Włączanie lub wyłączanie alertów podręcznych dotyczących nowych wiadomości

Alert na pulpicie to powiadomienie wyświetlane na pulpicie, gdy otrzymujesz nową wiadomość e-mail, zaproszenie na spotkanie lub zlecenie zadania. Alerty na pulpicie są domyślnie włączone.

Informacje wyświetlone w alertach na pulpicie różnią się w zależności od elementu odebranego w folderze Skrzynka odbiorcza.

 • Wiadomość e-mail   
  Wyświetla nazwę nadawcy, temat i pierwsze dwa wiersze wiadomości. W alertach na pulpicie nie jest wyświetlana zawartość wiadomości zaszyfrowanych ani wiadomości podpisanych cyfrowo. Aby wyświetlić taką wiadomość, trzeba ją otworzyć. 

 • Wezwanie na spotkanie   
  Wyświetla nadawcę, temat, datę, godzinę i lokalizację spotkania. 

 • Żądanie zadania   
  Wyświetla nadawcę, temat i datę rozpoczęcia przydzielonego zadania. 

Obejrzyj klip wideo trwający 1:54 w minutach o alertach podręcznych (powiadomieniach)

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo.

Włączenie lub wyłączenie alertów

Porada: Jeśli chcesz, aby alert na pulpicie pozostał widoczny, co da więcej czasu na jego przeczytanie, umieść wskaźnik myszy na alercie, zanim zniknie.

 1. Wybierz pozycję Plik > Opcje > Poczta.

 2. W obszarze Nadejście wiadomości zaznacz lub wyczyść pole wyboru Wyświetl alert na pulpicie, a następnie wybierz pozycję OK.

  Uwaga: Aby wyłączyć lub włączyć inne powiadomienia, takie jak dźwięki, zmiana wskaźnika myszy lub wyświetlanie ikony koperty na pasku zadań, zaznacz lub wyczyść odpowiednie pola wyboru tych funkcji.

Kiedy alerty na pulpicie nie są wyświetlane

Powiadomienia w postaci alertów na pulpicie nie są wyświetlane podczas początkowej synchronizacji konta poczty e-mail lub w przypadku ręcznego wysłania/odebrania poczty.

Ponadto jeśli używasz reguł wiadomości, a nowa wiadomość zostanie przeniesiona poza domyślną skrzynkę odbiorczą konta, możesz nie otrzymać powiadomienia w postaci alertu na pulpicie.

Potrzebna dalsza pomoc?

Dołącz do dyskusji
Zapytaj społeczność
Uzyskaj pomoc techniczną
Kontakt z nami

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×