Zarządzanie terminami, planami, budżetami — jest to proste dzięki platformie Microsoft 365

Wyświetlanie opcji prywatności w pakiecie Microsoft Office

Zaufanie i prywatność stanowią centrum misji firmy Microsoft w celu uzyskania większej liczby osób i każdej organizacji na planety. Gdy jest dostarczany z naszymi produktami, firma Microsoft dba o udostępnienie informacji i kontroli, które będą potrzebne do wyboru sposobu zbierania i wykorzystywania danych. Zdajemy sobie sprawę, że masz określone oczekiwania na pakiet Office i że są one bezpieczne, niezawodne, możliwe, a Twoje dane i prywatność będą przestrzegane.

Poniższe karty zawierają informacje o każdej z różnych wersji pakietu Microsoft Office.

Ważne: Jeśli korzystasz z wersji 1904 lub nowszej pakietu Microsoft Office, opcje prywatności zostały przeniesione. Aby uzyskać informacje o uzyskiwaniu dostępu do nich, zobacz Ustawienia prywatności konta.

Aby wyświetlić opcje prywatności w aplikacji Microsoft 365, Office 2016 lub Office 2019 w systemie Windows, wykonaj następujące proste czynności:

 1. Kliknij pozycję Plik > Opcje.

 2. Kliknij pozycję Centrum zaufania > Ustawienia Centrum zaufania > Opcje prywatności.

Opcje prywatności

 • Wyślij informacje osobiste do firmy Microsoft w celu ulepszania pakietu Office.

  Zaznaczając to pole wyboru, przyczyniasz się do poprawy jakości, niezawodności i wydajności produktów firmy Microsoft. Firma Microsoft automatycznie zbiera z Twojego komputera informacje, takie jak komunikaty o błędach oraz informacje o sprzęcie i oprogramowaniu. Wszystkie informacje wysyłane do firmy Microsoft są anonimowe. Nie są one stosowane w reklamie ani sprzedaży.

 • Zezwalaj pakietowi Office na łączenie się z usługami online firmy Microsoft w celu udostępniania funkcji zgodnych z Twoją lokalizacją i preferencjami.

  Zaznaczenie tego pola wyboru oznacza zezwolenie firmie Microsoft na zbieranie informacji o używanych przez Ciebie usługach online i witrynach udostępnianych przez firmę Microsoft i jej partnerów. To ustawienie umożliwia korzystanie z opcji tłumaczenia dostępnych w sekcjach Materiały poszukiwawcze i źródłowe.

Ustawienia specyficzne dla dokumentu

 • Usuń informacje osobiste z właściwości pliku przy zapisywaniu

  Ta opcja powoduje automatyczne usuwanie informacji osobistych z właściwości pliku przy zapisywaniu pliku. Jest wyłączona w programach Excel, PowerPoint i Word i włączona dla programu Publisher i programu SharePoint Designer. Nawet jeśli opcja automatycznego usuwania informacji osobistych jest wyłączona, nadal można usunąć informacje osobiste na żądanie, uruchamiając Inspektora dokumentów. z przycisku znajdującego się w centrum zaufania lub przechodząc do pliku> informacji> sprawdzić, czy występują problemy >Sprawdzanie dokumentu.

 • W przypadku programów, w których ta opcja jest włączona, możesz uzyskać do niej dostęp tylko wtedy, gdy dany dokument został utworzony w starszej wersji pakietu Office i ta opcja została użyta w tej wersji do usunięcia informacji osobistych. 

Materiały poszukiwawcze i źródłowe

 • Opcje tłumaczenia

  Użyj okna Opcje tłumaczenia, aby wybrać ustawienia dwujęzycznych słowników online i tłumaczenia maszynowego. Opcje w tym oknie dialogowym będą dostępne tylko wtedy, jeśli w obszarze Opcje prywatności zostanie zaznaczone pole wyboru Zezwalaj pakietowi Office na łączenie się z usługami online firmy Microsoft w celu udostępniania funkcji zgodnych z Twoją lokalizacją i preferencjami.

 • Opcje poszukiwania

  Korzystanie z opcji wyszukiwania w celu aktywowania wielojęzycznej książki referencyjnej i usług witryny poszukiwawczych.

Aby wyświetlić opcje prywatności w aplikacji Office 2010 lub 2013 dla systemu Windows, wykonaj następujące proste czynności:

 1. Kliknij pozycję Plik > Opcje.

 2. Kliknij pozycję Centrum zaufania > Ustawienia Centrum zaufania > Opcje prywatności.

Opis poszczególnych opcji prywatności

Zezwalaj pakietowi Office na łączenie się z Internetem

Dotyczy pakietu Office 2013

W przypadku zaznaczeniu pola wyboru Zezwalaj pakietowi Office na łączenie się z Internetem po nawiązaniu połączenia z Internetem pakiet Office będzie mógł korzystać z usług w trybie online oraz znajdować najnowszą zawartość dostępną w tym trybie.

Połącz się z witryną Office.com w celu pobrania zaktualizowanej zawartości, gdy komputer jest połączony z Internetem

Dotyczy pakietu Office 2010

W przypadku zaznaczenia pola wyboru Połącz się z witryną Office.com w celu pobrania zaktualizowanej zawartości, gdy komputer jest połączony z Internetem uzyskasz dostęp do najnowszej zawartości Pomocy pobieranej na komputer z witryny Office.com w sieci Web. Aby można było pobierać pliki, komputer musi być połączony z Internetem. Nie zostanie pobrany cały system Pomocy, lecz tylko artykuł, który został przez Ciebie kliknięty w polu Wyniki wyszukiwania.

Pobierz okresowo plik, który ułatwia analizowanie problemów z systemem

Zaznaczenie pola wyboru Pobierz okresowo plik, który ułatwia analizowanie problemów z systemem:

 • Zezwala na pobranie pliku z witryny Office.com na komputer, aby w razie awarii lub niestabilnej pracy komputera narzędzie Diagnostyka pakietu Microsoft Office mogło automatycznie zdiagnozować i rozwiązać problem.

 • Umożliwia firmie Microsoft pytanie go o wysłanie raportów o błędach dotyczących określonych rodzajów komunikatów o błędach, które mogą zostać wyświetlone. Dane w wysłanym raporcie umożliwiają firmie Microsoft zapoznanie się z problemem i rozwiązanie go.

 • Umożliwia firmie Microsoft dostarczanie aktualnych tematów Pomocy umożliwiające rozwiązywanie problemów dotyczących komputera.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zmienianie ustawień Diagnostyki pakietu Office.

Załóż konto w programie poprawy jakości obsługi klienta

Zaznaczając pole wyboru Załóż konto w programie poprawy jakości obsługi klienta, przyczyniasz się do poprawy jakości, niezawodności i wydajności pakietu Microsoft Office.

 • Jeśli zdecydujesz się na uczestnictwo w programie, nie musisz nic więcej robić. Nie ma potrzeby wypełniania formularzy i ankiet ani odbierania telefonów.

 • Firma Microsoft automatycznie zbiera informacje z komputera, takie jak komunikaty o błędach generowane przez oprogramowanie, data i godzina wygenerowania komunikatów, rodzaj używanego sprzętu komputerowego, informacje dotyczące ewentualnych problemów z działaniem oprogramowania firmy Microsoft oraz informacje związane z prawidłowością i szybkością reakcji sprzętu i oprogramowania. Zazwyczaj takie informacje zbierane są raz dziennie.

 • Wszystkie informacje wysyłane do firmy Microsoft są anonimowe. Nie są one stosowane w reklamie ani sprzedaży.

Automatycznie wykryj zainstalowane aplikacje pakietu Office w celu uzyskania lepszych wyników wyszukiwania w witrynie Office.com

Dotyczy pakietu Office 2010

W przypadku zaznaczenia pola wyboru Automatycznie wykryj zainstalowane aplikacje pakietu Office w celu uzyskania lepszych wyników wyszukiwania w witrynie Office.com, funkcja wyszukiwania w witrynie Office.com będzie mogła uściślać wyniki, dostosowując je do zainstalowanych przez Ciebie programów pakietu Office.

Sprawdź dokumenty pakietu Microsoft Office pochodzące z podejrzanych witryn sieci Web lub łączące z nimi

Dotyczy następujących programów pakietu Office 2010: Access, Excel, InfoPath, OneNote, PowerPoint, Project, Publisher, Visio, Word, Excel Starter i Word Starter.

Po zaznaczeniu pola wyboru Sprawdź dokumenty pakietu Microsoft Office pochodzące z podejrzanych witryn sieci Web lub łączące z nimi zostanie włączone wykrywanie fałszywych witryn sieci Web zabezpieczające przed metodami wyłudzania informacji. Po wykryciu przez pakiet Office łącza do witryny sieci Web zawierającego fałszywą nazwę domeny zostanie wyświetlony alert zabezpieczeń. Wykrywanie fałszywych witryn sieci Web jest przeprowadzane lokalnie na Twoim komputerze. Ta funkcja nie powoduje wysłania informacji do firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Włączanie lub wyłączanie alertów zabezpieczeń dotyczących linków do i plików z podejrzanych witryn sieci Web.

Zezwalaj okienku zadań poszukiwawczych na sprawdzanie dostępności i instalowanie nowych usług

W przypadku zaznaczenia pola wyboru Zezwalaj okienku zadań poszukiwawczych na sprawdzanie dostępności i instalowanie nowych usług program pakietu Office będzie mógł automatycznie sprawdzać dostępność nowych usług poszukiwawczych i instalować je.

Zezwalaj na wysyłanie plików w celu usprawnienia sprawdzania poprawności

Dotyczy tylko programów Word i Word Starter.

Zaznaczenie pola wyboru Zezwalaj na wysyłanie plików w celu usprawnienia sprawdzania poprawności oznacza zezwolenie firmie Microsoft na zbieranie informacji o plikach, których sprawdzanie poprawności zakończyło się niepowodzeniem. Domyślnie okno dialogowe okresowo monituje o wysłanie plików do firmy Microsoft.

Zezwalaj na personalizację reklam w pakiecie Microsoft Office Starter

Dotyczy tylko programów Excel Starter i Word Starter.

Zaznaczenie pola wyboru Zezwalaj na personalizację reklam w pakiecie Microsoft Office Starter oznacza zezwolenie firmie Microsoft na zbieranie informacji o używanych przez Ciebie usługach online i witrynach udostępnianych przez firmę Microsoft i jej partnerów. Te informacje są używane do przewidzenia, jakie reklamy mogą Cię zainteresować.

Ostrzegaj przy drukowaniu, zapisywaniu lub wysyłaniu pliku, który zawiera prześledzone zmiany lub komentarze

Dotyczy tylko programów Word i Word Starter.

Po zaznaczeniu pola wyboru Ostrzegaj przy drukowaniu, zapisywaniu lub wysyłaniu pliku, który zawiera prześledzone zmiany lub komentarze będziesz otrzymywać komunikat z ostrzeżeniem podczas próby wydrukowania, zapisania lub wysłania dokumentu zawierającego prześledzone zmiany.

Przechowaj liczbę losową, aby zwiększyć dokładność łączenia

Dotyczy tylko programu Word.

Zaznaczenie pola wyboru Przechowaj liczbę losową, aby zwiększyć dokładność łączenia zwiększa szanse uzyskania najlepszych rezultatów podczas scalania prześledzonych zmian od wielu recenzentów.

Pokaż ukrytą adiustację przy otwieraniu lub zapisywaniu

Dotyczy tylko programów Word i Word Starter.

Po zaznaczeniu pola wyboru Pokaż ukrytą adiustację przy otwieraniu lub zapisywaniu możesz zobaczyć wszystkie prześledzone zmiany, które wciąż pozostają w dokumencie, podczas jego otwierania lub zapisywania. Ta funkcja pozwala usunąć niechciane prześledzone zmiany przed wysłaniem dokumentu do przeglądu.

Usuń informacje osobiste z właściwości pliku przy zapisywaniu

Dotyczy następujących programów pakietu Office: Excel, PowerPoint, Publisher, SharePoint Designer, Word, Excel Starter i Word Starter.

Opcja Usuń informacje osobiste z właściwości pliku przy zapisywaniu jest wyłączona w programach Excel, PowerPoint i Word, a włączona w programach Publisher i SharePoint Designer.

W przypadku programów, w których ta opcja jest włączona, możesz uzyskać do niej dostęp tylko wtedy, gdy dany dokument został utworzony w starszej wersji pakietu Office i ta opcja została użyta w tej wersji do usunięcia informacji osobistych. Aby usunąć informacje osobiste z tego dokumentu, kliknij pozycję Przeprowadź inspekcję dokumentu.

Inspektor dokumentów

Aby usunąć informacje osobiste i inne dane ukryte z plików utworzonych w programach Excel, PowerPoint i Word, kliknij pozycję Przeprowadź inspekcję dokumentu. Aby uzyskać więcej informacji na temat Inspektora dokumentów, zobacz następujące artykuły:

Aby uzyskać dostęp do ustawień prywatności w programieMicrosoft 365 lub Office 2016 dla komputerów Mac, przejdź do menu aplikacji (na przykład Word lub PowerPoint) > Preferencje , a następnie wybierz pozycję prywatność z dolnego wiersza opcji.

W pakiecie Office dla komputerów Mac 2016 możesz uzyskać dostęp do ustawień prywatności, przechodząc do menu aplikacji (na przykład Word lub PowerPoint) > preferencji i wybierając pozycję zabezpieczenia & prywatność.

Przycisk zabezpieczeń & prywatność w oknie dialogowym Preferencje aplikacji.

Zasady zachowania poufności informacji firmy Microsoft

Aby przeczytać zasady zachowania poufności informacji, zobacz zasady zachowania poufności informacji firmy Microsoft

Przesyłanie opinii

Ten artykuł został zaktualizowany do stycznia 2019 r., w wyniku którego wprowadzono Komentarze. Jeśli informacje te okazały się pomocne, szczególnie jeśli nie, Skorzystaj z poniższych kontrolek opinii, aby poinformować nas, jak możemy to poprawić.

Zobacz też

Wyświetlanie opcji i ustawień w Centrum zaufania

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×