Przejdź do głównej zawartości
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

W przypadku korzystania z konta e-mail IMAP można pobrać listę folderów IMAP z wyświetlonymi wszystkimi folderami na koncie na serwerze poczty. Następnie możesz wybrać foldery, które chcesz subskrybować lub wyświetlać na komputerze.

 1. W aplikacji Pocztaw okienku nawigacji kliknij prawym przyciskiem myszy górny folder konta IMAP.

 2. Kliknij polecenie Foldery IMAP.

 3. Kliknij przycisk Wyszukaj.

 4. Kliknij odpowiedni folder, a następnie kliknij pozycję Subskrybuj lub Anuluj subskrypcję.

  Uwaga: Aby zaznaczyć wiele folderów, kliknij nazwy folderów, przytrzymując naciśnięty klawisz CTRL.

Jeśli utworzono nowy folder na serwerze poczty w innej aplikacji lub przy użyciu przeglądarki sieci Web, a nowy folder nie jest wyświetlany w oknie dialogowym Foldery IMAP, możesz zaktualizować listę folderów, wykonując następujące czynności:

 1. W aplikacji Pocztaw okienku nawigacji kliknij prawym przyciskiem myszy górny folder konta IMAP.

 2. Kliknij pozycję Aktualizuj listę folderów.

Powtórz czynności opisane w pierwszej sekcji i zostaną wyświetlone wszystkie foldery konta IMAP. Następnie możesz kliknąć pozycję Subskrybuj lub Anuluj subskrypcję.

Uwaga: Jeśli folder IMAP najwyższego poziomu ma nazwę, która zaczyna się od liczby (0–9), wykonanie tych czynności nie będzie możliwe ze względu na bieżący problem z programem Outlook. Ten problem jest badany i ten artykuł zostanie zaktualizowany, gdy problem zostanie rozwiązany.

Jeśli korzystasz z konta e-mail IMAP, możesz pobrać listę folderów IMAP wyświetlając wszystkie foldery zawarte na koncie na serwerze poczty. Następnie możesz wybrać foldery, które chcesz subskrybować lub wyświetlać na komputerze.

Wyświetlanie wszystkich subskrybowanych folderów IMAP

 1. W aplikacji Pocztaw okienku nawigacjikliknij folder w obszarze konta IMAP.

 2. W menu Narzędzia kliknij polecenie Foldery IMAP.

 3. Kliknij przycisk Wyszukaj.

Wyświetlanie wszystkich dostępnych folderów IMAP w okienku Microsoft Outlook nawigacji programu Windows

 1. W aplikacji Pocztaw okienku nawigacji kliknij folder w obszarze konta IMAP.

 2. W menu Narzędzia wskaż polecenie Wyślij/Odbierz,a następnie kliknij polecenie Aktualizuj listę folderów.

Uwaga: Jeśli podczas pobierania folderów zaznaczono pole wyboru Podczas wyświetlania hierarchii w programie Outlook w oknie dialogowym Foldery IMAP(menu Narzędzia, polecenie Foldery IMAP) jest zaznaczone pole wyboru Pokaż tylko subskrybowane foldery, podczas pobierania folderów będą wyświetlane tylko subskrybowane foldery.

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×