Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Ostatnia aktualizacja: grudzień 2013

Spis treści

Uzupełnienie dotyczące poufności informacji dla aplikacji Microsoft Lync 2013 dla telefonu Windows Phone

Stanowi to uzupełnienie zasad zachowania poufności informacji dotyczących produktów Microsoft Lync 2013. Aby poznać zasady gromadzenia i używania danych dotyczące konkretnego produktu lub usługi Microsoft Lync, należy przeczytać zasady zachowania poufności informacji dotyczące produktów firmy Microsoft Lync i to uzupełnienie.

To uzupełnienie dotyczące poufności informacji jest związane z wdrażaniem i używaniem aplikacji Microsoft Lync 2013 dla telefonu Windows Phone na urządzeniach przenośnych przedsiębiorstwa. Jeśli używasz oprogramowania komunikacyjnego Microsoft Lync Server jako usługi (to znaczy inna firma, na przykład Microsoft, hostuje serwery, na których działa oprogramowanie), informacje zostaną przekazane tej innej firmie. Aby dowiedzieć się więcej o wykorzystywaniu danych wysyłanych z przedsiębiorstwa do tej innej firmy, skonsultuj się z administratorem przedsiębiorstwa lub usługodawcą.

Początek strony

Delegowanie połączeń (przekazywanie połączeń i jednoczesne dzwonienie)

Działanie funkcji: Funkcja delegowania połączeń umożliwia użytkownikom przypisanie jednego lub większej liczby pełnomocników, którzy mogą nawiązywać lub odbierać połączenia, oraz konfigurowanie spotkań Lync spotkaniach i dołączanie do nich w Twoim imieniu. Użytkownicy mogą również wybrać opcję automatycznego przekazywania połączeń do poczty głosowej, pod inny numer lub do innego pełnomocnika, lub jednoczesnego dzwonienia na ich numer podstawowy i alternatywny numer, na przykład do urządzenia przenośnego, pełnomocnika lub grupy połączeń.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: W trakcie wyznaczania pełnomocników użytkownik musi w procesie konfiguracji podać informacje kontaktowe pełnomocnika. Użytkownik skonfigurowany jako pełnomocnik otrzymuje powiadomienie o tym, że ktoś z jego organizacji wyznaczył go jako pełnomocnika. Gdy pełnomocnik odebrał połączenie w imieniu osoby, która wyznaczyła go jako pełnomocnika, ta osoba otrzymuje pocztą e-mail powiadomienie o tym zdarzeniu. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Wykorzystywanie informacji: Lync korzysta z informacji kontaktowych pełnomocnika, aby umożliwić mu nawiązywanie lub odbieranie połączeń oraz planowanie spotkań lub dołączanie do nich w imieniu osoby, której jest pełnomocnikiem.

Wybór i kontrola: Funkcja delegowania połączeń jest domyślnie wyłączona. Aby ją włączyć lub wyłączyć, wykonaj następujące czynności:

 1. W Lync dla Windows Phone w widoku O mnie naciśnij pozycję Przekazywanie połączeń.

 2. Z menu rozwijanego wybierz pozycję Jednocześnie zadzwoń lub Przekazuj połączenia do.

 3. Na liście opcji naciśnij pozycję Pełnomocnicy.

Uwaga:  Na urządzeniu przenośnym są dostępni jedynie wcześniej zdefiniowani pełnomocnicy. Pełnomocnicy muszą być skonfigurowani za pomocą klienta komputerowego Lync.

Początek strony

Rejestrowanie po stronie klienta

Działanie funkcji: Funkcja rejestrowania po stronie klienta umożliwia rejestrowanie Lync w celu Windows Phone informacji o użyciu. Informacje te mogą być używane do rozwiązywania problemów z Lync Windows Phone.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Gdy rejestrowanie po stronie klienta jest włączone, na Twoim urządzeniu są lokalnie zapisywane takie informacje, jak identyfikator urządzenia, domena i alias użytkownika, informacje o obecności, szczegóły wiadomości, historia logowania, lista kontaktów i dane o konfiguracji klienta. Zawartość konwersacji Lync nie jest przechowywana. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Wykorzystanie informacji: Informacje zebrane w dziennikach po stronie klienta mogą być używane przez dział obsługi klienta przedsiębiorstwa lub przesyłane do firmy Microsoft w celu ułatwienia rozwiązywania problemów (zobacz sekcję Wysyłanie dzienników).

Wybór i kontrola: Funkcja rejestrowania po stronie klienta jest domyślnie wyłączona. Aby ją włączyć lub wyłączyć, wykonaj następujące czynności:

 1. W Lync dla Windows Phone w widoku O mnie naciśnij pozycję Ustawienia.

 2. Na liście opcji naciśnij pozycję Rejestrowanie.

 3. Na stronie opcji Rejestrowanie ustaw przełącznik Włącz rejestrowaniew pozycji Wł.

Początek strony

Wizytówka

Działanie funkcji : Wizytówki zawierają informacje kontaktowe, informacje o obecności i lokalizacji dotyczące Ciebie i osób w Przedsiębiorstwie. Wizytówka pozwala też jednym kliknięciem skomunikować się z inną osobą za pomocą wiadomość błyskawicznej, wiadomości e-mail lub telefonu.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane : Informacje z wizytówki są zbierane z kilku lokalizacji. Informacje statyczne, jak Twoje imię i nazwisko oraz numer budynku i biura, pochodzą z katalogu firmowego przedsiębiorstwa (na przykład z usług domenowych Active Directory). Informacje dynamiczne, takie jak informacje o czasie wolnym/zajętym w kalendarzu, są pobieranie z programu Microsoft Exchange Server, a informacje o lokalizacji są pobierane kilkoma metodami (zobacz sekcję dotyczącą lokalizacji). Numery telefonów mogą być pobierane z katalogu firmowego lub wprowadzane ręcznie przez użytkownika. Informacje o obecności są zarządzane przez Lync przy użyciu kalendarza Outlook (jeśli użytkownik włączył tę funkcję) lub są wprowadzane ręcznie przez użytkownika. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Wykorzystywanie informacji: Informacje z wizytówki są udostępniane osobom w organizacji przez program Lync Server.

Wybór i kontrola: Kontaktami zarządza się za pomocą klienta komputerowego Lync.

Początek strony

Historia konwersacji

Działanie funkcji: Historia konwersacji umożliwia zapisywanie konwersacji prowadzonych przy użyciu wiadomości błyskawicznych w bezpiecznej lokalizacji w urządzeniu.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Funkcja historii konwersacji zapisuje lokalnie w Twoim urządzeniu treść konwersacji za pomocą wiadomości błyskawicznych oraz statystyki dotyczące konwersacji głosowych (takie jak data, godzina, czas trwania i informacje o rozmówcy). Historia konwersacji za pomocą wiadomości błyskawicznych utworzona przez Lync dla Windows Phone nie jest przechowywana w folderze Outlook Historia konwersacji. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Wykorzystywanie informacji: Lync wyświetla te informacje na karcie Rozmowy w głównym interfejsie użytkownika, co umożliwia użytkownikom wyświetlanie i kontynuowanie wcześniejszych konwersacji.

Wybór i kontrola: Historię konwersacji włącza i wyłącza administrator przedsiębiorstwa.

Historię konwersacji można usunąć w następujący sposób:

 1. Na karcie konwersacji naciśnij i przytrzymaj konwersację, którą chcesz usunąć.

 2. W menu kontekstowym naciśnij polecenie usuń konwersację.

Początek strony

Program poprawy jakości obsługi klienta

Działanie funkcji: Jeśli zdecydujesz się uczestniczyć w programie poprawy jakości obsługi klienta (CEIP), będą zbierane podstawowe informacje o komputerze lub urządzeniu, sposobach używania programów, a także o podłączonych urządzeniach. Zbierane są także informacje o konfiguracji i działaniu tych urządzeń i programów. Te raporty są wysyłane do firmy Microsoft w celu ulepszania najczęściej używanych przez klientów funkcji oraz rozwiązywania typowych problemów. Program poprawy jakości obsługi klienta gromadzi także informacje dotyczące typów i liczby napotkanych błędów, wydajności oprogramowania i sprzętu oraz szybkości usług. Firma Microsoft nie gromadzi informacji dotyczących nazwiska, adresu, ani żadnych innych informacji kontaktowych.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Informacje zbierane w ramach programu poprawy jakości obsługi klienta są automatycznie wysyłane do firmy Microsoft, kiedy ta funkcja jest włączona. Aby uzyskać więcej informacji na temat informacji zbieranych, przetwarzanych lub przesyłanych w ramach Programu poprawy jakości obsługi klienta, zobacz Zasady zachowania poufności informacji dotyczące programu poprawy jakości obsługi klienta firmy Microsoft.

Wykorzystywanie informacji: Firma Microsoft korzysta z tych informacji w celu poprawy jakości, niezawodności oraz wydajności oferowanego oprogramowania i oferowanych usług.

Wybór i kontrola: Funkcja programu poprawy jakości obsługi klienta jest domyślnie wyłączona. Administrator przedsiębiorstwa może włączyć lub wyłączyć program poprawy jakości obsługi klienta dla całej organizacji. Jeśli administrator przedsiębiorstwa nie skonfigurował programu poprawy jakości obsługi klienta dla organizacji, użytkownik może przystąpić do programu podczas procesu instalacji. Jeśli administrator przedsiębiorstwa nie wyłączył funkcji sterowania programem poprawy jakości obsługi klienta, użytkownicy mogą włączyć lub wyłączyć funkcję programu poprawy jakości obsługi klienta w dowolnym momencie, robiąc tak:

 1. W Lync dla Windows Phone przejdź do Ustawienia.

 2. Wybierz pozycję Pomóż nam ulepszać Lync.

 3. Włącz lub wyłącz ustawienie na stronie Pomóż nam ulepszać Lync , przesuń przełącznik do pozycji Włączone lub Wyłączone.

Uwaga:  Jeśli administrator zmieni to ustawienie w celu włączenia lub wyłączenia programu poprawy jakości obsługi klienta, gdy użytkownik już używa programu Lync, nowe ustawienie zostanie zastosowane dopiero po zamknięciu programu Lync i ponownym zalogowaniu.

Początek strony

Udostępnianie pulpitu i aplikacji

Działanie funkcji: Udostępnianie pulpitu i aplikacji umożliwia użytkownikom współpracę za pomocą rozmowy wideo przy jednoczesnym udostępnianiu pulpitu lub wybranej aplikacji wszystkim uczestnikom spotkania. Dzięki temu mogą oni udostępniać i edytować pliki tak, jakby znajdowali się w tym samym pomieszczeniu. Użytkownicy mogą także przedstawiać prezentacje programu Microsoft PowerPoint (zobacz sekcję Współpraca za pomocą programu PowerPoint) i współpracować z innymi osobami na wirtualnej tablicy — pustej stronie przeznaczonej na notatki i rysunki — z której mogą jednocześnie korzystać wszyscy uczestnicy spotkania. Gdy użytkownik udostępni pulpit lub aplikację, tylko on będzie miał nad nimi kontrolę. Użytkownik może umożliwić innym osobom przejęcie kontroli nad udostępnianą aplikacją lub pulpitem, nawigowanie oraz wprowadzanie zmian przy użyciu ich myszy i klawiatur.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: W przypadku włączenia udostępniania przez innego uczestnika spotkania użytkownicy systemu Windows Phone mogą zobaczyć na ekranie udostępniony pulpit lub aplikację. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Wykorzystywanie informacji: Udostępniane informacje są wykorzystywane przez uczestników spotkania w celu współpracy przy użyciu wideo.

Wybór i kontrola: Lync dla Windows Phone użytkownicy mogą tylko wyświetlać pulpit lub aplikację udostępnianą przez innego uczestnika spotkania. Nie mogą przejąć kontroli nad udostępnionym pulpitem lub aplikacją ani wchodzić w interakcje z nią ani udostępniać pulpitu ani aplikacji uruchomionych na Windows Phone innym uczestnikom spotkania.

Początek strony

Połączenia alarmowe

Ważne:  Zalecamy, aby nie używać Lync, aby Windows Phone kontaktować się ze służbami ratowniczymi, takimi jak numer 911 w Stany Zjednoczone. Lync dla Windows Phone NIE ma możliwości ustalenia twojej rzeczywistej lokalizacji fizycznej, dlatego jeśli za pomocą Lync Windows Phone skontaktujesz się ze służbami ratowniczymi, dostawcy nie będą mogli ustalić Twojej lokalizacji. Aby skontaktować się ze służbami ratowniczymi z urządzenia, zamknij Lync dla Windows Phone i użyj konsoli wybierania numerów urządzenia.

Początek strony

Udostępnianie lokalizacji

Działanie funkcji: Funkcja udostępniania lokalizacji przekazuje innym osobom informacje o Twojej strefie czasowej za pośrednictwem funkcji informowania o obecności na wizytówce w przypadku włączenia trybu prywatności (zobacz sekcję „Tryb prywatności”).

Ważne:  Nie można ustalić Twojej rzeczywistej lokalizacji fizycznej przez Lync dla Windows Phone. NIE używaj Lync dla Windows Phone do wybierania numerów alarmowych, na przykład 911. Użyj w tym celu klawiatury urządzenia.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Strefa czasowa użytkownika jest pobierana z systemu operacyjnego urządzenia przenośnego i udostępniana kontaktom z Lync. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Wykorzystywanie informacji: Funkcja udostępniania lokalizacji wyświetla Twoją lokalizację twoim kontaktom i osobom w organizacji na wizytówce. Pamiętaj, że żadne inne informacje, takie jak lokalizacja geograficzna, sformatowany adres lub adres obywatelski, nie są udostępniane za pośrednictwem funkcji obecności.

Wybór i kontrola: Udostępnianie lokalizacji jest włączane i wyłączane przez administratora przedsiębiorstwa i można nimi zarządzać za pomocą klienta komputerowego Lync.

Początek strony

Obraz osobisty

Działanie funkcji: Funkcja obrazu osobistego lokalizacji prezentuje Twój obraz na wizytówce. W tym miejscu mogą go wyświetlić Twoje kontakty i osoby w organizacji.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Twój obraz osobisty może zostać przekazany przez administratora organizacji lub przez Ciebie (jeśli masz taką możliwość), a następnie zapisany w katalogu organizacji (na przykład w usługach domenowych Active Directory). Jest ona pobierana przez Lync udostępniania kontaktom i innym użytkownikom w organizacji. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Wykorzystywanie informacji: Obraz osobisty jest używany w celu dostosowania Twojego środowiska i udostępnienia obrazu innym osobom.

Wybór i kontrola: Ustawieniami obrazu osobistego zarządza się za pomocą klienta komputerowego Lync.

Początek strony

Współpraca za pomocą programu PowerPoint

Działanie funkcji: Funkcja współpracy za pomocą programu PowerPoint pozwala użytkownikom na pokazywanie, wyświetlanie i adnotowanie prezentacji programu PowerPoint podczas konwersacji i spotkań online.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Jeśli prezentacja PowerPoint jest udostępniana przez innego uczestnika spotkania, Lync dla Windows Phone użytkownicy mogą wyświetlać prezentację na swoim urządzeniu. Nie będą oni mogli przejąć kontroli nad prezentacją ani wchodzić w interakcje z nią. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Wykorzystywanie informacji: Udostępniane informacje są wykorzystywane przez uczestników spotkania w celu współpracy przy użyciu wideo.

Wybór i kontrola: Użytkownicy telefonów Windows Phone mogą jedynie wyświetlić prezentację programu PowerPoint udostępnianą przez innego uczestnika spotkania. Nie mogą przesyłać, dodawać adnotacji ani udostępniać prezentacji programu PowerPoint przy użyciu tych urządzeń.

Początek strony

Informacje o obecności i informacje kontaktowe

Działanie funkcji: Informacje o obecności i informacje kontaktowe umożliwiają użytkownikom wyświetlanie informacji o obecności i informacji kontaktowych innych członków ich organizacji, a także ich kontaktów osobistych (zarówno w organizacji, jak i poza nią). Administrator przedsiębiorstwa może także skonfigurować integrację z programami Outlook i Exchange Server w celu wyświetlania komunikatów „poza biurem” i innych informacji o statusie, na przykład gdy użytkownik ma zaplanowane spotkanie w kalendarzu programu Outlook.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Do łączenia się z programem Lync Server używasz adresu logowania i hasła. Ty i Administrator możecie publikować informacje o Twoim statusie obecności i informacje kontaktowe skojarzone z Twoim adresem logowania. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Wykorzystywanie informacji: Inni użytkownicy i programy Lync mogą uzyskiwać dostęp do Informacji o Twojej obecności i informacji kontaktowych, aby określić opublikowany status i informacje, aby lepiej się z Tobą komunikować.

Wybór i kontrola: Ustawieniami obecności i informacji kontaktowych zarządza się za pomocą klienta komputerowego Lync.

Początek strony

Tryb prywatności

Działanie funkcji : Tryb prywatności to ustawienie umożliwiające użytkownikom określenie ilości informacji o ich obecności (takich jak Dostępny, Zajęty, Nie przeszkadzać itd.), które będą udostępniać kontaktom wymienionym na liście kontaktów.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Włączenie trybu prywatności powoduje przejście Lync w tryb, w którym użytkownik może tak dopasować swoje ustawienia, aby informacje o jego obecności były udostępniane tylko kontaktom z twojej listy kontaktów. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Wykorzystywanie informacji : To ustawienie pozwala użytkownikowi określić, jak mają być udostępniane dane o jego obecności.

Wybór i kontrola: Tryb prywatności jest domyślnie wyłączony, a administrator przedsiębiorstwa może go włączyć i wyłączyć. Zarządzanie nim odbywa się za pomocą klienta komputerowego Lync.

Początek strony

Powiadomienia wypychane

Działanie funkcji: Powiadomienia wypychane to mechanizm powiadamiający o otrzymaniu nowej wiadomości lub nowego połączenia na urządzeniu przenośnym. Powiadomienie można przekazywać na różne sposoby — w tym dzwonek połączenia, powiadomienie podręczne, dźwięk lub inna ikona koloru — w zależności od systemu operacyjnego urządzenia. Powiadomienie zostanie wygenerowane lokalnie na urządzeniu, gdy urządzenie otrzyma nową wiadomość lub nowe połączenie. Dzieje się tak tylko wtedy, gdy Lync dla Windows Phone nie działa na pierwszym planie. Gdy Lync dla Windows Phone działa na pierwszym planie, powiadomienia wypychane są pomijane. Możesz włączyć lub wyłączyć powiadomienia wypychane, ale wyłączenie powiadomień wypychanych nie powoduje zatrzymania otrzymywania wiadomości lub połączeń; po prostu wyłącza funkcję powiadomień. Aby przestać otrzymywać nowe wiadomości lub połączenia, musisz zamknąć Lync dla Windows Phone.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Na urządzeniu przenośnym nie są zbierane, przetwarzane ani przesyłane żadne informacje. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft. Wszystkie wiadomości & połączeń wysyłanych na urządzenie od innych Lync użytkowników przechodzą przez usługę powiadomień Push firmy Microsoft w celu dostarczenia ich do twojego urządzenia. Po nawiązaniu konwersacji wszystkie wiadomości i połączenia są wymieniane bezpośrednio między jej uczestnikami.

Wybór i kontrola: Powiadomienia wypychane włącza i wyłącza administrator przedsiębiorstwa. Jeśli powiadomienia wypychane są włączone, można je włączyć lub wyłączyć, wykonując następujące czynności:

 1. W Lync dla Windows Phone w widoku o mnie naciśnij przycisk "..." na dolnym pasku aplikacji, a następnie wybierz pozycję ustawienia.

 2. Włącz lub wyłącz powiadomienia, przesuwając przełącznik Powiadomienia wypychane.

Początek strony

Wyślij jako wiadomość e-mail

Działanie funkcji: Funkcja Wyślij jako wiadomość e-mail umożliwia użytkownikowi wysyłanie Lync do Windows Phone historii konwersacji jako załącznika na wyznaczony przez użytkownika adres e-mail.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Ostatnich 50 konwersacji przychodzących i wychodzących jest bezterminowo przechowywanych lokalnie na urządzeniu w odizolowanym magazynie do czasu usunięcia konwersacji przez użytkownika, odinstalowania aplikacji lub zalogowania się na tym samym urządzeniu przez nowego użytkownika. Historia wiadomości błyskawicznych przekazywana za pomocą funkcji Wyślij jako wiadomość e-mail jest dostarczana na wskazany przez użytkownika adres e-mail w postaci wiadomości e-mail. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Wykorzystanie informacji: Użytkownicy mogą wysyłać historię swoich konwersacji w postaci załącznika do wiadomości e-mail na określony adres e-mail w celu archiwizowania lub udostępniania innym osobom poza urządzeniem.

Wybór i kontrola: W celu skorzystania z funkcji Wyślij jako wiadomość e-mail na urządzeniu musi być włączona funkcja poczty e-mail. Aby uzyskać informacje na temat sposobu włączania i konfigurowania poczty e-mail, zobacz podręcznik użytkownika urządzenia.

Aby wysłać historię konwersacji przy użyciu wiadomości błyskawicznych, wykonaj następujące czynności:

 1. W oknie konwersacji naciśnij przycisk "..." na dolnym pasku aplikacji.

 2. Wybierz z menu polecenie wyślij jako wiadomość e-mail.

 3. Wprowadź docelowy adres e-mail, jeśli chcesz wysłać historię do innych osób oprócz siebie.

 4. Naciśnij pozycję Wyślij.

Początek strony

Zapisywanie dzienników

Działanie funkcji: Funkcja Zapisz dzienniki umożliwia zapisywanie dzienników po stronie klienta i ich przekazywanie do firmy Microsoft w celu ułatwienia zbadania problemów z dźwiękiem lub łącznością, jakie mogły wystąpić (zobacz sekcję Rejestrowanie po stronie klienta).

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Jeśli rejestrowanie po stronie klienta jest włączone, wysyłane są tylko informacje zbierane przez rejestrowanie po stronie klienta. Dzienniki po stronie klienta nie są automatycznie wysyłane z urządzenia. Zamiast tego dzienniki są wysyłane tylko po włączeniu rejestrowania na urządzeniu (zobacz sekcję Rejestrowanie po stronie klienta).

Wykorzystywanie informacji: Informacje zebrane z urządzenia są używane do rozwiązywania napotkanego problemu oraz do ulepszania Lync.

Wybór i kontrola: Aby użyć funkcji wysyłania dzienników, w urządzeniu musi być włączona poczta e-mail. W celu sprawdzenia, w jak sposób możesz włączyć i skonfigurować pocztę e-mail, zobacz podręcznik użytkownika urządzenia.

Aby wysłać dzienniki po stronie klienta, wykonaj następujące czynności:

 1. W Lync dla Windows Phone w widoku o mnie naciśnij przycisk "..." na dolnym pasku aplikacji, a następnie wybierz pozycję ustawienia.

 2. Z listy opcji wybierz pozycję Rejestrowanie.

 3. Na stronie opcji Rejestrowanie naciśnij pozycję Zapisz dzienniki.

 4. W otwartym formularzu wiadomości e-mail z dołączonymi dziennikami wpisz docelowy adres e-mail i naciśnij pozycję Wyślij.

Początek strony

Raportowanie błędów logowania

Działanie funkcji: Funkcja raportowania błędów logowania umożliwia automatyczne generowanie raportu o błędach w przypadku nieudanej próby zalogowania się użytkownika do aplikacji Lync. Użytkownik może skorzystać z opcji wysłania tego raportu do firmy Microsoft.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Informacje zbierane w raporcie o błędach obejmują na przykład informacje o jakości połączenia internetowego użytkownika i kodach błędów lub dane wyjątków wygenerowanych w wyniku prób logowania zakończonych niepowodzeniem. Raport może też obejmować informacje umożliwiające identyfikację użytkownika, takie jak adres IP użytkownika i identyfikator URI SIP (Session Initiation Protocol Uniform Resource Identifier). Te dane mogą być przekazywane do firmy Microsoft.

Wykorzystywanie informacji: Dane zawarte w raporcie o błędach logowania są używane przez firmę Microsoft do rozwiązywania problemów z logowaniem. Będzie ona również używana przez firmę Microsoft do identyfikowania typowych problemów z logowaniem i trendów w celu poprawy Lync logowania.

Wybór i kontrola: Ta funkcja jest domyślnie wyłączona, a zarządzanie nią leży w gestii administratora przedsiębiorstwa. Administrator może określić, że raporty o błędach logowania mają być wysyłane do firmy Microsoft zawsze lub nigdy bądź pozostawić to decyzji użytkownika.

Użytkownik może zmienić swoje preferencje w następujący sposób:

 1. W prawym górnym rogu okna głównego Lync kliknij pozycję Opcje (ikona koła zębatego).

 2. W oknie dialogowym Lync — Opcje kliknij pozycję Ogólne.

 3. Na karcie Ogólne zaznacz lub wyczyść pole wyboru Automatycznie wysyłaj informacje o błędach Lync do firmy Microsoft.

 4. Kliknij przycisk OK.

Początek strony

Ujednolicony magazyn kontaktów

Działanie funkcji: Ujednolicony magazyn kontaktów składa się z trzech głównych funkcji; Tylko jedna z nich , funkcja scalania wyszukiwania, jest dostępna w Lync dla Windows Phone. Funkcja scalania wyszukiwania scala globalną listę adresową z kontaktami Lync, dzięki czemu podczas wyszukiwania kontaktu w wynikach wyszukiwania jest wyświetlana tylko jedna pozycja.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Lync Windows Phone agreguje informacje kontaktowe z Outlook, Active Directory Domain Services i obecności. Te informacje są używane wewnętrznie przez Lync dla Windows Phone.

Wykorzystywanie informacji: Informacje kontaktowe z Outlook, Active Directory Domain Services i obecności są wyświetlane w Lync interfejsu użytkownika Windows Phone.

Wybór i kontrola: Ustawieniami ujednoliconego magazynu kontaktów zarządza się w kliencie komputerowym programu Lync.

Początek strony

Poprawa jakości głosu

Działanie funkcji: Lync wysyła informacje do stron zdalnych w przypadku wykrycia problemów z urządzeniem lub siecią podczas połączenia, aby wskazać, że jakość głosu może być niska.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Jeśli konfiguracja urządzenia powoduje dodawanie słabego dźwięku w połączeniu (na przykład echo lub szum), Lync także poinformować innych uczestników połączenia, że jakość połączenia jest pogarszana z powodu konfiguracji urządzenia na końcu połączenia. Pozostali uczestnicy otrzymają tylko powiadomienie o tym, że Twoje urządzenie powoduje pogorszenie jakości dźwięku. Nie otrzymają oni informacji o tym, jakiego urządzenia używasz. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Wykorzystanie informacji: Informacje przesłane innym uczestnikom połączenia są używane do poprawienia jakości połączenia. Na przykład prezenterzy mogą wyciszyć Cię, jeśli tylko słuchasz połączenia.

Wybór i kontrola: Lync nie umożliwia wyłączenia powiadomień o jakości połączeń.

Początek strony

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×