Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Ten artykuł zawiera opis składni formuły i zastosowania funkcji VDB w programie Microsoft Excel.

Opis

Zwraca amortyzację środka trwałego za podany okres, włączając w to podokresy, obliczając amortyzację metodą podwójnie malejącego salda lub inną podaną metodą. Nazwa VDB to skrót od słów Variable Declining Balance (Zmiennie malejące saldo).

Składnia

VDB(koszt;odzysk;czas_życia;okres_początkowy;okres_końcowy;[współczynnik];[bez_przełączenia])

W składni funkcji VDB występują następujące argumenty:

 • Koszt    Argument wymagany. Początkowy koszt środka trwałego.

 • Odzysk    Argument wymagany. Wartość środka trwałego po zakończonej amortyzacji (zwana również wartością odzyskaną środka trwałego). Ta wartość może być równa 0.

 • Czas_życia    Argument wymagany. Liczba okresów, w których środek trwały jest amortyzowany (argument ten nazywany jest czasami czasem użytkowania środka trwałego).

 • Okres_początkowy    Argument wymagany. Data rozpoczęcia obliczania odpisów amortyzacyjnych. Argument okres_początkowy musi być podany w tych samych jednostkach, co argument czas_życia.

 • Okres_końcowy    Argument wymagany. Data zakończenia obliczania odpisów amortyzacyjnych. Argument okres_końcowy musi być podany w tych samych jednostkach, co argument czas_życia.

 • Współczynnik    Argument opcjonalny. Szybkość, z jaką zmniejsza się saldo. Jeśli argument ten zostanie pominięty, to zakłada się, że wynosi 2 (metoda podwójnie malejącego salda). Jeśli użycie metody podwójnie malejącego salda jest niepożądane, należy zmienić wartość argumentu współczynnik. Aby poznać metodę podwójnie malejącego salda, zobacz opis funkcji DDB.

 • Bez_przełączenia    Argument opcjonalny. Wartość logiczna określająca, czy przełączyć się na metodę liniową obliczania amortyzacji, kiedy amortyzacja jest większa niż obliczenie malejącego salda.

  • Jeśli argument bez_przełączenia ma wartość PRAWDA, program Microsoft Excel nie przełącza się na metodę amortyzacji liniowej, nawet jeśli amortyzacja jest większa niż obliczenie malejącego salda.

  • Jeśli argument bez_przełączenia ma wartość FAŁSZ lub jest pominięty, funkcja VDB przełącza się na metodę amortyzacji liniowej wtedy, gdy amortyzacja przewyższa obliczenie malejącego salda.

Ważne: Wszystkie argumenty, oprócz argumentu bez_przełączenia, muszą być liczbami dodatnimi.

Przykład

Skopiuj przykładowe dane z poniższej tabeli i wklej je w komórce A1 nowego arkusza programu Excel. Aby formuły wyświetlały wyniki, zaznacz je, naciśnij klawisz F2, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli to konieczne, możesz dostosować szerokości kolumn, aby wyświetlić pełne dane.

Dane

Opis

2400

Koszt początkowy

300

Wartość odzyskana

10

Czas użytkowania w latach

Formuła

Opis

Wynik

=VDB(A2;A3;A4*365;0;1)

Amortyzacja po pierwszym dniu. Program Excel przyjmuje automatycznie, że argument „współczynnik” jest równy 2.

1,32 zł

=VDB(A2;A3;A4*12;0;1)

Amortyzacja po pierwszym miesiącu.

40,00 zł

=VDB(A2;A3;A4;0;1)

Amortyzacja po pierwszym roku.

480,00 zł

=VDB(A2;A3;A4*12;6;18)

Amortyzacja między szóstym a osiemnastym miesiącem.

396,31 zł

=VDB(A2;A3;A4*12;6;18;1,5)

Amortyzacja między szóstym a osiemnastym miesiącem, obliczona z użyciem współczynnika 1,5 zamiast metody podwójnie malejącego salda.

311,81 zł

=VDB(A2;A3;A4;0;0,875;1,5)

Amortyzacja po pierwszym roku obrachunkowym użytkowania środka trwałego przy założeniu, że prawo podatkowe ogranicza odpis amortyzacyjny do 150 procent malejącego salda. Środek trwały został zakupiony w połowie pierwszego kwartału roku obrachunkowego.

315,00 zł

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×