Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Ostatnia aktualizacja: grudzień 2013

Spis treści

Uzupełnienie dotyczące poufności informacji dla aplikacji Microsoft Lync 2013 dla telefonu iPhone

Niniejszy tekst stanowi uzupełnienie zasad zachowania poufności informacji dotyczących produktów Microsoft Lync 2013. Aby poznać zasady gromadzenia i używania danych dotyczące konkretnego produktu lub usługi Microsoft Lync, należy przeczytać zasady zachowania poufności informacji dotyczące produktów Microsoft Lync, jak również to uzupełnienie.

To uzupełnienie dotyczące poufności informacji jest związane z wdrażaniem i używaniem aplikacji Microsoft Lync 2013 dla telefonu iPhone na urządzeniach przenośnych przedsiębiorstwa. Jeśli używasz oprogramowania komunikacyjnego Microsoft Lync Server jako usługi, czyli jeśli inna firma, na przykład Microsoft, hostuje serwery, na których działa to oprogramowanie, do tej innej firmy będą przesyłane informacje. Aby dowiedzieć się więcej o wykorzystywaniu danych wysyłanych z przedsiębiorstwa do tej innej firmy, skonsultuj się z administratorem przedsiębiorstwa lub usługodawcą.

Początek strony

Delegowanie połączeń (przekazywanie połączeń i jednoczesne dzwonienie)

Działanie funkcji: Funkcja delegowania połączeń umożliwia wyznaczenie jednego lub większej liczby pełnomocników, którzy będą nawiązywać lub odbierać połączenia oraz organizować spotkania programu Lync lub dołączać do nich w Twoim imieniu. Możesz również wybrać opcję automatycznego przekazywania połączeń do poczty głosowej, na inny numer lub do pełnomocnika, a także użyć funkcji jednoczesnego dzwonienia na Twój numer główny i alternatywny (np. numer telefonu komórkowego, pełnomocnika lub grupy połączenia zespołowego).

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: W trakcie wyznaczania pełnomocników użytkownik musi w procesie konfiguracji podać informacje kontaktowe pełnomocnika. Użytkownik skonfigurowany jako pełnomocnik otrzymuje powiadomienie o tym, że ktoś z jego organizacji wyznaczył go jako pełnomocnika. Gdy pełnomocnik odebrał połączenie w imieniu osoby, która wyznaczyła go jako pełnomocnika, ta osoba otrzymuje pocztą e-mail powiadomienie o tym zdarzeniu. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Wykorzystywanie informacji: Za pomocą informacji kontaktowych pełnomocnika program Lync umożliwia mu nawiązywanie i odbieranie połączeń oraz planowanie spotkań i dołączanie do nich w imieniu osoby, która wyznaczyła go jako pełnomocnika.

Wybór i kontrola: Funkcja delegowania połączeń jest domyślnie wyłączona. Aby ją włączyć lub wyłączyć, wykonaj następujące czynności:

 1. W aplikacji Lync dla telefonu iPhone na karcie O mnie naciśnij pozycję Przekazywanie połączeń.

 2. Naciśnij bieżące ustawienie przekazywania połączeń i z wyświetlonej listy opcji wybierz pozycję Pełnomocnicy.

  Uwaga: Na urządzeniu przenośnym są dostępni jedynie wcześniej zdefiniowani pełnomocnicy. Do ich konfigurowania należy użyć klienta komputerowego programu Lync.

Początek strony

Rejestrowanie po stronie klienta

Działanie funkcji: Funkcja rejestrowania po stronie klienta pozwala rejestrować informacje dotyczące korzystania z aplikacji Lync dla telefonu iPhone. Informacje te mogą być wykorzystywane do rozwiązywania problemów z aplikacją Lync dla telefonu iPhone.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Gdy rejestrowanie po stronie klienta jest włączone, na Twoim urządzeniu są lokalnie zapisywane takie informacje, jak identyfikator urządzenia, domena i alias użytkownika, informacje o obecności, szczegóły wiadomości, historia logowania, lista kontaktów i dane o konfiguracji klienta. Nie jest przechowywana treść konwersacji prowadzonych za pomocą programu Lync. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Wykorzystywanie informacji: Informacje zebrane w dziennikach po stronie klienta mogą być używane przez dział obsługi klienta Twojego przedsiębiorstwa lub przesyłane do firmy Microsoft w celu ułatwienia rozwiązania problemów (zobacz sekcję „Wysyłanie dzienników”).

Wybór i kontrola: Funkcja rejestrowania po stronie klienta jest domyślnie wyłączona. Aby ją włączyć lub wyłączyć, wykonaj następujące czynności:

 1. W aplikacji Lync dla telefonu iPhone na karcie O mnie naciśnij pozycję Opcje.

 2. Z listy opcji wybierz pozycję Rejestrowanie.

 3. Na stronie opcji Rejestrowanie ustaw przełącznik Rejestrowanie w pozycji Wł.

Początek strony

Wizytówka

Działanie funkcji: Wizytówki udostępniają informacje kontaktowe oraz informacje o obecności i lokalizacji — dotyczące Ciebie i osób w Twoim przedsiębiorstwie. Wizytówka pozwala też jednym kliknięciem skomunikować się z inną osobą za pomocą wiadomość błyskawicznej, wiadomości e-mail lub telefonu.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Informacje zawarte na wizytówce są zbierane z wielu miejsc. Informacje statyczne, jak Twoje imię i nazwisko oraz numer budynku i biura, pochodzą z katalogu firmowego przedsiębiorstwa (na przykład z usług domenowych Active Directory). Informacje dynamiczne, takie jak informacje o czasie wolnym/zajętym w kalendarzu, są pobieranie z programu Microsoft Exchange Server, a informacje o lokalizacji są pobierane kilkoma metodami (zobacz sekcję dotyczącą lokalizacji). Numery telefonów mogą być pobierane z katalogu firmowego lub wprowadzane ręcznie przez użytkownika. Informacjami o obecności program Lync zarządza na podstawie kalendarza programu Outlook (jeśli użytkownik włączył tę funkcję) lub są one wprowadzane ręcznie przez użytkownika. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Wykorzystywanie informacji: Program Lync Server udostępnia informacje z wizytówki innym osobom w organizacji.

Wybór i kontrola: Kontaktami zarządza się w kliencie komputerowym programu Lync.

Początek strony

Historia konwersacji

Działanie funkcji: Historia konwersacji umożliwia zapisywanie konwersacji prowadzonych przy użyciu wiadomości błyskawicznych w bezpiecznej lokalizacji w urządzeniu.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Funkcja historii konwersacji zapisuje lokalnie w Twoim urządzeniu treść konwersacji za pomocą wiadomości błyskawicznych oraz statystyki dotyczące konwersacji głosowych (takie jak data, godzina, czas trwania i informacje o rozmówcy). Historia konwersacji za pomocą wiadomości błyskawicznych utworzona przez aplikację Lync dla telefonu iPhone nie jest zapisywana w folderze Historia konwersacji programu Outlook. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Wykorzystanie informacji: Informacje są wyświetlane na karcie Rozmowy w głównym interfejsie użytkownika aplikacji Lync, dzięki czemu użytkownicy mogą przeglądać i kontynuować wcześniejsze konwersacje.

Wybór i kontrola: Historię konwersacji włącza i wyłącza administrator przedsiębiorstwa. Historię konwersacji można usunąć w następujący sposób:

 1. Na ekranie Rozmowy naciśnij pozycję Edytuj.

 2. Wybierz konwersację, które chcesz usunąć, a następnie naciśnij pozycję Usuń.

Początek strony

Program poprawy jakości obsługi klienta

Działanie funkcji: Jeśli zdecydujesz się uczestniczyć w programie poprawy jakości obsługi klienta (CEIP), będą zbierane podstawowe informacje o komputerze lub urządzeniu, sposobach używania programów, a także o podłączonych urządzeniach. Zbierane są także informacje o konfiguracji i działaniu tych urządzeń i programów. Te raporty są wysyłane do firmy Microsoft w celu ulepszania najczęściej używanych przez klientów funkcji oraz rozwiązywania typowych problemów. Program poprawy jakości obsługi klienta gromadzi także informacje dotyczące typów i liczby napotkanych błędów, wydajności oprogramowania i sprzętu oraz szybkości usług. Firma Microsoft nie gromadzi informacji dotyczących nazwiska, adresu, ani żadnych innych informacji kontaktowych.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Informacje zbierane w ramach programu poprawy jakości obsługi klienta są automatycznie wysyłane do firmy Microsoft, kiedy ta funkcja jest włączona. Aby uzyskać więcej informacji o informacjach zbieranych, przetwarzanych lub przesyłanych w ramach programu poprawy jakości obsługi klienta, zobacz Zasady zachowania poufności informacji dotyczące programu poprawy jakości obsługi klienta.

Wykorzystywanie informacji: Firma Microsoft korzysta z tych informacji w celu poprawy jakości, niezawodności oraz wydajności oferowanego oprogramowania i oferowanych usług.

Wybór i kontrola: Funkcja programu poprawy jakości obsługi klienta jest domyślnie wyłączona. Administrator przedsiębiorstwa może włączyć lub wyłączyć program poprawy jakości obsługi klienta dla całej organizacji. Jeśli administrator przedsiębiorstwa nie skonfigurował programu poprawy jakości obsługi klienta dla organizacji, użytkownik może przystąpić do programu podczas procesu instalacji. Jeśli administrator przedsiębiorstwa nie wyłączył funkcji sterowania programem poprawy jakości obsługi klienta, użytkownicy mogą włączyć lub wyłączyć funkcję programu poprawy jakości obsługi klienta w dowolnym momencie, robiąc tak:

 1. W aplikacji Lync dla telefonu iPhone na karcie O mnie naciśnij pozycję Opcje.

 2. Na stronie Opcje wybierz pozycję Pomóż nam ulepszać Lync.

 3. Na stronie Pomoc w ulepszaniu programu Lync przestaw przełącznik do pozycji Wł. lub Wył..

Uwaga: Jeśli administrator zmieni to ustawienie w celu włączenia lub wyłączenia programu poprawy jakości obsługi klienta, gdy użytkownik już używa programu Lync, nowe ustawienie zostanie zastosowane dopiero po zamknięciu programu Lync i ponownym zalogowaniu.

Początek strony

Udostępnianie pulpitu i aplikacji

Działanie funkcji: Udostępnianie pulpitu i aplikacji umożliwia użytkownikom współpracę za pomocą rozmowy wideo przy jednoczesnym udostępnianiu pulpitu lub wybranej aplikacji wszystkim uczestnikom spotkania. Dzięki temu mogą oni udostępniać i edytować pliki tak, jakby znajdowali się w tym samym pomieszczeniu. Użytkownicy mogą także przedstawiać prezentacje programu Microsoft PowerPoint (zobacz sekcję Współpraca za pomocą programu PowerPoint) i współpracować z innymi osobami na wirtualnej tablicy — pustej stronie przeznaczonej na notatki i rysunki — z której mogą jednocześnie korzystać wszyscy uczestnicy spotkania. Gdy użytkownik udostępni pulpit lub aplikację, tylko on będzie miał nad nimi kontrolę. Użytkownik może umożliwić innym osobom przejęcie kontroli nad udostępnianą aplikacją lub pulpitem, nawigowanie oraz wprowadzanie zmian przy użyciu ich myszy i klawiatur.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: W przypadku włączenia udostępniania przez innego uczestnika spotkania użytkownicy telefonu iPhone mogą zobaczyć na ekranie udostępniony pulpit lub aplikację. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Wykorzystywanie informacji: Udostępniane informacje są wykorzystywane przez uczestników spotkania w celu współpracy przy użyciu wideo.

Wybór i kontrola: Użytkownicy programu Lync dla telefonu iPhone mogą jedynie wyświetlić pulpit lub aplikację udostępnianą przez innego uczestnika spotkania. Nie mogą przejąć kontroli nad udostępnioną zawartością ani pracować z nią. Nie mają również możliwości udostępnienia pulpitu telefonu iPhone ani uruchomionej na nim aplikacji innym uczestnikom spotkania.

Początek strony

Połączenia alarmowe

Ważne:  NIE należy nawiązywać za pomocą aplikacji Lync dla telefonu iPhone połączeń alarmowych, na przykład ze służbami ratowniczymi pod numerami 112 czy 999. Aplikacja Lync dla telefonu iPhone NIE ma funkcji ustalania rzeczywistego miejsca przebywania użytkownika, dlatego w przypadku skontaktowania się z tego typu służbami za pomocą tej aplikacji, służby te NIE będą w stanie Cię zlokalizować. Aby nawiązać połączenie alarmowe za pomocą urządzenia, zamknij aplikację Lync dla telefonu iPhone i skorzystaj z klawiatury urządzenia.

Początek strony

Udostępnianie lokalizacji

Działanie funkcji: Funkcja udostępniania lokalizacji przekazuje innym osobom informacje o Twojej strefie czasowej za pośrednictwem funkcji informowania o obecności na wizytówce w przypadku włączenia trybu prywatności (zobacz sekcję „Tryb prywatności”).

Ważne: Aplikacja Lync dla telefonu iPhone nie jest w stanie ustalić Twojej rzeczywistej lokalizacji użytkownika. Za pomocą aplikacji Lync dla telefonu iPhone NIE należy wybierać numerów alarmowych, na przykład 112 czy 999. Użyj w tym celu klawiatury urządzenia.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Z systemu operacyjnego urządzenia przenośnego jest odczytywana strefa czasowa użytkownika i jest ona udostępniana kontaktom programu Lync. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Wykorzystywanie informacji: Funkcja udostępniania lokalizacji prezentuje Twoją lokalizację na wizytówce. W tym miejscu mogą ją wyświetlić Twoje kontakty i osoby w organizacji. Za pośrednictwem funkcji informowania o obecności nie są udostępniane żadne inne informacje: ani lokalizacja geograficzna, ani adresy miejsc.

Wybór i kontrola: Udostępnianie lokalizacji włącza i wyłącza administrator przedsiębiorstwa. Tą funkcją można również zarządzać z poziomu klienta komputerowego programu Lync.

Początek strony

Obraz osobisty

Działanie funkcji: Funkcja obrazu osobistego lokalizacji prezentuje Twój obraz na wizytówce. W tym miejscu mogą go wyświetlić Twoje kontakty i osoby w organizacji.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Twój obraz osobisty może zostać przekazany przez administratora organizacji lub przez Ciebie (jeśli masz taką możliwość), a następnie zapisany w katalogu organizacji (na przykład w usłudze Active Directory). Aplikacja Lync pobiera ten obraz w celu udostępnienia Twoim kontaktom i innym osobom w ramach organizacji. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Wykorzystywanie informacji: Obraz osobisty jest używany w celu dostosowania Twojego środowiska i udostępnienia obrazu innym osobom.

Wybór i kontrola: Do zarządzania ustawieniami funkcji obrazu osobistego służy klient komputerowy programu Lync.

Początek strony

Współpraca za pomocą programu PowerPoint

Działanie funkcji: Funkcja współpracy za pomocą programu PowerPoint pozwala użytkownikom na pokazywanie, wyświetlanie i adnotowanie prezentacji programu PowerPoint podczas konwersacji i spotkań online.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: W przypadku udostępniania przez innego uczestnika spotkania prezentacji programu PowerPoint użytkownicy aplikacji Lync dla telefonu iPhone mogą wyświetlać tę prezentację na ekranie, natomiast nie mogą z nią pracować ani przejąć nad nią kontroli. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Wykorzystywanie informacji: Udostępniane informacje są wykorzystywane przez uczestników spotkania w celu współpracy przy użyciu wideo.

Wybór i kontrola: Użytkownicy telefonów iPhone mogą jedynie wyświetlić prezentację programu PowerPoint udostępnianą przez innego uczestnika spotkania. Nie mogą przesyłać, dodawać adnotacji ani udostępniać prezentacji programu PowerPoint przy użyciu tych urządzeń.

Początek strony

Informacje o obecności i informacje kontaktowe

Działanie funkcji: Funkcja informacji o obecności i informacji kontaktowych umożliwia użytkownikowi wyświetlanie informacji o obecności i informacji kontaktowych oraz osobistych kontaktów innych użytkowników (z organizacji i spoza niej). Administrator przedsiębiorstwa może także skonfigurować integrację z programami Outlook i Exchange Server w celu wyświetlania komunikatów „poza biurem” i innych informacji o statusie, na przykład gdy użytkownik ma zaplanowane spotkanie w kalendarzu programu Outlook.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Do łączenia się z programem Lync Server są używane adres logowania i hasło. Zarówno Ty, jak i administrator możecie publikować informacje o statusie obecności i informacje kontaktowe skojarzone z Twoim adresem logowania. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Wykorzystywanie informacji: Inni użytkownicy programu Lync i inne programy mogą uzyskiwać dostęp do informacji o Twojej obecności i informacji kontaktowych w celu sprawdzenia opublikowanego statusu i informacji na Twój temat, aby móc lepiej się z Tobą komunikować.

Wybór i kontrola: Do zarządzania ustawieniami funkcji informowania o obecności i informacji kontaktowych służy klient komputerowy programu Lync.

Początek strony

Tryb prywatności

Działanie funkcji: Tryb prywatności to ustawienie, które pozwala użytkownikowi określić, ile informacji o swojej obecności (takich jak Dostępny, Zajęty czy Nie przeszkadzać) chce udostępniać osobom ze swojej listy kontaktów.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Włączenie trybu prywatności powoduje przejście programu Lync w tryb, w którym użytkownik może tak dopasować swoje ustawienia, aby informacje o jego obecności były udostępniane tylko kontaktom z listy kontaktów. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Wykorzystywanie informacji: To ustawienie pozwala użytkownikowi określić, jak mają być udostępniane dane o jego obecności.

Wybór i kontrola: Tryb prywatności jest domyślnie wyłączony. Jego włączanie i wyłączanie leży w gestii administratora przedsiębiorstwa. Tą funkcją można również zarządzać z poziomu klienta komputerowego programu Lync.

Początek strony

Wyślij jako wiadomość e-mail

Działanie funkcji: Funkcja Wyślij jako wiadomość e-mail umożliwia wysłanie historii konwersacji z aplikacji Lync dla telefonu iPhone na wskazany adres e-mail w postaci załącznika.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Ostatnich 50 konwersacji przychodzących i wychodzących jest bezterminowo przechowywanych lokalnie na urządzeniu w odizolowanym magazynie do czasu usunięcia konwersacji przez użytkownika, odinstalowania aplikacji lub zalogowania się na tym samym urządzeniu przez nowego użytkownika. Historia wiadomości błyskawicznych przekazywana za pomocą funkcji Wyślij jako wiadomość e-mail jest dostarczana na wskazany przez użytkownika adres e-mail w postaci wiadomości e-mail. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Wykorzystanie informacji: Użytkownicy mogą wysyłać historię swoich konwersacji w postaci załącznika do wiadomości e-mail na określony adres e-mail w celu archiwizowania lub udostępniania innym osobom poza urządzeniem.

Wybór i kontrola: W celu skorzystania z funkcji Wyślij jako wiadomość e-mail na urządzeniu musi być włączona funkcja poczty e-mail. Aby uzyskać informacje na temat sposobu włączania i konfigurowania poczty e-mail, zobacz podręcznik użytkownika urządzenia.

Aby wysłać historię konwersacji przy użyciu wiadomości błyskawicznych, wykonaj następujące czynności:

 1. W oknie Rozmowy naciśnij przycisk Akcje na pasku nawigacyjnym.

 2. Wybierz z menu polecenie Wyślij jako wiadomość e-mail.

 3. Wprowadź docelowy adres e-mail, aby wysłać historię do innych osób oprócz siebie.

 4. Naciśnij pozycję Wyślij.

Początek strony

Wysyłanie dzienników

Działanie funkcji: Funkcja wysyłania dzienników pozwala na wysłanie dzienników zapisanych po stronie klienta do firmy Microsoft w celu umożliwienia zbadania ewentualnych problemów z dźwiękiem lub łącznością (zobacz sekcję „Rejestrowanie po stronie klienta”).

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Jeśli rejestrowanie po stronie klienta jest włączone, wysyłane są tylko informacje zebrane przez tę funkcję. Dzienniki po stronie klienta nie są automatycznie wysyłane z Twojego urządzenia — ich wysyłanie ma miejsce jedynie po włączeniu rejestrowania na urządzeniu (zobacz sekcję Rejestrowanie po stronie klienta).

Wykorzystywanie informacji: Informacje zebrane z Twojego urządzenia są wykorzystywane w celu rozwiązania napotkanego przez niego problemu oraz ulepszenia programu Lync.

Wybór i kontrola: Aby użyć funkcji wysyłania dzienników, w urządzeniu musi być włączona poczta e-mail. W celu sprawdzenia, w jak sposób możesz włączyć i skonfigurować pocztę e-mail, zobacz podręcznik użytkownika urządzenia.

Aby wysłać dzienniki po stronie klienta, wykonaj następujące czynności:

 1. W aplikacji Lync dla telefonu iPhone na karcie O mnie naciśnij pozycję Opcje.

 2. Z listy opcji wybierz pozycję Rejestrowanie.

 3. Na stronie opcji Rejestrowanie naciśnij pozycję Wyślij pliki dziennika.

 4. W otwartym formularzu wiadomości e-mail z dołączonymi dziennikami wpisz docelowy adres e-mail i naciśnij pozycję Wyślij.

Początek strony

Raportowanie błędów logowania

Działanie funkcji: Funkcja raportowania błędów logowania umożliwia automatyczne generowanie raportu o błędach w przypadku nieudanej próby zalogowania się użytkownika do aplikacji Lync. Użytkownik może skorzystać z opcji wysłania tego raportu do firmy Microsoft.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Informacje zbierane w raporcie o błędach obejmują na przykład informacje o jakości połączenia internetowego użytkownika i kodach błędów lub dane wyjątków wygenerowanych w wyniku prób logowania zakończonych niepowodzeniem. Raport może też obejmować informacje umożliwiające identyfikację użytkownika, takie jak adres IP użytkownika i identyfikator URI SIP (Session Initiation Protocol Uniform Resource Identifier). Te dane mogą być przekazywane do firmy Microsoft.

Wykorzystywanie informacji: Dane zawarte w raporcie dotyczącym błędów logowania ułatwiają firmie Microsoft rozwiązywanie problemów z logowaniem oraz umożliwiają identyfikowanie typowych błędów logowania i tendencji w celu poprawy procesu logowania do aplikacji Lync.

Wybór i kontrola: Ta funkcja jest domyślnie wyłączona, a zarządzanie nią leży w gestii administratora przedsiębiorstwa. Administrator może określić, że raporty o błędach logowania mają być wysyłane do firmy Microsoft zawsze lub nigdy bądź pozostawić to decyzji użytkownika.

Użytkownik może zmienić swoje preferencje w następujący sposób:

 1. W aplikacji Lync dla telefonu iPhone na karcie O mnie naciśnij pozycję Opcje.

 2. Z listy opcji wybierz pozycję Rejestrowanie.

 3. Na stronie opcji Rejestrowanie naciśnij pozycję Przekaż błędy logowania.

 4. Wybierz odpowiednie ustawienie: „Zawsze”, „Nigdy”, „Zapytaj mnie”.

Początek strony

Ujednolicony magazyn kontaktów

Działanie funkcji: Ujednolicony magazyn kontaktów składa się z trzech głównych funkcji. Następujące funkcje są dostępne w aplikacji Lync dla telefonu iPhone:

 • Scalanie wyszukiwania: Ta funkcja służy do scalania globalnej listy adresowej z kontaktami osobistymi programu Outlook użytkownika, dzięki czemu podczas wyszukiwania kontaktu w wynikach wyszukiwania wyświetlana jest tylko jedna pozycja.

 • Scalanie kontaktów: Ta funkcja łączy informacje kontaktowe programu Outlook i globalnej listy adresowej, używając zgodnych adresów poczty e-mail lub identyfikatorów logowania. Po znalezieniu dopasowania program Lync łączy dane z trzech źródeł (program Outlook, globalna lista adresowa i obecność). Połączone dane są wyświetlane w różnych składnikach interfejsu użytkownika, w tym w wynikach wyszukiwania, na liście kontaktów i na wizytówce.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Aplikacja Lync dla telefonu iPhone zespala informacje kontaktowe z programu Outlook, usług domenowych Active Directory, funkcji informowania o obecności i telefonu iPhone. Te informacje są używane wewnętrznie przez aplikację Lync dla telefonu iPhone.

Wykorzystywanie informacji: Informacje kontaktowe z programu Outlook, usług domenowych Active Directory, funkcji informowania o obecności i telefonu iPhone są wyświetlane w aplikacji Lync dla telefonu iPhone.

Wybór i kontrola: Ustawieniami ujednoliconego magazynu kontaktów zarządza się w kliencie komputerowym programu Lync.

Początek strony

Poprawa jakości głosu

Działanie funkcji: Aplikacja Lync przesyła informacje do stron zdalnych w przypadku wykrycia problemów z urządzeniem lub siecią w trakcie połączenia w celu wskazania, że jakość głosu Twojego połączenia może być niska.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Jeśli z powodu konfiguracji urządzenia połączenie ma niską jakość dźwięku (na przykład występuje echo lub szum), program Lync poinformuje innych uczestników połączenia o pogorszeniu jakości połączenia z powodu konfiguracji Twojego urządzenia. Pozostali uczestnicy otrzymają tylko powiadomienie o tym, że Twoje urządzenie powoduje pogorszenie jakości dźwięku. Nie otrzymają oni informacji o tym, jakiego urządzenia używasz. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Wykorzystanie informacji: Informacje przesłane innym uczestnikom połączenia są używane do poprawienia jakości połączenia. Na przykład prezenterzy mogą wyciszyć Cię, jeśli tylko słuchasz połączenia.

Wybór i kontrola: Program Lync nie umożliwia wyłączenia powiadomień o jakości połączenia.

Początek strony

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×