Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Program Access zawiera wbudowane funkcje, których można używać w wyrażeniach do formatowania, tworzenia, analizowania oraz obliczania dat i godzin. Wybierz tabelę, która jest do tego, co chcesz zrobić.

Chcę...

Wyświetlanie daty lub godzin w określonym formacie

Daty można wyświetlać w formacie, który ci się należy. W kolumnie Wynik przyjęto założenie, że pole [Data Rozpoczęcia] zawiera wartość daty/godziny z 11 stycznia 2012 r. 17:30:15.

Funkcja

Zastosowanie

Przykład

Wynik

Format*

Funkcja formatowania służy do tworzenia niestandardowych formatów daty/godziny.

Format([Dzień_rozpoczęcia];"yyyy-mm-dd")

2012-01-11

FormatDateTime*

Stosuje do wartości jeden z 5 wbudowanych formatów daty/godziny.

FormatDateTime([StartDate],vbLongDate)

Środa, 11 stycznia 2012 r.

MonthName*

Konwertuje liczbę na nazwę miesiąca. Zwraca błąd, jeśli po pozysłuje się liczba spoza zakresu od 1 do 12.

MonthName(12)

Grudzień

Nazwa tygodnia*

Konwertuje liczbę na nazwę dnia tygodnia. Zwraca błąd, jeśli pozysnuje się liczbę spoza zakresu od 1 do 7.

WeekdayName(2)

Poniedziałek

* Niedostępne w aplikacjach sieci Web programu Access.

Początek strony

Dzielenie daty lub czasu na części

Czasami wystarczy znać tylko jedną część wartości typu Data/godzina, na przykład rok lub minutę. Wszystkie te funkcje zwracają wartości całkowite odpowiadające szukanemu interwałowi. W kolumnie Wynik przyjęto założenie, że wartość [Data Rozpoczęcia] zawiera wartość daty/godziny z 11 stycznia 2012 r. 17:30:15.

Funkcja

Zastosowanie

Przykład

Wynik

Rok

Zwraca część roku wartości data/godzina.

Year([Dzień Rozpoczęcia])

2012

Miesiąc

Zwraca część miesiąca wartości data/godzina (od 1 do 12).

Month([Dzień Rozpoczęcia])

1

Dzień

Zwraca część daty/godziny (od 1 do 31).

Day([StartDate])

11

Dzień roboczy*

Zwraca liczbowy dzień tygodnia (od 1 do 7). Domyślnie niedziela jest uznawana za pierwszy dzień tygodnia, ale można określić inny dzień jako pierwszy dzień.

Weekday([StartDate])

4

Godzina*

Zwraca część godzinową wartości daty/godziny (od 0 do 23).

Hour([Dzień Rozpoczęcia])

17

Minuta*

Zwraca część minutową wartości daty/godziny (od 0 do 59).

Minute([StartDate])

30

Sekunda*

Zwraca część sekund wartości daty/godziny (od 0 do 59).

Second([StartDate])

15

DatePart

Konfigurowalna wersja powyższych funkcji, w której można określić, która część wartości data/godzina ma zostać wymuiona.

DatePart("yyyy",[DataPoczątk])

2012

* Niedostępne w aplikacjach programu Access.

Początek strony

Przekróć liczby i tekst w daty i godziny

Program Access przechowuje daty jako liczby zmiennoprzecinkowe o podwójnej dokładności. Na przykład 11 stycznia 2012 o 17:30 jest przechowywany jako 40919.72917. Część całkowita z lewej strony separatora dziesiętnego reprezentuje datę. Część ułamkowa po prawej stronie separatora dziesiętnego reprezentuje czas. Te funkcje pomagają utworzyć tę liczbę zmiennoprzecinkową na pomocą innych wartości, takich jak liczby całkowite lub tekst.

Funkcja

Zastosowanie

Przykład

Wynik (sposób, w jaki program Access go przechowuje)

DateSerial

Uwaga:  W aplikacji programu Access użyj funkcji DateFromParts lub DateWithTimeFromParts.

Tworzy wartość daty z liczb całkowitych dla roku, miesiąca i dnia.

DateSerial(2012;1;11)

40919.0

CDate*

Konwertuje tekst na wartość daty/czasu. Obsługuje zarówno część liczby, jak i datę.

Porada:  Użyj wartość logicznaIsDate, aby określić, czy ciąg tekstowy można przekonwertować na wartość typu Data/Godzina. Na przykład funkcja IsDate("2012-01-11") zwraca wartość Prawda.

CDate("2012-01-11 17:30")

40919.72917

DateValue*

Konwertuje tekst na wartość daty/czasu, ale nie konwertuje części czasu.

DateValue("2012-01-11 17:30")

40919.0

TimeValue*

Konwertuje tekst na wartość daty/czasu, ale nie konwertuje żadnych informacji o dacie.

TimeValue("2012-01-11 17:30")

0.72917

TimeSerial

Uwaga:  W aplikacji programu Access użyj funkcji TimeFromParts lub DateWithTimeFromParts.

Tworzy wartość czasu z liczb całkowitych w godzinie, minutach i sekundach.

TimeSerial(17;30;15)

0.72934

* Niedostępne w aplikacjach programu Access.

Początek strony

Dodawanie lub odejmowanie dat

Te funkcje umożliwiają dodawanie lub odejmowanie interwałów do dat, a także obliczanie różnicy między dwiema wartościami typu Data/Godzina.

Funkcja

Zastosowanie

Przykład

Wynik

DateAddhttps://msdn.microsoft.com/en-us/library/gg251759.aspx

Dodaje określony interwał (na przykład 2 miesiące lub 3 godziny) do wartości daty/godziny. Aby odjąć, użyj liczby ujemnej jako drugiego argumentu.

DateAdd("m", 1;"2012-01-11")

2/11/2012

DateDiff

Określa liczbę interwałów (na przykład dni lub minut) między dwiema wartościami daty/godziny.

Uwaga:  Pamiętaj, że możesz też odjąć jedną wartość daty od drugiej, aby uzyskać liczbę dni między nimi, na przykład #2/15/2012# - #2/1/2012# = 14.

DateDiff("d";"2012-01-11";"2012-04-15")

95

Zobacz, jak obliczyć liczbę dni między dwiema datami.

Początek strony

Wstawianie bieżącej daty lub bieżącej daty

Te funkcje określają bieżącą datę lub godzinę. W kolumnie Wynik przyjęto założenie, że bieżąca systemowa data/godzina to 11 stycznia 2012 17:30:15.

Funkcja

Zastosowanie

Przykład

Wynik

Teraz

Zwraca bieżącą datę i czas systemowy.

Now()

2012-01-11 17:30:15

Data

Uwaga:  W aplikacji programu Access użyj funkcji Dzisiaj.

Zwraca bieżącą datę systemowej.

Date()

1/11/2012

Czas*

Zwraca bieżący czas systemowy.

Time()

17:30:15

Czasomierz*

Zwraca liczbę sekund, które upłynęły od północy.

Timer()

63015

* Niedostępne w aplikacjach programu Access.

Początek strony

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×