Znajomość funkcji spotkania programu Lync ułatwia szybkie dotarcie do potrzebnych opcji i sprawne kontynuowanie spotkania, nawet gdy trzeba użyć wielu pozycji menu.

Pamiętaj, że większość menu otwiera się po ich wskazaniu, co pozwala od razu kliknąć odpowiednią opcję.

Przyjrzyjmy się temu bliżej.

Porada: Aby uzyskać interakcyjny przewodnik Lync Zadania prezentera spotkania, zobacz Zarządzanie spotkaniem programu Lync.

Kontrolki audio

Pierwsze, co nas interesuje, to zwykle kontrolki audio, które są udostępniane po zatrzymaniu wskaźnika na ikonie telefonu/mikrofonu. Tutaj można wyciszyć dźwięk, wstrzymać go, zmienić urządzenia lub przełączyć połączenie pod inny numer.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz:

Konfigurowanie i testowanie dźwięku programu Lync oraz rozwiązywanie dotyczących go problemów

Korzystanie z obsługi audio podczas spotkania programu Lync

Zrzut ekranu: opcje audio

Kontrolki wideo

Dodanie wideo do spotkania jest zwykle korzystne dla jego środowiska i ułatwia interakcje między uczestnikami, dzięki czemu dyskusja przebiega podobnie jak na spotkaniu twarzą w twarz.

Najpierw upewnij się, że kamera jest podłączona i skonfigurowana. Następnie zatrzymaj wskaźnik na ikonie kamery, aby wyświetlić podgląd, i uruchom wideo.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz:

Konfigurowanie ustawień wideo programu Lync i rozwiązywanie dotyczących ich problemów

Korzystanie z obsługi wideo podczas spotkania programu Lync

Zrzut ekranu: uruchamianie wideo z poziomu wiadomości błyskawicznych

Kontrolki prezentowania

Jeśli prezentujesz coś na spotkaniu, zatrzymaj wskaźnik na ikonie prezentowania (ikonie monitora) i wybierz dowolną z tych opcji:

Zrzut ekranu: Menedżer pytań i odpowiedzi

Wszystko o uczestnikach

W menu osób jest wyświetlana lista uczestników, a kliknięcie prawym przyciskiem myszy jednego z nazwisk zapewnia dostęp do wizytówki. Jeśli jesteś osobą prowadzącą, masz też dostęp do innych kontrolek, na przykład pozwalających wyciszyć odbiorców czy zaprosić więcej osób.

Zatrzymaj wskaźnik na ikonie osób, aby zarządzać uczestnikami — grupowo lub każdym z osobna:

 • Aby dodać kolejnych uczestników, kliknij pozycję Zaproś więcej osób. Możesz zapraszać osoby, wybierając je z listy lub wprowadzając numery telefonów.

Po prostu wpisz numer i kliknij przycisk OK. Program Lync zadzwoni do tej osoby i doda ją do spotkania.

Uwaga: Aby można było zaprosić osobę telefonicznie, dla Twojego konta musi być włączona funkcja wybierania numerów.

 • Na karcie Uczestnicy kliknij prawym przyciskiem myszy nazwisko odpowiedniej osoby i skorzystaj z udostępnionych opcji, aby wyciszyć lub wyłączyć wyciszenie uczestnika, uczynić go osobą prowadzącą lub zwykłym uczestnikiem albo usunąć go ze spotkania.

 • Kliknij kartę Akcje i wybierz opcję:

  • Wycisz słuchaczy, aby wyeliminować szum w tle.

  • Brak obsługi wiadomości błyskawicznych na spotkaniu, aby wyłączyć lub włączyć obsługę wiadomości błyskawicznych na spotkaniu.

  • Bez wideo od uczestników, aby uniemożliwić uczestnikom uruchomienie wideo.

  • Ukryj nazwy, aby ukryć nazwiska na obrazach.

  • Nadaj wszystkim stan uczestnika, jeśli jest zbyt wiele osób prowadzących.

  • Zaproś pocztą e-mail, aby wysłać zaproszenia pocztą e-mail do kolejnych osób.

Zrzut ekranu: opcja Brak obsługi wiadomości błyskawicznych na spotkaniu

Wybieranie układu

Zależnie od typu spotkania można wybrać konkretny widok zawartości, osób prowadzących i uczestników.

Kliknij pozycję Wybierz układ w prawej dolnej części obszaru spotkania:

 • Widok galerii zawiera obrazy lub strumienie wideo wszystkich uczestników i zawartość spotkania.

 • Widok prezentera zawiera obraz lub strumień wideo osoby prowadzącej w prawym dolnym rogu okna spotkania i zawartość spotkania.

 • Widok prezentacji obejmuje tylko zawartość spotkania.

 • Widok kompaktowy zawiera niewielkie okno, w którym są wyświetlane kafelki z obrazami uczestników.

Zrzut ekranu: obszar wybierania widoku z wybranym widokiem galerii

Więcej opcji

Menu Więcej opcji zawiera informacje o spotkaniu, takie jak link do spotkania, numery połączeń audio i menu pomocy. Osobom prowadzącym są też wyświetlane opcje zarządzania spotkaniem (nagrywanie, opcje spotkania i zakończenie spotkania).

 • Rozpocznij nagrywanie: aby uzyskać więcej informacji, zobacz Nagrywanie i odtwarzanie spotkania programu Lync.

 • Zarządzaj nagraniami: pozwala udostępnić lub usunąć nagranie oraz zmienić jego nazwę. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Menedżer nagrywania programu Lync.

 • Rozmiar wyświetlania tekstu wiadomości błyskawicznych: pozwala wybrać rozmiar tekstu wiadomości błyskawicznych w czasie spotkania.

 • Informacje o dołączaniu do spotkania: zawiera link do spotkania, numery połączeń audio, identyfikator konferencji i nazwę organizatora. Informacje te można skopiować, aby wysłać je do kogoś innego, kto może być zainteresowany dołączeniem.

 • Opcje spotkania programu Lync: pozwala zmienić opcje spotkania, takie jak poczekalnia, prezentacja i uprawnienia do adnotacji.

 • Zakończ spotkanie: zamyka okno i odłącza od spotkania wszystkich, w tym także tych, którzy dzwonili.

 • Lync — Pomoc: otwiera okno pomocy aplikacji Lync. Można wybrać jedną z opcji albo wyszukać temat pomocy.

Zrzut ekranu dodatkowych opcji spotkania programu Lync

Wiadomości błyskawiczne

Przydatną funkcją spotkań programu Lync jest możliwość wysyłania wszystkim na spotkaniu wiadomości błyskawicznych. Aby uzyskać dostęp do odpowiedniego okna, wystarczy zatrzymać wskaźnik na ikonie wiadomości błyskawicznych, a można też kliknąć tę ikonę, co spowoduje zadokowanie okna w obszarze spotkania.

Kliknięcie zadokowanego okna spowoduje wyświetlenie dodatkowych opcji, na przykład do wybierania czcionek i dodawania emotikonów. Także kliknięcie okna wiadomości błyskawicznych prawym przyciskiem myszy zapewnia dostęp do większej liczby opcji.

Pamiętaj, że wszyscy na spotkaniu widzą wszystkie wiadomości błyskawiczne. Jeśli chcesz wysłać komuś wiadomość prywatną, przejdź do menu osób, kliknij prawym przyciskiem myszy właściwe nazwisko, a następnie wybierz opcję wiadomości błyskawicznych.

Zrzut ekranu przedstawiający okno wiadomości błyskawicznych na spotkaniu

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×