Zarządzanie terminami, planami, budżetami — jest to proste dzięki platformie Microsoft 365

Weryfikowanie projektu formularza

W tym artykule

Wprowadzenie

Okienko zadań Sprawdzanie projektu

Typy problemów ze zgodnością programu InfoPath

Wprowadzenie

W programie Microsoft InfoPath 2010 można projektować wiele różnych typów formularzy. Obejmują one między innymi:

  • Listy programu SharePoint

  • Biblioteki formularzy programu SharePoint

  • Formularze zadań dla przepływów pracy programu SharePoint

  • Formularze list zewnętrznych

  • Formularze zgodne z różnymi wersjami programu InfoPath

Zestaw dostępnych kontrolek i funkcji różni się w zależności od typu formularza. Formularze przeglądarki sieci Web umożliwiają użytkownikom wypełnianie formularza bez konieczności wypełniania programu InfoPath. Jednak formularze programu InfoPath Filler zawierają większy zestaw funkcji.

W przypadku zmiany jednego typu formularza na inny mogą wystąpić problemy ze zgodnością lub inne problemy. Na przykład niektóre funkcje programu InfoPath nie są obsługiwane w szablonach formularzy przeglądarki sieci Web, co może powodować problemy w trakcie procesu publikowania. Podobnie niektóre funkcje programu InfoPath 2010 nie działają w szablonach formularzy programu InfoPath 2007 ani InfoPath 2003.

Program InfoPath 2010 umożliwia zapobieganie błędom sprawdzania poprawności, umożliwiając Wybieranie typu szablonu formularza do zaprojektowania od początku, a następnie ograniczanie możliwości wyboru kontrolek i funkcji zgodnych z opcją wybraną na podstawie wybranego szablonu formularza. Jeśli na przykład zaprojektowano szablon przeglądarki sieci Web, nie będziesz mieć dostępu do określonych kontrolek, takich jak etykieta pionowa i kontrolka wiersza podpisu. Podobnie, aby zapobiec niezgodności, nie można przekonwertować listy programu SharePoint ani szablonu przepływu pracy na inny typ szablonu formularza.

W przypadku zmiany formularza na inny typ formularza, takiego jak przełączanie się z formularza programu InfoPath Filler do formularza przeglądarki sieci Web, nie są wskazane formanty, które nie są obsługiwane w formularzach przeglądarki sieci Web. Jeśli na przykład formularz zawiera kontrolkę wiersza podpisu, w formancie pojawi się czerwony znak X. Program InfoPath automatycznie sprawdza występowanie problemów, wykonując dowolną z następujących czynności:

  • Otwieranie szablonu formularza

  • Zmienianie ustawienia zgodności szablonu formularza

  • Zapisywanie lub publikowanie szablonu formularza

Zostanie wyświetlony monit o przejrzenie wszystkich znalezionych błędów formularza. Stanowczo zaleca się przejrzenie błędów. Aby przejrzeć błędy, zostanie otwarte okienko zadań Sprawdzanie projektu .

Uwaga: Większość błędów jest generowana przez klienta programu InfoPath podczas tworzenia i próby opublikowania szablonu formularza przeglądarki sieci Web. Zostaną wyświetlone również błędy pobrane z serwera sieci Web. Przeniesienie formularza z jednego serwera na inny może spowodować problemy, które nie były widoczne na poprzednim serwerze, w zależności od konfiguracji serwera.

Początek strony

Okienko zadań Sprawdzanie projektu

Okienko zadań Sprawdzanie projektu ułatwia znajdowanie problemów ze zgodnością. W przypadku nieobecności problem jest automatycznie rozwiązywany, a użytkownik jest powiadamiany o naprawie. W innych przypadkach problem wymaga ręcznego naprawienia. Aby na przykład pomyślnie opublikować szablon formularza przeglądarki sieci Web, może być konieczne usunięcie nieobsługiwanej kontrolki lub zastąpienie jej inną kontrolką.

Weryfikowanie projektu formularza

Możesz również zmienić ustawienie zgodności szablonu formularza. Załóżmy na przykład, że tylko użytkownicy, którzy zainstalowali program InfoPath na komputerach, mogą wyświetlać i wypełniać formularze oparte na szablonie formularza. Jeśli chcesz, aby szablon formularza działał również w przeglądarce sieci Web, możesz kliknąć pozycję Zmień ustawienia w okienku zadań Sprawdzanie projektu , aby uzyskać dostęp do opcji tworzenia szablonu formularza zgodnego z przeglądarką. Po zmianie ustawienia zgodności szablonu formularza błędy i komunikaty w okienku zadań Sprawdzanie projektu są odpowiednio aktualizowane.

Uwaga: Gdy jest możliwa zmiana ustawień zgodności w okienku zadań Sprawdzanie projektu , łatwiej jest zmienić ustawienia, klikając pozycję plik, a następnie na karcie informacje kliknij pozycję Opcje formularza. Kliknij pozycję zgodnooć , a następnie na liście Typ formularza kliknij odpowiedni typ szablonu formularza.

Listę błędów i wiadomości można zaktualizować w okienku zadań Sprawdzanie projektu , klikając pozycję Odśwież.

Początek strony

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×