Uzupełnienie dotyczące poufności informacji dla programu Microsoft Lync 2010 Attendee

Ostatnia aktualizacja: październik 2010

Spis treści

Niniejsza strona stanowi uzupełnienie dokumentu Zasady zachowania poufności informacji dotyczące produktów Microsoft Lync. Aby zrozumieć procedury gromadzenia i używania danych przez określony produkt lub określoną usługę Microsoft Lync, należy zapoznać się z zasadami zachowania poufności informacji dotyczącymi produktów Microsoft Lync oraz z tym uzupełnieniem.

Niniejsze uzupełnienie zasad zachowania poufności informacji dotyczy oprogramowania komunikacyjnego Microsoft Lync 2010 Attendee wdrożonego w sieci przedsiębiorstwa. W przypadku używania programu Microsoft Lync Server 2010 jako usługi (czyli gdy inna firma, na przykład firma Microsoft, obsługuje serwery, na których działa oprogramowanie) informacje zostaną przesłane do tej firmy. Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu używania danych przesyłanych do innej firmy, należy skonsultować się z administratorem przedsiębiorstwa lub usługodawcą.

Archiwizowanie

Działanie funkcji. Funkcja archiwizowania umożliwia administratorowi archiwizowanie wiadomości błyskawicznych, aktywności i zawartości ze spotkań oraz danych związanych z użytkowaniem, takich jak rozpoczynanie spotkań i dołączanie do nich.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane. Funkcja archiwizowania zapisuje zawartość konwersacji za pomocą wiadomości błyskawicznych bądź spotkania oraz informacje o korzystaniu z wiadomości błyskawicznych bądź informacje o spotkaniu na serwerze skonfigurowanym przez administratora firmowego. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Użytkowanie informacji. Administrator może używać tych informacji do zarządzania korzystaniem z programu Lync 2010 Attendee w przedsiębiorstwie.

Wybór i kontrola. Funkcja archiwizowania jest domyślnie wyłączona i musi zostać włączona przez administratora przedsiębiorstwa. Aby dowiedzieć się, czy można włączyć funkcję archiwizowania, należy zapoznać się z zasadami dotyczącymi używania i monitorowania danych obowiązującymi w firmie.

Rejestrowanie po stronie klienta

Działanie funkcji. Funkcja rejestrowania po stronie klienta umożliwia rejestrowanie w profilu użytkownika na komputerze informacji o korzystaniu z programu Attendee. Te informacje mogą być używane podczas rozwiązywania ewentualnych problemów z programem Attendee.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane. W przypadku włączenia rejestrowania po stronie klienta przez użytkownika lub administratora na komputerze użytkownika będą rejestrowane informacje, takie jak tematy i lokalizacje spotkań, komunikaty protokołu inicjowania sesji (SIP) i odpowiedzi podczas używania programu Attendee, a także informacje o nadawcy i adresacie każdej wiadomości programu Attendee oraz o trasie przebytej przez wiadomość. Zawartość spotkania, do którego dołączono przy użyciu programu Attendee, nie jest przechowywana. Żadne informacje nie są automatycznie wysyłane do firmy Microsoft, ale można ręcznie wysyłać informacje.

Użytkowanie informacji. Dane zarejestrowane po stronie klienta mogą być używane podczas rozwiązywania problemów z programem Attendee.

Wybór i kontrola. Funkcja rejestrowania po stronie klienta jest domyślnie wyłączona i musi zostać włączona przez administratora przedsiębiorstwa. Jeśli administrator nie zablokował możliwości sterowania rejestrowaniem, można zmienić ustawienia w następujący sposób:

 1. W oknie konwersacji programu Attendee kliknij pozycję Menu, a następnie kliknij pozycję Ustawienia.

 2. Kliknij kartę Ogólne, a następnie kliknij pozycje Włącz rejestrowanie w programie Lync Attendee i Włącz rejestrowanie zdarzeń systemu Windows dla programu Lync Attendee.

 3. Kliknij przycisk OK.

Program poprawy jakości obsługi klienta

Działanie funkcji. Jeśli użytkownik zgodzi się wziąć udział w Programie poprawy jakości obsługi klienta (CEIP), będą zbierane podstawowe informacje o konfiguracji jego sprzętu oraz sposobie korzystania z oprogramowania i usług firmy Microsoft w celu zidentyfikowania trendów i wzorców użytkowania. W ramach Programu poprawy jakości obsługi klienta są również zbierane informacje o rodzaju i liczbie napotykanych błędów, wydajności sprzętu i oprogramowania oraz szybkości działania usług. Firma Microsoft nie pobiera nazwiska, adresu ani innych informacji kontaktowych użytkownika.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane. Kiedy Program poprawy jakości obsługi klienta jest włączony, informacje są automatycznie wysyłane do firmy Microsoft. Aby dowiedzieć się więcej na temat informacji zbieranych, przetwarzanych lub przesyłanych w ramach Programu poprawy jakości obsługi klienta, zobacz zasady zachowania poufności informacji dotyczące Programu poprawy jakości obsługi klienta firmy Microsoft.

Użytkowanie informacji. Firma Microsoft używa przesyłanych informacji w celu poprawy jakości, niezawodności oraz wydajności oprogramowania i usług.

Wybór i kontrola. Funkcja Program poprawy jakości obsługi klienta jest domyślnie wyłączona, o ile administrator przedsiębiorstwa jej nie włączył. Użytkownik zostanie poproszony przez Instalatora programu Attendee o utworzenie konta. Jeśli administrator nie wyłączył opcji sterowania, można zmienić ustawienia Programu poprawy jakości obsługi klienta w dowolnym momencie w następujący sposób:

 1. W oknie konwersacji programu Attendee kliknij pozycję Menu, a następnie kliknij pozycję Ustawienia.

 2. Kliknij kartę Ogólne, a następnie zaznacz lub wyczyść pole wyboru Zezwalaj firmie Microsoft na pobieranie informacji o sposobie korzystania z programu Lync Attendee.

 3. Kliknij przycisk OK.

Uwaga:  Jeśli administrator zmieni to ustawienie i włączy lub wyłączy Program poprawy jakości obsługi klienta, gdy użytkownik już korzysta z programu Attendee, nowe ustawienie zostanie zastosowane dopiero po zakończeniu działania programu Attendee przez użytkownika i ponownym dołączeniu do spotkania.

Udostępnianie pulpitu lub programów

Działanie funkcji. Funkcja udostępniania pulpitu lub programów umożliwia udostępnianie innym użytkownikom widoku ekranu komputera lub uruchomionych programów podczas korzystania z programu Attendee.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane. Po rozpoczęciu sesji udostępniania (w zależności od udostępnianych elementów) wszyscy uczestnicy spotkania będą mogli zobaczyć monitory, cały pulpit lub wybrane programy wyświetlane na ekranie komputera użytkownika. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Użytkowanie informacji. Funkcja udostępniania pulpitu lub programów pozwala współpracować z uczestnikami spotkania.

Wybór i kontrola.

Aby uruchomić funkcję udostępniania pulpitu lub programów w trakcie spotkania w programie Attendee:

 1. W oknie konwersacji programu Attendee kliknij przycisk Udostępnij.

 2. W menu kliknij polecenie Pulpit, monitor (w przypadku korzystania z wielu monitorów) lub pozycję Program w celu wybrania jednego lub wielu programów.

Aby zatrzymać udostępnianie pulpitu lub programu:

 • Wybierz pozycję Zatrzymaj udostępnianie z paska udostępniania w górnej części ekranu.

Ważne:  Dokumenty lub obrazy otwarte na pulpicie chronione przez oprogramowanie Zarządzanie prawami cyfrowymi mogą być widoczne dla innych użytkowników, którym jest udostępniany pulpit w programie Attendee.

Sterowanie udostępnianiem pulpitu lub programów

Działanie funkcji. Funkcja sterowania udostępnianiem pulpitu lub programów pozwala przekazać kontrolę nad pulpitem lub programem osobie, która korzysta z klienta programu Microsoft Lync 2010 lub programu Attendee na innym komputerze.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane. W przypadku przekazania kontroli innej osobie może ona sterować komputerem lub wybranym programem i wprowadzać zmiany tak, jakby korzystała bezpośrednio z komputera użytkownika przy użyciu klawiatury i myszy. Użytkownik i inni uczestnicy korzystający z programu Attendee będą widzieć te zmiany podczas ich wprowadzania. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Użytkowanie informacji. Funkcja sterowania udostępnianiem umożliwia zezwolenie innym osobom na sterowanie pulpitem lub programami (w zależności od udostępnionych elementów), podczas gdy pozostali uczestnicy obserwują wykonywane operacje.

Wybór i kontrola.

Aby zezwolić na sterowanie pulpitem, wykonaj następujące czynności:

1.Uruchom funkcję udostępniania pulpitu lub programów.

2.W menu Przekaż kontrolę na pasku udostępniania w górnej części ekranu wybierz osobę, której chcesz przekazać sterowanie.

Aby odebrać kontrolę nad pulpitem stronie zdalnej, wykonaj następujące czynności:

•W menu Przekaż kontrolę na pasku udostępniania w górnej części ekranu kliknij polecenie Cofnij udostępnienie kontroli.

Załączniki do spotkania

Działanie funkcji. Ta funkcja umożliwia udostępnianie plików uczestnikom spotkania przez przekazanie ich w postaci załączników.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane. Załączniki są przechowywane w programie Attendee zgodnie z zasadami dotyczącymi wygasania zawartości spotkań zdefiniowanymi przez administratora przedsiębiorstwa. Użytkownik może przekazywać załączniki. Załączniki są pobierane przez użytkownika lub innych uczestników podczas spotkania. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Użytkowanie informacji. Informacje zawarte w przekazywanych załącznikach ze spotkania są udostępniane innym uczestnikom podczas spotkania przeprowadzanego w programie Lync 2010.

Wybór i kontrola.

Prezenterzy mogą ograniczyć dostępność załączników w zależności od roli uczestnika spotkania (organizator, prezenter, wszyscy). Jeśli załącznik nie jest dostępny, nie jest widoczny na liście załączników.

Dodawanie do spotkania połączenia telefonicznego

Działanie funkcji. Funkcja dodawania do spotkania połączenia telefonicznego umożliwia użytkownikom programu Attendee uczestniczącym w spotkaniu dodanie do istniejącego spotkania audio/wideo numeru telefonu publicznej sieci telefonicznej (PSTN).

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane. Kiedy użytkownik sieci PSTN zaproszony na spotkanie audio/wideo odbierze połączenie, uzyska identyfikator organizatora spotkania audio/wideo (nie musi to być identyfikator osoby dodającej go do spotkania). Gdy użytkownik sieci PSTN odbierze telefon, natychmiast dołączy do spotkania.

Użytkowanie informacji.

Identyfikator organizatora jest wysyłany do użytkownika sieci PSTN zaproszonego na spotkanie.

Wybór i kontrola.

Funkcja dodawania do spotkania połączenia telefonicznego nie jest kontrolowana przez użytkowników ani administratora przedsiębiorstwa. Jeśli to możliwe, przed dodaniem użytkownika sieci PSTN można wysłać do niego wiadomość błyskawiczną lub wiadomość e-mail z pytaniem, czy chce dołączyć do spotkania audio/wideo, tak aby wiedział o tym, że zostanie zaproszony. Użytkownik sieci PSTN może nie zaakceptować połączenia.

Ankiety

Działanie funkcji. Użytkownicy programu Attendee mogą przeprowadzać ankiety i uzyskiwać anonimowe odpowiedzi od uczestników w trakcie spotkania.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane. Głosy w ankietach są anonimowe. Zagregowane wyniki ankiety są widoczne dla wszystkich prezenterów i mogą zostać przedstawione przez prezentera wszystkim uczestnikom. Ankiety są przechowywane w programie Lync Server 2010 zgodnie z zasadami dotyczącymi wygasania zawartości spotkań zdefiniowanymi przez administratora przedsiębiorstwa. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Użytkowanie informacji. Funkcja ankiet zwiększa możliwości współpracy, pozwalając prezenterom na szybkie określanie preferencji uczestników.

Wybór i kontrola.

 • Prezenterzy mogą ograniczyć dostępność ankiet w zależności od ról uczestników (organizator, prezenter, wszyscy) w sytuacji, gdy ankieta nie jest przedstawiana wszystkim uczestnikom. Jeśli ankieta nie jest dostępna dla użytkownika, nie jest widoczna na jego liście zawartości, gdy nie jest obecnie udostępniana, oraz nie można jej zapisać na komputerze lokalnym.

 • Prezenter może w dowolnym momencie otworzyć lub zamknąć głosowanie w ankiecie oraz wyczyścić wyniki ankiety.

Współpraca za pomocą programu PowerPoint

Działanie funkcji. Funkcja współpracy za pomocą programu Microsoft PowerPoint umożliwia użytkownikom programu Attendee przedstawianie i wyświetlanie prezentacji programu PowerPoint oraz dodawanie do nich adnotacji podczas spotkania online.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane.

Funkcja współpracy za pomocą programu PowerPoint działa, gdy użytkownik przekazuje lub przegląda prezentację programu PowerPoint albo dodaje do niej adnotacje. Każdy plik przedstawiany na spotkaniu jest przesyłany do wszystkich uczestników spotkania — mogą oni pobrać go bezpośrednio z folderów na swoich komputerach. Właściciel pliku lub prezenter może zablokować możliwość zapisywania pliku przez inne osoby, ale nie uniemożliwi to pobrania ani przeglądania pliku.

Pliki programu PowerPoint są przechowywane w programie Lync Server zgodnie z zasadami dotyczącymi wygasania zawartości spotkań zdefiniowanymi przez administratora przedsiębiorstwa. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Użytkowanie informacji. Funkcja współpracy za pomocą programu PowerPoint ułatwia uczestnikom spotkania skuteczne przedstawianie prezentacji i uzyskiwanie opinii.

Wybór i kontrola.

 • Prezenterzy mogą ograniczyć uprawnienia do adnotacji w zależności od ról uczestników (tylko prezenterzy, wszyscy, nikt), wykonując następujące czynności:

  1. W oknie dialogowym Informacje o dołączaniu i opcje spotkania w oknie konwersacji kliknij pozycję Opcje spotkania.

  2. W obszarze Uprawnienia na liście rozwijanej Uprawnienia do adnotacji kliknij odpowiednią opcję.

  3. Kliknij przycisk OK.

 • Prezenterzy mogą ograniczyć uczestnikom możliwość wyświetlania slajdów, które nie są przedstawiane, wykonując następujące czynności:

  1. W oknie dialogowym Informacje o dołączaniu i opcje spotkania kliknij pozycję Opcje spotkania.

  2. W obszarze Uprawnienia na liście rozwijanej Wyświetlanie prywatnie kliknij odpowiednią opcję.

  3. Kliknij przycisk OK.

Uwaga:  To uprawnienie można ustawić w zależności od ról uczestników (tylko prezenterzy, wszyscy, nikt).

 • Prezenterzy mogą ograniczyć dostępność prezentacji programu PowerPoint w zależności od ról uczestników (organizator, prezenterzy, wszyscy) w sytuacji, gdy prezentacja programu PowerPoint nie jest udostępniona. Jeśli prezentacja programu PowerPoint nie jest dostępna, nie jest widoczna na liście zawartości, gdy nie jest udostępniona, oraz nie można jej zapisać na komputerze.

Nagrywanie

Działanie funkcji. Funkcja nagrywania umożliwia prezenterom rejestrowanie przy użyciu programu Lync wszystkich aspektów spotkania przeprowadzanego w programie Lync, włącznie z osobami dołączającymi do spotkania, materiałami audio i wideo oraz zawartością spotkania, na przykład konwersacjami prowadzonymi za pomocą wiadomości błyskawicznych, udostępnianiem programów, prezentacjami programu PowerPoint, ankietami, materiałami informacyjnymi i tablicami. Wstrzymanie lub zatrzymanie nagrywania przez organizatora albo innego prezentera nie ma wpływu na pozostałe nagrania będące w toku.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane.

Zawartość nagrywana przez prezentera jest zapisywana na jego komputerze. Dodatkowe pliki wideo generowane na podstawie nagrania są domyślnie zapisywane na komputerze lokalnym prezentera, ale prezenter nagrywający zawartość może zmienić to ustawienie, tak aby te pliki były zapisywane na innym komputerze. Kiedy użytkownicy przekazują zawartość na spotkaniu, jest udzielane uprawnienie do dodania tej zawartości do materiałów nagrywanych przez użytkowników.

Jeśli podczas publikowania nagrania występują błędy, mogą być one spowodowane nieumyślnym uwzględnieniem w nagraniu danych przechwyconych przy wstrzymanym nagrywaniu. W przypadku występowania błędów na którymkolwiek etapie publikowania (stan ostrzeżenia w Menedżerze nagrywania) nie należy przesyłać nikomu nagrania, nawet jeśli można je odtworzyć w pewnej formie.

Użytkowanie informacji.

Nagranie może odtworzyć dowolna osoba mająca dostęp do lokalizacji, w której to nagranie zostało zapisane.

Wybór i kontrola.

Domyślnie funkcja nagrywania jest wyłączona i musi zostać włączona przez administratora przedsiębiorstwa. Jeśli ta funkcja jest włączona na potrzeby spotkań, każdy prezenter może rozpocząć nagrywanie. Gdy prezenter rozpocznie nagrywanie, uczestnicy korzystający ze zgodnych klientów i urządzeń otrzymają odpowiednie powiadomienie. Uczestnicy nagrywanej sesji, którzy używają dowolnego z poniższych niezgodnych klientów lub urządzeń, będą nagrywani, ale nie otrzymają powiadomienia o rozpoczęciu nagrywania.

Niezgodni klienci:

 • Microsoft Office Communicator 2007 R2

 • Microsoft Office Communicator 2007

  • Microsoft Office Communicator Web Access (w wersji 2007 R2)

  • Microsoft Office Communicator Web Access (w wersji 2007)

 • Microsoft Office Communications Server 2007 R2 Attendant

Niezgodne urządzenia:

 • Microsoft Office Communicator 2007 R2 Phone Edition

 • Microsoft Office Communicator 2007 Phone Edition

Ponadto niezależnie od używanego klienta lub urządzenia uczestnik oglądający podczas spotkania materiał wideo w trybie pełnoekranowym nie dowie się o rozpoczęciu nagrywania do momentu powrotu do okna konwersacji.

Poprawa jakości głosu

Działanie funkcji. Program Attendee udostępnia powiadomienia pozwalające zwiększyć jakość połączenia w przypadku wykrycia problemów z urządzeniem, siecią lub komputerem podczas połączenia.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane. Jeśli konfiguracja urządzenia wpływa na obniżenie jakości dźwięku podczas połączenia (na przykład słychać echo lub hałas), program Attendee informuje użytkownika i pozostałych uczestników o obniżeniu jakości połączenia z powodu konfiguracji urządzenia po stronie użytkownika. Pozostali uczestnicy otrzymują tylko powiadomienie o tym, że użytkownik korzysta z urządzenia powodującego obniżenie jakości dźwięku. Nie wiedzą oni, z jakiego urządzenia korzysta użytkownik. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Użytkowanie informacji. Informacje wysyłane do pozostałych uczestników pozwalają zwiększyć jakość połączenia. Na przykład prezenterzy mogą wyciszyć linię użytkownika, który tylko słucha połączenia.

Wybór i kontrola. Program Attendee nie umożliwia użytkownikowi wyłączenia powiadomień dotyczących jakości połączenia.

Współpraca za pomocą tablicy

Działanie funkcji. Funkcja współpracy za pomocą tablicy umożliwia udostępnianie tablic wirtualnych w programie Attendee oraz dodawanie do nich adnotacji podczas spotkań online.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane. Adnotacje umieszczane na tablicach są widoczne dla wszystkich uczestników. Tablice są przechowywane w programie Lync Server zgodnie z zasadami dotyczącymi wygasania zawartości spotkań. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Użycie informacji. Funkcja współpracy za pomocą tablicy zwiększa możliwości współpracy, pozwalając uczestnikom spotkania na m.in. omawianie pomysłów, przeprowadzanie burzy mózgów i sporządzanie notatek.

Wybór i kontrola. Prezenterzy mogą ograniczyć dostępność tablicy w zależności od ról uczestników (organizator, prezenter, wszyscy) w sytuacji, gdy tablica nie jest przedstawiana wszystkim uczestnikom. Jeśli tablica nie jest dostępna dla użytkownika, nie jest widoczna na jego liście zawartości i nie można jej zapisać na komputerze.

Początek strony

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?

Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Czy chcesz przekazać jakieś inne uwagi? (Opcjonalnie)

Dziękujemy za opinię!

×