W programie Word możesz dodać kolumny stylu biuletynu do dokumentu. Jeśli chcesz dodać linię pionową między kolumnami, Otwórz okno dialogowe kolumny .

  1. Wybierz pozycję Układ strony > kolumny. U dołu listy wybierz pozycję więcej kolumn.

    Menu Kolumny

  2. W oknie dialogowym kolumny zaznacz pole wyboru obok pozycji linia.

    Okno dialogowe Kolumny z wybraną pozycją Rozdzielone linią

Uwagi: 

  • W oknie dialogowym Kolumny można też dostosować szerokość kolumn i odstępy między kolumnami.

  • Jeśli dokument zawiera więcej niż jeden fragment, nowy układ zostanie zastosowany tylko do bieżącej sekcji.

  • Wstawiając podział kolumny, można kontrolować sposób przepływu tekstu między kolumnami. Na przykład podział kolumny można wstawić, aby zakończyć akapit w jednej kolumnie i rozpocząć nowy akapit u góry następnej kolumny.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×