Funkcja WREL zwraca współczynnik korelacji dwóch zakresów komórek. Współczynnik korelacji służy do określania relacji między dwiema własnościami. Na przykład można zbadać relację między średnią temperaturą danej miejscowości a używaniem klimatyzatorów.

Składnia

WSP.KORELACJI(tablica1;tablica2)

W składni funkcji WSP.KORELACJI występują następujące argumenty:

 • tablica1    Argument wymagany. Zakres wartości komórek.

 • tablica2    Argument wymagany. Drugi zakres wartości komórek.

Uwagi

 • Jeśli argument tablicowy lub odwołaniowy zawiera tekst, wartości logiczne lub puste komórki, wartości te są ignorowane. uwzględniane są jednak komórki o wartościach zerowych.

 • Jeśli liczba punktów danych argumentów tablica1 i tablica2 jest różna, funkcja WREL #N/A.

 • Jeśli argumenty tablica1 i tablica2 są puste lub jeśli s (odchylenie standardowe) ich wartości jest równe zero, funkcja WREL zwraca wartość #DIV/0! .

 • Współczynnik korelacji jest bliższy wartości +1 lub -1, ale wskazuje dodatnie (+1) lub ujemne (-1) korelację między tablicami. Korelacja dodatnia oznacza, że jeśli wartości w jednej tablicy rosną, wartości w drugiej tablicy również wzrastają. Współczynnik korelacji, który jest bliższy wartości 0, oznacza brak korelacji lub słabą korelację.

 • Równanie współczynnika korelacji jest następujące:

  Równanie

  gdzie 

  x i y

  są wynikami funkcji ŚREDNIA(tablica1) i ŚREDNIA(tablica2).

Przykład

Poniższy przykład zwraca współczynnik korelacji dwóch zbiorów danych w kolumnach A i B.

Użyj funkcji WREL, aby zwrócić współczynnik korelacji dwóch zbiorów danych w kolumnie A & B z =WREL(A1:A6;B2:B6). Wynik to 0,997054486.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel lub uzyskać pomoc techniczną w społeczności witryny Answers.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności

Poznaj szkolenia >

Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności

Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft >

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×