dołączanie do nich w Twoim imieniu przez pełnomocników. Jeśli korzystasz z funkcji delegowania połączeń z urządzenia przenośnego, możesz wybrać tylko pełnomocników wstępnie zdefiniowanych w kliencie komputerowym programu Microsoft Lync 2010.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Gdy pełnomocnik odbiera połączenie w imieniu użytkownika, otrzymujesz wiadomość e-mail z informacją o tym zdarzeniu. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Wykorzystywanie informacji: Za pomocą tej funkcji możesz współpracować z pełnomocnikami w celu zarządzania harmonogramem i spotkaniami, wspólnie z pełnomocnikami w sprawie nawiązywania i odbierania przez nich połączeń (lub w Twoim imieniu) albo wykonywania obu tych czynności.

Wybór i kontrola: Funkcja delegowania połączeń jest domyślnie wyłączona. Można ją włączyć lub wyłączyć, wykonując następujące czynności:

 1. W programie Lync dla telefonu Nokia w menu opcji strony listy kontaktów naciśnij pozycję Ustawienia.

 2. Na karcie Głos przełącz opcję Przekazywanie połączeń na .

 3. Naciśnij pozycję Przekazuj moje połączenia do, a następnie z listy rozwijanej wybierz pozycję Moi pełnomocnicy .

 4. Na dolnym pasku narzędzi naciśnij pozycję Zapisz.

Początek strony

Rejestrowanie po stronie klienta

Działanie funkcji: funkcja rejestrowania Client-Side umożliwia rejestrowanie informacji o użyciu programu Lync na urządzeniu w profilu użytkownika. Informacje te mogą być używane do rozwiązywania problemów z oprogramowaniem Lync dla firmy Nokia.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Gdy funkcja rejestrowania Client-Side jest włączona, na urządzeniu są przechowywane następujące informacje: identyfikator urządzenia, alias użytkownika i domena, dane obecności, szczegóły wiadomości, historia logowania, lista kontaktów i dane konfiguracji klienta, takie jak reguły przekazywania połączeń, status i uwagi. Zawartość konwersacji w programie Lync 2010 nie jest przechowywana. Żadne informacje nie są automatycznie wysyłane do firmy Microsoft, ale możesz wybrać opcję ręcznego wysłania tych informacji.

Wykorzystywanie informacji: Funkcja rejestrowania Client-Side umożliwia rozwiązywanie problemów, które mogą wystąpić podczas korzystania z programu Lync dla firmy Nokia.

Wybór i kontrola: funkcja rejestrowania Client-Side jest domyślnie wyłączona. Można ją włączyć lub wyłączyć, wykonując następujące czynności:

 1. W programie Lync dla telefonu Nokia w menu opcji strony listy kontaktów naciśnij pozycję Ustawienia.

 2. Na karcie Preferencje zaznacz lub wyczyść pole wyboru Włącz rejestrowanie .

 3. Na dolnym pasku narzędzi naciśnij pozycję Zapisz.

Początek strony

Wizytówka

Działanie funkcji: Wizytówki zbierają statyczne i dynamiczne informacje o innych osobach w Przedsiębiorstwie oraz wyświetlają te informacje w programie Lync oraz w przypadku kontaktów w najnowszych wersjach klienta obsługi wiadomości i współpracy firmy Microsoft Outlook. Wizytówka udostępnia akcje jednym kliknięciem umożliwiające wysłanie wiadomości e-mail, nawiązanie połączenia, wysłanie wiadomości błyskawicznej i wysłanie SMS (SMS) wiadomości (SMS funkcja nie jest dostępna w kliencie komputerowym programu Lync).

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Statyczne informacje na wizytówce są zbierane z katalogu firmowego przedsiębiorstwa (na przykład Active Directory Domain Services) i udostępniane innym osobom za pośrednictwem programu Lync Server 2010. Zebrane dynamiczne informacje, takie jak numery telefonów i informacje o obecności, mogą zostać wprowadzone przez Ciebie, a następnie udostępnione innym osobom. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Wykorzystywanie informacji: Są wyświetlane informacje z wizytówki, dzięki czemu możesz udostępniać swoje informacje kontaktowe innym osobom.

Wybór i kontrola: Kontaktami można zarządzać zarówno za pomocą klienta komputerowego programu Lync, jak i programu Lync dla firmy Nokia. W programie Lync dla telefonu Nokia można zarządzać kontaktami, wykonując następujące czynności:

Aby dodać kontakt

 1. Na karcie Lista kontaktów na ekranie głównym programu Lync naciśnij pozycję Wyszukaj.

 2. W polu tekstowym Wyszukaj wpisz nazwę kontaktu.

 3. W wynikach wyszukiwania wybierz kontakt, który chcesz dodać, a następnie naciśnij menu Opcje .

 4. Naciśnij pozycję Dodaj kontakt, a następnie naciśnij grupę kontaktów, aby dodać kontakt do.

Aby usunąć kontakt

 1. Na karcie Lista kontaktów na ekranie głównym programu Lync naciśnij grupę kontaktów kontaktu.

 2. Naciśnij kontakt, który chcesz usunąć.

 3. Naciśnij menu Opcje , a następnie naciśnij pozycję Usuń kontakt.

Początek strony

Służby ratunkowe (9-1-1)

Ważne:  Zalecamy, aby nie używać programu Lync dla telefonu Nokia do kontaktowania się ze służbami ratowniczymi (na przykład 9-1-1 w Stany Zjednoczone). Program Lync dla telefonu Nokia NIE ma możliwości określenia twojej rzeczywistej fizycznej lokalizacji; w związku z tym, jeśli użytkownik korzysta z programu Lync dla firmy Nokia w celu skontaktowania się z służbami ratowniczymi, usługodawcy NIE będą mogli ustalić Twojej lokalizacji. Aby skontaktować się ze służbami ratowniczymi z urządzenia, zamknij aplikację Lync dla telefonu Nokia i użyj konsoli wybierania numerów urządzenia.

Początek strony

Obraz osobisty

Działanie funkcji: Funkcja obrazów osobistych wyświetla Obraz i obrazy innych osób w przedsiębiorstwie.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Zbierane są preferencje udostępniania obrazu osobistego dotyczące zarówno wyświetlania obrazów, jak i udostępniania obrazu użytkownika. W programie Lync dla telefonu Nokia można wyświetlać tylko zdjęcia przechowywane w usłudze Active Directory. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Wykorzystywanie informacji: Informacje są używane w celu dostosowania środowiska użytkownika i udostępniania jego obrazu innym osobom.

Wybór i kontrola: Ustawieniami obrazu osobistego zarządza się za pomocą klienta komputerowego programu Lync.

Początek strony

Informacje o obecności i informacje kontaktowe

Działanie funkcji: Funkcja informacji o obecności i informacji kontaktowych umożliwia dostęp do opublikowanych informacji o innych użytkownikach (zarówno w organizacji, jak i poza nią) oraz zapewnia innym użytkownikom dostęp do opublikowanych informacji o Tobie, takich jak status obecności, stanowisko, numer telefonu, lokalizacja i notatki. Administrator może również skonfigurować integrację z Outlook i Exchange Server, aby wyświetlać wiadomości o nieobecności i inne informacje o statusie (na przykład gdy masz spotkanie zaplanowane w kalendarzu Outlook).

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Do łączenia się z programem Lync Server są używane adres logowania i hasło. Ty i Twój administrator możecie publikować informacje o Twoim statusie obecności i informacje kontaktowe skojarzone z Twoim logowaniem. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Wykorzystywanie informacji: Inni użytkownicy i programy programu Lync mogą uzyskiwać dostęp do Informacji o obecności i Informacji kontaktowych, aby określić opublikowany status i informacje, aby lepiej się z Tobą komunikować.

Wybór i kontrola: Do zarządzania ustawieniami funkcji informowania o obecności i informacji o kontakcie służy klient komputerowy Skype’a dla firm.

Początek strony

Tryb prywatności

Działanie funkcji: Tryb prywatności to ustawienie umożliwiające udostępnianie statusu obecności (takiego jak Dostępny, Zajęty, Nie przeszkadzać itd.) tylko kontaktom wymienionym na liście kontaktów.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Włączenie trybu prywatności powoduje przejście programu Lync w tryb, w którym można przełączać ustawienia użytkownika, aby informacje o obecności były udostępniane tylko kontaktom z listy kontaktów. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Wykorzystywanie informacji: Ustawienie tego trybu określa sposób udostępniania danych o obecności.

Wybór i kontrola: Administrator przedsiębiorstwa włącza i wyłącza tryb prywatności. Jeśli tryb prywatności został włączony, zarządzanie nim odbywa się za pomocą klienta komputerowego programu Lync.

Początek strony

Wyślij jako wiadomość e-mail

Działanie funkcji: Funkcja Wyślij jako wiadomość e-mail umożliwia wysyłanie historii konwersacji za pomocą wiadomości błyskawicznych programu Lync 2010 dla telefonu Nokia, która jest przechowywana lokalnie na urządzeniu, jako załącznik do wskazanego przez użytkownika adresu e-mail.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Cała zawartość przychodząca i wychodząca w konwersacjach za pomocą wiadomości błyskawicznych jest przechowywana lokalnie na urządzeniu w odizolowanym magazynie bezterminowo, chyba że 1) użytkownik usunie konwersację, 2) użytkownik odinstaluje aplikację lub 3) nowy użytkownik zaloguje się na tym samym urządzeniu. Historia wiadomości błyskawicznych wysyłana przy użyciu funkcji Wyślij jako wiadomość e-mail jest dostarczana w formie wiadomości e-mail na adres e-mail użytkownika. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Wykorzystywanie informacji: Użytkownicy mogą wysyłać historię konwersacji za pomocą wiadomości błyskawicznych jako załącznik wiadomości e-mail na wyznaczony adres e-mail, udostępniając konwersacje za pomocą wiadomości błyskawicznych poza urządzeniem w celach takich jak archiwizowanie lub udostępnianie.

Wybór i kontrola: Historia konwersacji jest zapisywana na urządzeniu automatycznie. Nie można wyłączyć tej funkcji. Historię konwersacji można usunąć w następujący sposób:

 1. Na karcie Konwersacje naciśnij przycisk Zakończ konwersacje na dolnym pasku narzędzi.

 2. Zaznacz pola wyboru dla konwersacji, które chcesz usunąć.

 3. Naciśnij przycisk Zakończ na pasku narzędzi.

Historię konwersacji można wysyłać, wykonując następujące czynności:

 1. W oknie konwersacji naciśnij menu Opcje .

 2. Z menu wybierz pozycję Wyślij jako wiadomość e-mail.

Początek strony

Wyślij lokalizację

Działanie funkcji: Ta funkcja integruje się z aplikacją Nokia Mapy w celu określenia Twojej lokalizacji.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: W zależności od wybranych metod pozycjonowania urządzenie może skontaktować się z firmą Nokia w celu ustalenia pozycji użytkownika. Te informacje są przetwarzane anonimowo. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zasady zachowania poufności informacji firmy Nokia dotyczące aplikacji mapy.

Wykorzystywanie informacji: Dane gromadzone przez funkcję wysyłania lokalizacji są używane przez firmę Nokia Mapy w celu dostarczania użytkownikowi szybszych i dokładniejszych danych o lokalizacji.

Początek strony

Ujednolicony magazyn kontaktów

Działanie funkcji: Ujednolicony magazyn kontaktów składa się z trzech głównych funkcji; w programie Lync dla telefonu Nokia jest dostępna tylko następująca funkcja:

 • Scalanie wyszukiwania    Funkcja scalania wyszukiwania scala globalną listę adresową z kontaktami programu Lync, dzięki czemu podczas wyszukiwania kontaktu w wynikach wyszukiwania jest wyświetlana tylko jedna pozycja.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Program Lync dla firmy Nokia agreguje informacje kontaktowe z Outlook, usługi Active Directory i funkcji informowania o obecności. Te informacje są używane wewnętrznie przez program Lync dla firmy Nokia.

Wykorzystywanie informacji: Informacje kontaktowe z Outlook, usługi Active Directory i funkcji informowania o obecności są wyświetlane w interfejsie użytkownika programu Lync dla firmy Nokia.

Wybór i kontrola: Ustawieniami ujednoliconego magazynu kontaktów zarządza się w kliencie komputerowym programu Lync.

Początek strony

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×