WWH, pola

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Pole WWH (współczynnik wydajności kosztów wg harmonogramu) umożliwia wyświetlanie współczynnika kosztu budżetowego pracy wykonanej do budżetowego kosztu pracy według harmonogramu (BKPW/BKPH). Współczynnik WWH jest często używany do szacowania daty zakończenia projektu. Wersja okresowa tego pola udostępnia wartości rozłożone w czasie.

Istnieje kilka kategorii pól WWH.

Typ danych    Wartość procentowa/liczba

WWH (pole zadania)

Typ wpisu    Obliczeniowy

Sposób obliczania    Program Project oblicza wartość WWH jako:

WWH = BKPW/BKPH

Zalecane zastosowania    Dodanie pola WWH do widoku zadań umożliwia wyświetlanie lub filtrowanie stosunku pracy wykonanej i pracy według harmonogramu. Informacje te mogą być pomocne w ustaleniu, na ile stopień wykonania zadań jest zgodny z harmonogramem.

Przykład    Weźmy pod uwagę 4–dniowe zadanie o całkowitym planowanym budżecie 100 zł. Po dwóch dniach budżetowy koszt pracy według harmonogramu powinien wynieść 50 zł. Niemniej po dwóch dniach rzeczywistej pracy wykonano 60% zadania i poniesiono koszty 60 zł. Wartość WWH wynosi więc 1,2. Oznacza to, że stopień realizacji zadania wyprzedza harmonogram.

Uwagi    Jeśli wartość WWH jest większa od 1, prace nad zadaniem są przyspieszone w stosunku do harmonogramu. Podobnie, jeśli wartość WWH jest mniejsza od 1, prace nad zadaniem są opóźnione w stosunku do harmonogramu. Na przykład wartość WWH równa 1,5 oznacza, że wykonanie określonej części zadania w danym okresie zajęło tylko 67% planowanego czasu. Wartość WWH równa 0,8 oznacza, że nad zadaniem pracowano o 25% dłużej, niż planowano.

Pole WWH jest dostępne domyślnie w tabeli Wskaźniki harmonogramu wartości wypracowanej. Mając wyświetlony widok arkusza zadań, należy otworzyć okno dialogowe Więcej tabel i zastosować tabelę Wskaźniki harmonogramu wartości wypracowanej.

WWH, okresowe pole

Typ wpisu    Obliczeniowy

Sposób obliczania    Program Project oblicza wartość WWH jako:

WWH = BKPW/BKPH

Wartość WWH jest dostępna dzięki wcześniejszemu obliczeniu wartości BKPW i BKPH.

Zalecane zastosowania    Dodanie pola WWH do okresowej części widoku Obciążenie zadaniami umożliwia wyświetlanie lub filtrowanie stosunku pracy wykonanej do pracy według harmonogramu. Wartość ta może być pomocna w ustaleniu, na ile zadania są opóźnione lub przyspieszone w stosunku do harmonogramu.

Przykład    Zadanie czterodniowe o całkowitym, planowanym budżecie 100 zł ma trwać od poniedziałku do czwartku. Po poniedziałku budżetowy koszt pracy według harmonogramu (BKPH) wynosi 25 zł. Zgłoszona w tym dniu rzeczywista praca nad zadaniem wynosi 20%, co daje koszt 20 zł. Przeglądając omawiane pole w widoku Obciążenie zadaniami ze skalą czasu ustawioną na dni, użytkownik widzi, że poniedziałkowa wartość WWH wynosi 0,8 (80%), co oznacza, że zadanie jest opóźnione w stosunku do harmonogramu. Jednak po środzie wykonano 90% pracy, ponosząc koszt 90 zł. Wartość WWH, wyświetlana w widoku Obciążenie zadaniami dla wtorku i środy, wynosi teraz 1,2; co oznacza, że prace nad zadaniem są przyspieszone w stosunku do harmonogramu.

Uwagi    Jeśli wartość WWH jest większa od 1, prace nad zadaniem są przyspieszone w stosunku do harmonogramu. Podobnie, jeśli wartość WWH jest mniejsza od 1, prace nad zadaniem są opóźnione w stosunku do harmonogramu. Na przykład wartość WWH równa 1,5 oznacza, że wykonanie określonej części zadania w danym okresie zajęło tylko 67% planowanego czasu. Wartość WWH równa 0,8 oznacza, że nad zadaniem pracowano o 25% dłużej, niż planowano.

Oprócz wyświetlania okresowej wartości WWH można wyświetlić całkowitą wartość WWH zadań za pomocą okresowej części widoku Obciążenie zadaniami. Aby wyświetlić tę wartość, należy dodać pole WWH do bieżącej tabeli albo zastosować tabelę Wskaźniki harmonogramu wartości wypracowanej, w której pole WWH jest uwzględniane domyślnie. Mając wyświetlony widok arkusza zadań, należy otworzyć okno dialogowe Więcej tabel i zastosować tabelę Wskaźniki harmonogramu wartości wypracowanej.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×