Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

W programie Microsoft Office InfoPath służy formatowania warunkowego do określania różnych opcji formatowania dla formantu opartego na warunkach występujących w formularzu. Jeśli podczas wypełniania formularza, który jest oparty na szablonie formularza przez użytkownika są spełnione określone warunki, formatowanie warunkowe jest stosowana.

Kliknij przycisk Wstaw formułę Obraz przycisku.

W tym artykule wyjaśniono, jak przy użyciu formatowania warunkowego, aby wyłączyć lub ustawianie formantu tylko do odczytu, na podstawie wartości innego formantu w szablonie formularza. Na przykład aby upewnić się, że użytkownik odczytuje sekcję umowa użytkownika przed kliknięciem przycisku Prześlij, umożliwia formatowanie warunkowe Wyłącz przycisk Prześlij, chyba że użytkownik wybiera pola wyboru wskazującego, że dana osoba ma odczytu użytkownik Umowa. Można też kliknąć aby upewnić się, że użytkownik nie zmieni poprzedniej odpowiedzi na pytania ankiety, umożliwia formatowanie warunkowe upewnij się, że pole tekstowe jest równa tylko do odczytu po wprowadzeniu przez użytkownika informacji do innego formantu.

W tym artykule

Zanim rozpoczniesz

Aby wykonać tę procedurę, musi mieć co najmniej dwa formanty w szablonie formularza — jeden formant, który chcesz wyłączyć lub ustawić tylko do odczytu i drugi formant, którego wartość będzie określać stan pierwszego formantu.

Początek strony

Informacje dotyczące zgodności

Podczas projektowania szablonu formularza w programie InfoPath, możesz wybrać tryb zgodności określonych do projektowania szablonu formularza zgodnego z przeglądarkami. W przypadku opublikowanych na serwerze z InfoPath Forms Services, a następnie obsługiwanych w przeglądarce szablonu formularza zgodnego z przeglądarkami formularze oparte na szablonie formularza można wyświetlić w przeglądarce sieci Web. Podczas projektowania szablonu formularza zgodnego z przeglądarkami niektóre kontrolki są niedostępne w okienku zadań formanty, ponieważ nie można wyświetlić w przeglądarce sieci Web.

Listę kontrolek, które mogą być wyłączone lub Ustaw jako tylko do odczytu przy użyciu formatowania warunkowego

W poniższej tabeli wymieniono formanty Office InfoPath 2007, które mogą być wyłączone lub Ustaw jako tylko do odczytu przy użyciu formatowania warunkowego i czy są dostępne dla szablonów formularzy zgodnych z przeglądarką kontrolek.

Kontrolka

Opcja

Dostępne dla szablonów formularzy zgodnych z przeglądarką?

Pole wyboru

Disable

Tak

Selektor dat

Tylko do odczytu

Tak

Pole listy rozwijanej

Disable

Tak

Pole listy

Disable

Tak

Przycisk opcji

Disable

Tak

Pole tekstu sformatowanego

Tylko do odczytu

Tak

Pole tekstowe

Tylko do odczytu

Tak

Listy punktowane, numerowane, lub Lista zwykła

Tylko do odczytu

Nie

Pole kombi

Disable

Nie

Plik załącznika

Disable

Nie

Obraz odręczny

Disable

Nie

Pole listy wielokrotnego wyboru

Disable

Nie

Obraz

Disable

Nie

Początek strony

Wyłączanie formantu lub ustawianie formantu tylko do odczytu

 1. W szablonie formularza kliknij kontrolkę, którą chcesz wyłączyć lub ustawić tylko do odczytu.

 2. W Format menu kliknij polecenie Formatowanie warunkowe.

 3. W oknie dialogowym Formatowanie warunkowe kliknij przycisk Dodaj.

 4. W obszarze, Jeśli ten warunek jest prawdziwy Ustaw warunku, który ma być. Na przykład aby zastosować formatowanie warunkowe do formantu zaznaczonego w kroku 1, po wprowadzeniu określonej wartości w innym formancie w szablonie formularza, zaznacz ten drugi formant w pierwszym polu, a następnie określ wartość, która określi warunkowe Formatowanie formantu wybranego w kroku 1.

 5. W obszarze Zastosuj to formatowanie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli kontrolki mogą być wyłączone, kliknij przycisk Wyłącz ten formant.

  • Jeśli formant można ustawić tylko do odczytu, kliknij pozycję tylko do odczytu.

 6. Aby zapisać warunek i powrócić do szablonu formularza, kliknij dwa razy przycisk OK.

 7. Aby sprawdzić wprowadzone zmiany, kliknij pozycję Podgląd na pasku narzędzi Standardowy lub naciśnij klawisze CTRL+SHIFT+B.

Początek strony

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×