Wymagania licencyjne programu Outlook dla funkcji programu Exchange

Następujące funkcje wymagają określonych licencji Outlook oraz konta Microsoft Exchange Online lub licencji Microsoft Exchange Server z licencją klienta Microsoft Exchange Server (CAL):

  • Archiwum zbiorcze

  • Zasady przechowywania

  • Stosowanie zarządzania prawami do informacji (IRM)

  • Skrzynki pocztowe witryn

  • Porady dotyczące zasad DLP

Licencje detaliczne programu Outlook

Te licencje są dostępne przy zakupach detalicznych. Wersje licencji detalicznych programu Outlook nie obejmują programu Exchange Server ani usługi Exchange Online, jednak niektóre mogą łączyć się z programem Exchange w celu włączenia określonych funkcji.

Archiwum zbiorcze 1

Zasady przechowywania

Stosowanie zarządzania prawami do informacji 2

Skrzynki pocztowe witryn 3

Porady dotyczące zasad DLP 4

Outlook 2019 r.

Outlook 2019 r. jest Microsoft Office 2019 dla Użytkowników Domowych i Małych Firm

Outlook 2016 autonomiczne

Outlook 2016 standard Microsoft Office standard 2016

Outlook 2016 dołączona do Microsoft Office Professional 2016

Outlook 2016 do usługi Microsoft Office 2016 dla Użytkowników Domowych i Małych Firm

Autonomiczny program Outlook 2013

Program Outlook 2013 dostępny w pakiecie Microsoft Office Standard 2013

Program Outlook 2013 dostępny w pakiecie Microsoft Office Professional 2013

Program Outlook 2013 dostępny w pakiecie Microsoft Office 2013 dla Użytkowników Domowych i Małych Firm

Outlook 2010 — autonomiczny6

Outlook 2010 r. dołączona Microsoft® Office Professional Plus 20106

Outlook 2010 r. dołączona Microsoft Office 2010 r.

Autonomiczny program Outlook 20075

Program Outlook 2007 dostępny w pakiecie Microsoft Office Ultimate 20075

Licencje zbiorcze programu Outlook

Te licencje są dostępne wyłącznie w programach licencjonowania zbiorowego. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Programy licencjonowania zbiorowego firmy Microsoft.

Archiwum zbiorcze 1

Zasady przechowywania

Stosowanie zarządzania prawami do informacji 2

Skrzynki pocztowe witryn 3

Porady dotyczące zasad DLP 4

Outlook 2019 r. dołączona Microsoft Office Standard 2019

Outlook 2019 r. dołączona do Microsoft Office Professional Plus 2019

Outlook 2019 r.

Outlook 2016 autonomiczne

Outlook 2016 dołączona do Microsoft Office Professional 2016

Outlook 2016 standard Microsoft Office standard 2016

Autonomiczny program Outlook 2013

Program Outlook 2013 dostępny w pakiecie Microsoft Office Professional Plus 2013

Program Outlook 2013 dostępny w pakiecie Microsoft Office Standard 2013

Autonomiczny program Outlook 2010

Program Outlook 2010 dostępny w pakiecie Microsoft Office Professional Plus 2010

Program Outlook 2010 dostępny w pakiecie Microsoft Office 20106

Autonomiczny program Outlook 20075

Program Outlook 2007 dostępny w pakiecie Microsoft Office Professional Plus 20075

Program Outlook 2007 dostępny w pakiecie Microsoft Office Enterprise 20075

Program Outlook 2007 dostępny w pakiecie Microsoft Office 20075

Outlook w Microsoft 365 subskrypcji usługi

Te subskrypcje są dostępne za pośrednictwem zakupów online i wybranych kanałów. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Office 365 opisy usług.

Archiwum zbiorcze 1

Zasady przechowywania

Stosowanie zarządzania prawami do informacji 2

Skrzynki pocztowe witryn 3

Porady dotyczące zasad DLP 4

Outlook w programie Aplikacje Microsoft 365 dla przedsiębiorstw

Outlook w programie Office 365 Enterprise E3

Program Outlook w usłudze Aplikacje Microsoft 365 dla firm

Program Outlook w usłudze Microsoft 365 Business Standard

Uwaga: Outlook również dostępna w ramach usług Office 365 Small Business Premium i Midsize Business. Microsoft 365 Business Standard zastąpią te plany z czasem. Odwiedź Centrum wiadomości w centrum administracyjnym usługi Microsoft 365, aby uzyskać więcej szczegółowych informacji o tym, jaki to będzie mieć wpływ na Ciebie, lub porozmawiaj z dostawcą usługi Microsoft 365 firmowym.

1 In-Place archiwizacji i przechowywania wymagają Exchange Server 2013, Exchange Online — archiwum (EOA), Exchange Online lub Microsoft 365. Zobacz opis Exchange Online usługi, aby dowiedzieć się, które plany online zawierają tę funkcję.

2 Stosowanie zarządzania prawami do informacji wymaga usług zarządzania prawami dostępu w usłudze Active Directory (AD RMS). Zobacz opis Exchange Online usługi, aby dowiedzieć się, które plany online zawierają tę funkcję.

3 Skrzynki pocztowe witryn wymagają programu Exchange Server 2013 + SharePoint Server 2013, Exchange Online + SharePoint Online lub Microsoft 365. Aby dowiedzieć się, które plany online zawierają Exchange Online, zobacz opis usługi online SharePoint opis usługi online.

4 Zasady DLP Wskazówki wymagają Exchange Server 2013, Exchange Online lub Microsoft 365. Zobacz opis Exchange Online usługi, aby dowiedzieć się, które plany zawierają tę funkcję.

5 Zasady archiwizowania nie są widoczne w interfejsie użytkownika programu Outlook 2007. Może je wdrażać lub zmieniać tylko administrator programu Exchange Server, a użytkownicy programu Outlook 2007 mogą wyświetlać lub zmieniać zasady tylko w aplikacji Outlook Web App (OWA) i tylko wówczas, gdy jest ona włączona.

Bez korzystania z zasad można wykonywać następujące czynności:

  • Przeciąganie i upuszczanie wiadomości do archiwum zbiorczego i z tego archiwum

  • Kopiowanie i wklejanie wiadomości do archiwum zbiorczego i z tego archiwum

  • Używanie menu Przenieś do przenoszenia lub kopiowania wiadomości do archiwum zbiorczego

  • Tworzenie reguł po stronie klienta umożliwiających przenoszenie i kopiowanie wiadomości do archiwum zbiorczego

Użytkownicy mogą przeprowadzać wyszukiwanie tylko w wybranym folderze w archiwum zbiorczym. Ponadto każde wyszukiwanie przeprowadzone przy użyciu wyszukiwania błyskawicznego w folderze podstawowego konta programu Exchange Server nie obejmuje elementów znajdujących się w archiwum zbiorczym — nawet jeśli określono pozycję Wszystkie elementy poczty.

6 Użytkownicy pakietu Microsoft Office Standard 2010 mogą uzyskiwać dostęp do archiwum zbiorczego przy użyciu aplikacji Outlook Web App (OWA).

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

×