Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Ważne: W programach Excel dla Microsoft 365 i Excel 2021 program Power View zostanie usunięty 12 października 2021 r. Zamiennie możesz użyć interaktywnego środowiska wizualnego udostępnionego przez program Power BI Desktop, który możesz pobrać bezpłatnie. Możesz również łatwo zaimportować skoroszyty programu Excel do programu Power BI Desktop

W programach Power View SharePoint 2013 i Excel 2013 można szybko tworzyć różnorodne wizualizacje danych, od tabel i macierzy do wykresów słupkowych, kolumnowych i bąbelkowych oraz zestawów wielu wykresów. W przypadku każdej wizualizacji, którą chcesz utworzyć, zacznij od arkusza programu Power View, tworząc tabelę, którą następnie łatwo przekonwertuje się na inne wizualizacje, aby znaleźć jeden, który najlepiej ilustruje Twoje dane.

Tworzenie wizualizacji

 1. Utwórz tabelę w arkuszu Power View, sprawdzając tabelę lub pole na liście pól albo przeciągając pole z listy pól do arkusza. Power View rysuje tabelę w arkuszu, wyświetlając rzeczywiste dane i automatycznie dodając nagłówki kolumn.

 2. Przekonwertuj tabelę na wizualizację, wybierając typ wizualizacji na karcie Projektowanie. W zależności od danych w tabeli dostępne są różne typy wizualizacji, aby zapewnić najlepszą wizualizację tych danych.

  Porada: Aby utworzyć kolejną wizualizację, przed wybraniem pól z sekcji pól listy pól rozpocznij nową tabelę, klikając pusty arkusz.

W tym artykule

Przykłady wizualizacji dostępnych w programie Power View

Wizualizacje danych w programie Crescent

 1. Fragmentator filtru raportu na chleb

 2. Nawigacja przepływu kafelków dla kafelków, które obecnie są na

 3. Karta w kontenerze kafelków odfiltrowana do bieżącego kafelka (sd)

 4. Wykres liniowy w kontenerze kafelków przedstawiający ilości zużywanych i serwerowych odfiltrowany według filtrów od stycznia do grudnia

 5. Wielokrotności odfiltrowane według chleba i posortowane w kolejności malejącej według podanej ilości

 6. Wykres kolumnowy przefiltrowany według chleba, pokazujący ilości podane i zużyte

Wykresy

Power View oferuje wiele opcji wykresu: kołowy, kolumnowy, słupkowy, liniowy, punktowy i bąbelkowy. Wykresy mogą mieć wiele pól liczbowych i wiele serii. Na wykresie dostępnych jest kilka opcji projektowania , które pokazują i ukrywają etykiety, legendy i tytuły.

Wykresy są interakcyjne: klikając wartości na jednym wykresie, możesz:

 • Wyróżnij wartość na tym wykresie.

 • Przefiltruj dane według tej wartości we wszystkich tabelach, macierzach i kafelkach w raporcie.

 • Ta wartość należy wyróżnić na pozostałych wykresach w raporcie.

Wykresy są interakcyjne także w ustawieniu prezentacji — na przykład w trybie odczytu i trybie pełnoekranowym w programie Power View w programie SharePoint lub w arkuszu programu Power View w skoroszycie programu Excel zapisanym w programie Usługi programu Excel lub przeglądany w programie Microsoft 365.

Wykresy kołowe

Wykresy kołowe w programie Power View mogą być proste lub skomplikowane. Można utworzyć wykres kołowy, w którym po dwukrotnym kliknięciu wycinka będą rozwijane szczegóły, albo wykres kołowy, na którym będą widoczne duże kolorowe wycinki zawierające podwycinki. Wykres kołowy można filtrować krzyżowo z innym wykresem. Załóżmy, że klikniesz słupkowy na wykresie słupkowym. Część wykresu kołowego, która dotyczy tego słupka, jest wyróżniona, a pozostała część jest wyszarzona. Przeczytaj o wykresach kołowych w programie Power View.

Wykres kołowy w programie Power View przedstawiający sprzedaż według kontynentów dla danych za rok 2007

Wykresy punktowe i bąbelkowy

Wykresy bąbelkowe i punktowe są doskonałym rozwiązaniem pozwalającym wyświetlać wiele pokrewnych danych na jednym wykresie. W przypadku wykresów punktowych na osi x jest wyświetlane jedno pole liczbowe, a na osi y drugie pole liczbowe, dzięki czemu relacje między tymi dwoma wartościami dla wszystkich elementów na wykresie są dobrze widoczne.

Na wykresie bąbelkowym trzecie pole liczbowe kontroluje rozmiar punktów danych. Oś odtwarzania można również dodać do wykresu punktowego lub bąbelowego, aby wyświetlać dane w czasie, w których będą się zmieniać.

Więcej informacji o wykresach bąbelkowych i punktowych Power View.

Wykresy liniowe, słupkowe i kolumnowe

Wykresy liniowe, słupkowe i kolumnowe przydają się do porównywania punktów danych w jednej lub wielu seriach danych. Na wykresach liniowych, słupkowych i kolumnowych na osi x jest wyświetlane jedno pole, a na osi y drugie pole, dzięki czemu relacje między tymi dwoma wartościami dla wszystkich elementów na wykresie są dobrze widać.

Wykresy słupkowe

Na wykresie słupkowym kategorie są uporządkowane wzdłuż osi pionowej, a wartości wzdłuż osi poziomej. Rozważ użycie wykresu słupkowego w dowolnym z tych przypadków:

 • Masz co najmniej jedną serię danych, którą chcesz wykreślić.

 • Dane zawierają wartości dodatnie, ujemne i zerowe (0).

 • Chcesz porównać dane dla wielu kategorii.

 • Etykiety osi są długie.

W Power View są trzy podtypy wykresu słupkowego do wyboru: skumulowany, 100% skumulowany i grupowany.

Wykresy kolumnowe

Dane rozmieszczone w kolumnach lub wierszach arkusza można utworzyć na wykresie kolumnowym. Wykresy kolumnowe umożliwiają przedstawianie zmian danych w czasie, a także ilustrowanie porównań elementów. Na wykresach kolumnowych kategorie są wzdłuż osi poziomej, a wartości wzdłuż osi pionowej.

W Power View możesz wybrać trzy podtypy wykresu kolumnowego: skumulowany, 100% skumulowany i grupowany.

Wykresy liniowe

Wykresy liniowe rozkładają dane kategorii równomiernie na osi poziomej (kategorii), a wszystkie dane liczbowe na osi pionowej (osi wartości).

Wykres liniowy w programie Power View

Rozważ użycie wykresu liniowego ze skalą czasu wzdłuż osi poziomej. Na wykresach liniowych daty są wyświetlane w porządku chronologicznym w określonych odstępach lub jednostkach podstawowych, takich jak liczba dni, miesięcy lub lat, nawet jeśli daty w arkuszu nie są uporządkowane lub nie są w tych samych jednostkach podstawowych.

Tworzenie wykresu liniowego w programie Power View.

Początek strony

Mapy

W funkcji map w programie Power View są używane kafelki map usługi Bing, więc można powiększać i kadrować je tak jak każdą inną mapę usługi Bing. Dodanie lokalizacji i pól umieszcza na mapie kropki. Im większa wartość, tym większa kropka. Po dodaniu serii wielowymiarowych na mapie są wyświetlane wykresy kołowe o rozmiarze wykresu kołowego przedstawiający rozmiar sumy. Dowiedz się więcej o mapach w aplikacji Power View.

Mapa USA w programie Power View z wykresami kołowymi

Początek strony

Wielokrotności: zestaw wykresów z takimi samymi osiami

Wielokrotności ułatwiają tworzenie serii wykresów z identycznymi osiami X i Y oraz rozmieszczanie ich obok siebie, co ułatwia porównywanie wielu różnych wartości jednocześnie. Wielokrotności są czasami nazywane "wykresami wielokropka".

Początek strony

Macierze

Macierz przypomina tabelę w tym, że składa się z wierszy i kolumn. Jednak macierz ma następujące funkcje, których nie ma w tabeli:

 • Wyświetlanie danych bez powtarzania wartości.

 • Wyświetlanie sum i sum częściowych według wierszy i kolumn

 • Hierarchia umożliwia przechodzenie do szczegółów i do szczegółów

 • Zwijanie i rozwijanie ekranu

Dowiedz się więcej o pracy z macierzą w programie Power View

Początek strony

Karty

Tabelę możesz przekonwertować na serię kart, na których dane z każdego wiersza w tabeli są wyświetlane w formacie karty, takim jak karta indeksu.

Karty z obrazami flag w programie Power View

Początek strony

Kafelki

Możesz przekonwertować tabelę lub macierz na kafelki, aby interakcyjnie prezentować dane tabelarycznie. Kafelki to kontenery z dynamicznym paskiem nawigacyjnym. Kafelki działają jak filtry — filtrują one zawartość wewnątrz kafelka według wartości wybranej na pasku kart. Do kafelka można dodać więcej niż jedną wizualizację, a wszystkie są filtrowane według tej samej wartości. Jako kart możesz użyć tekstu lub obrazów. Dowiedz się więcej o kafelkach w Power View.

Ten obraz przedstawia liczbę medali zdobytych przez kraje konkurencje w speed skatingu.

Kontener kafelków z obrazem dyscypliny sportowej w programie Power View

Początek strony

Więcej informacji

Power View: eksplorowanie, wizualizowanie i prezentowanie danych

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×