Możesz zamieszczać i organizować ilustracje, obrazy lub tabele w dokumencie programu Word, tworząc spis ilustracji, podobnie jak spis treści. Najpierw dodaj podpisy do ilustracji, a następnie użyj polecenia Wstaw spis ilustracji na karcie Odwołania.Word następnie wyszukuje w dokumencie podpisy i automatycznie dodaje listę ilustracji posortowanych według numeru strony.

Przed rozpoczęciem

Przed utworzeniem spisu ilustracji należy dodać podpisy do wszystkich ilustracji i tabel, które mają zostać uwzględnione w tym spisie. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Dodawanie, formatowanie i usuwanie podpisów w programie Word.

Wstawianie spisu ilustracji

 1. Kliknij miejsce w dokumencie, w którym chcesz wstawić spis ilustracji.

 2. Kliknij pozycję Odwołania > pozycję Wstaw spis ilustracji.

  Polecenie Wstaw spis ilustracji znajduje się na karcie Odwołania.

  Uwaga: Jeśli dokument Word nie jest zmaksymalizowany, opcja Wstaw spis ilustracji może nie być widoczna. Niektóre zminimalizowane widoki pokazują tylko ikonę Wstawianie spisu ilustracji Ikona Wstaw spis ilustracji.

 3. W oknie dialogowym Spis ilustracji możesz dostosować ustawienia Format i Opcje. Kliknij przycisk OK.

Aktualizowanie spisu ilustracji

Jeśli dodajesz, usuwasz, zmieniasz lub przenosisz podpisy, użyj przycisku Aktualizuj tabelę, aby spis ilustracji odzwierciedlał Wprowadzone zmiany.

 1. Kliknij spis ilustracji w dokumencie. Spowoduje to wyróżnienie całej tabeli.

 2. Kliknij pozycję Odwołania > Aktualizuj spis.

  Polecenie Aktualizuj spis na karcie Odwołania.

  Uwaga:  Aktualizowanie tabeli stanie się opcją tylko po kliknięciu spisu ilustracji w dokumencie. Możesz również nacisnąć klawisz F9, aby zaktualizować swój spis ilustracji.

 3. Wybierz pozycję Aktualizacja w oknie dialogowym Aktualizowanie spisu ilustracji.

  • Wybierz pozycję Aktualizuj numery stron, jeśli chcesz dostosować numery stron.

  • Zaznacz pole wyboru Aktualizacja całego spisu, jeśli przeniesiono ilustracje lub zmieniono podpisy.

 4. Kliknij przycisk OK.

Zobacz też

Dodawanie, formatowanie i usuwanie podpisów

Tworzenie spisu treści

Wstawianie tabeli

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×