Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

W Microsoft Office InfoPath 2007 można projektowanie szablonu formularza, który można otworzyć przy użyciu programu InfoPath lub przeglądarki sieci Web. Jeśli szablon formularza można otworzyć przy użyciu przeglądarki, jest on nazywany szablonu formularza zgodnego z przeglądarkami. Można również projektować szablony formularzy, które będą działać w programie InfoPath 2003 oprócz Office InfoPath 2007 lub konwertowanie formularzy utworzonych w programie Microsoft Office Word lub innych programów do szablonów formularzy Office InfoPath 2007.

Po wykonaniu tych czynności, jednak mogą wystąpić problemy ze zgodnością lub innych problemów. Na przykład niektóre funkcje programu InfoPath nie są obsługiwane w szablonach formularzy zgodnych z przeglądarkami, a to może powodować problemy z podczas procesu publikowania. Analogicznie niektóre funkcje Office InfoPath 2007 nie działają w szablonach formularzy programu InfoPath 2003, a niektóre funkcje programu Word nie są obsługiwane w programie InfoPath i zostaną odrzucone podczas importowania programu InfoPath formularza programu Word.

Najszybszym sposobem określ następujące typy problemów w szablonie formularza jest za pomocą okienka zadań Sprawdzanie projektu. Następnie można rozwiązać problemy przed opublikowaniem szablonu formularza.

W tym artykule

Okienko zadań Sprawdzanie projektu

Najlepszym sposobem, aby upewnić się, że szablon formularza działa zgodnie z powinien jest korzystanie z okienka zadań Sprawdzanie projektu umożliwia przeglądanie potencjalnych problemów.

Okienko zadań Sprawdzanie projektu pozwala na:

  • Problemy ze zgodnością, które mogą wystąpić można znaleźć w szablonie formularza. W niektórych przypadkach programu InfoPath automatycznie rozwiązania problemu i o tym, że poprawki. W innych przypadkach należy rozwiązać ten problem ręcznie. Na przykład opublikowanie szablonu formularza zgodnego z przeglądarkami, może być konieczne Usuń nieobsługiwany formant lub zamień go na innym formancie. Jeśli publikujesz szablonu formularza zgodnego z przeglądarkami, możesz również wybrać do wyświetlania informacji związanych z serwerem w okienku zadań Sprawdzanie projektu.

  • Zmień ustawienia zgodności dla szablonu formularza. Załóżmy na przykład, że tylko użytkownicy, którzy mają zainstalowany program InfoPath na swoich komputerach, można wyświetlać i wypełnianie formularzy, które są oparte na szablonie formularza. Jeśli chcesz szablonu formularza do pracy w przeglądarce sieci Web, a także, można kliknąć polecenie Zmień ustawienia zgodności w okienku zadań Sprawdzanie projektu opcje programu access do tworzenia szablonu formularza zgodnego z przeglądarkami zamiast formularza programu InfoPath szablon. Gdy zmienisz ustawienie zgodności szablonu formularza, błędów i komunikatów w okienku zadań Sprawdzanie projektu zaktualizuj odpowiednio.

Fragment okienka zadań Sprawdzanie projektu

1 tekst w górnej części okienka zadań oznacza, że szablon formularza jest aktualnie zgodny z zarówno Office InfoPath 2007, jak i na serwerze z programem InfoPath Forms Services. Jeśli chcesz zmienić to ustawienie, kliknij łącze Zmień ustawienia zgodności.

2. błędy wyświetlane w okienku zadań, ponieważ szablonu formularza zgodnego z przeglądarkami zawiera formanty nieobsługiwane. Opublikowanie szablonu formularza zgodnego z przeglądarkami, należy usunąć te kontrolki.

Program InfoPath automatycznie sprawdza występowanie problemów przy każdym możesz:

  • Otwieranie szablonu formularza

  • Zmień ustawienie zgodności szablonu formularza

  • Zapisywanie lub publikowanie szablonu formularza

  • Importowanie dokumentu programu Microsoft Office Word do programu InfoPath

Na liście błędów i komunikatów w okienku zadań Sprawdzanie projektu można aktualizować, klikając przycisk Odśwież w okienku zadań. Jest to przydatne, jeśli chcesz usunąć z listy elementów, jak rozwiązać problemy w szablonie formularza.

Uwaga: Klikając przycisk Odśwież nie zaktualizuje wiadomości, które są wyświetlane jako wynik importowania dokumentu programu Word do programu InfoPath. Jeśli chcesz usunąć Importowanie wiadomości w okienku zadań Sprawdzanie projektu, należy otworzyć okno dialogowe Pliki zasobów (menuNarzędzia ), a następnie usuń plik o nazwie ImportErrors.xml. Ten plik jest tworzony automatycznie podczas importowania dokumentu programu Word do programu InfoPath. Po usunięciu pliku ImportErrors.xml, kliknij przycisk Odśwież w okienku zadań Sprawdzanie projektu, aby trwale usunąć wiadomości importu. Plik ImportErrors.xml nie jest wymagane dla szablonu formularza do prawidłowego działania. W rzeczywistości ze względów bezpieczeństwa jest zalecane, aby usunąć ten plik przed opublikowaniem szablonu formularza.

Początek strony

Błędy i komunikaty: na czym polega różnica?

Podczas projektowania szablonu formularza można napotkać zarówno wiadomości i błędów. W większości przypadków musisz usunąć błędy opublikowanie szablonu formularza. Opcjonalnie może odpowiedzieć wiadomości.

W poniższej tabeli opisano różnicę między błędów i komunikatów w okienku zadań Sprawdzanie projektu.

Ikona

Typ

Opis

Obraz ikony

Błąd

Szablon formularza może nie działać prawidłowo. Przed opublikowaniem szablonu formularza, należy naprawić błędy.

Obraz ikony

Wiadomość

Szablon formularza może nie działać zgodnie z oczekiwaniami. Wiadomości są mniejsze znaczenie niż błędy. Możesz określić, czy adresem wiadomości przed opublikowaniem szablonu formularza.

Początek strony

Okoliczności, w jakich InfoPath sprawdza występowanie problemów

W poniższej tabeli opisano różne typy problemów, które mogą być wyświetlane w okienku zadań Sprawdzanie projektu i te problemy zazwyczaj występują w szablonie formularza.

Typ problemu

Opis

Zgodność przeglądarek

Szablon formularza programu Office InfoPath 2007, który służy do wyświetlania i wypełniać w przeglądarce sieci Web nosi nazwę szablonu formularza zgodnego z przeglądarkami. Problemy ze zgodnością przeglądarki zwykle występować po wprowadzeniu zmian do szablonu formularza zgodnego z przeglądarkami szablonu formularza zwykłą, tylko do programu InfoPath. Załóżmy na przykład, że wypełniania formularza roszczeń ubezpieczeniowych w programie InfoPath i chcesz je teraz mieć możliwość wypełniania formularza w przeglądarce. W tym przypadku należy zmienić ustawienie zgodności szablonu formularza. Wprowadzenie tej zmiany czasami powoduje błędów i komunikatów w okienku zadań Sprawdzanie projektu. Na przykład jeśli oryginalny szablon formularza zawiera role użytkowników, zobaczysz komunikat o błędzie w okienku zadań Sprawdzanie projektu po zmianie ustawienia zgodności, ponieważ role użytkowników nie są obsługiwane w szablonach formularzy zgodnych z przeglądarką.

Uwaga: Jeśli wybierzesz pole wyboru Sprawdź na serwerze w okienku zadań Sprawdzanie projektu, możesz wyświetlić błędów i komunikatów generowanych przez serwer systemem InfoPath Forms Services oprócz wszelkie błędy i komunikaty wykryje programu InfoPath. Mogą one pojawiać się pod nagłówkiem Zgodność przeglądarki (zweryfikowana na serwerze) w okienku zadań Sprawdzanie projektu.

Optymalizacja przeglądarki

Zaznacz pole wyboru Sprawdź na serwerze w okienku zadań Sprawdzanie projektu może spowodować problemy optymalizacji przeglądarki. Optymalizacja błędów i komunikatów generowanych przez serwer i mogą ułatwić podjęcie decyzji, zaprojektowanych w celu zwiększenia wydajności formularza w przeglądarce.

Zgodność z poprzednimi wersjami

Office InfoPath 2007 szablonów formularzy, które również działać w programie InfoPath 2003 są nazywane szablonów formularzy zgodnych z poprzednimi wersjami. Po dodaniu do szablonu formularza, który nie będzie działać w programie InfoPath 2003 formantu lub funkcji wystąpić problemy zgodności z poprzednimi wersjami. Większość szablonów formularzy Office InfoPath 2007 nie musi być zgodna z programem InfoPath 2003. Dlatego Office InfoPath 2007 automatycznie ukrywa zgodność z poprzednimi wersjami błędów i komunikatów w okienku zadań Sprawdzanie projektu.

Zobacz błędy zgodność z poprzednimi wersjami i zapisywanie wiadomości domyślnie tylko w przypadku otwarcia szablonu formularza programu InfoPath 2003 w trybie projektowania Office InfoPath 2007 lub wybierz Szablon formularza programu InfoPath 2003 na liście Zapisz jako typ w polu Zapisz lub Jako okno dialogowe. We wszystkich innych sytuacjach należy ręcznie wybrać opcję Pokaż zgodność z poprzednimi wersjami błędów i komunikatów w okienku zadań Sprawdzanie projektu, zaznaczając pole wyboru Pokaż raport zgodności z programem InfoPath 2003 w obszarze Opcje formularza okno dialogowe (zgodności kategorii).

Importowanie

Podczas importowania formularza z innego programu, takiego jak Microsoft Office Word, i próbuje zaimportować funkcje, które nie obsługują programu InfoPath, mogą występować problemy importu. W niektórych przypadkach programu InfoPath usuwa funkcji nieobsługiwanych lub zamienia obraz zastępczy. Na przykład programu InfoPath nie obsługuje zakładek lub efekt animacji tekstu, aby te funkcje są usuwane w celu utworzenia szablonu formularza. W innych przypadkach funkcja są obsługiwane tylko częściowo. Na przykład podczas importowania dokumentu programu Word, wszystkie hiperłącza są konwertowane, ale jeśli hiperłącze protokół inną niż HTTP, HTTPS, pliku, FTP lub MAILTO, hiperłącze nie będzie działać, gdy użytkownik kliknie łącze.

Uwaga: Kreator importu umożliwia konwertowanie szablonów formularzy programu InfoPath w programie Microsoft Office Excel. Jednak problemów związanych z importowaniem arkusze programu Excel nie są wyświetlane w okienku zadań Sprawdzanie projektu tak samo, jak podczas importowania dokumentów programu Word.

Zgodność w trybie offline

Po udostępnieniu szablonu formularza w trybie offline, mogą występować problemy trybu offline. W zależności od projektu szablonu formularza użytkowników w trybie offline można nadal danych programu access, pochodzących z kwerendy do baz danych i innych źródeł danych, z pewnymi wyjątkami. Te wyjątki zostały wymienione w okienku zadań Sprawdzanie projektu.

Części szablonu

Jeśli szablon formularza zawiera część szablonu, a do okienka zadań formanty dodano nowsza wersja szablonu, w okienku zadań Sprawdzanie projektu informuje, czy dostępna jest aktualizacja dla części szablonu.

Wiązanie danych

Wiązanie problemy mogą wystąpić podczas powiązanie formantu w szablonie formularza i jego odpowiedniego pola lub grupy w źródle danych jest z jakiegoś powodu uszkodzony. Jeśli powiązanie problemów są poważne spowodowało kontrolkę, aby działać poprawnie w formularzu użytkownika, następnie pojawią się w okienku zadań Sprawdzanie projektu. W przypadku mniej poważne problemy powiązań nie zobaczysz komunikat o błędzie lub wiadomości w okienku zadań Sprawdzanie projektu jednak pojawi się niebieski lub czerwoną ikonę pojawia się w prawym górnym rogu formantu w szablonie formularza. Aby dowiedzieć się więcej o tym problemie, kliknij prawym przyciskiem myszy kontrolkę, a następnie kliknij Więcej szczegółów, w menu skrótów.

Początek strony

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×