Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

Ten artykuł zawiera opis składni formuły i zastosowania funkcji WYPŁ.DNI.OD.POCZ w programie Microsoft Excel.

Opis

Funkcja WYPŁ.DNI.OD.POCZ zwraca liczbę dni od początku okresu dywidendy do daty rozliczenia.

Składnia

WYPŁ.DNI.OD.POCZ(rozliczenie;data_spłaty;częstotliwość;[podstawa])

Ważne: Daty powinny być wprowadzane przy użyciu funkcji DATA albo stanowić wyniki innych formuł lub funkcji. Na przykład w przypadku daty 23 maja 2008 należy użyć funkcji DATA(2008;5;23). Jeśli daty są wprowadzane jako tekst, mogą wystąpić problemy.

W składni funkcji WYPŁ.DNI.OD.POCZ występują następujące argumenty:

 • Rozliczenie    Argument wymagany. Data rozliczenia papieru wartościowego. Data rozliczenia papieru wartościowego jest datą sprzedaży papieru wartościowego nabywcy, datą późniejszą niż data emisji.

 • Data_spłaty    Argument wymagany. Data terminu płatności papieru wartościowego. Data spłaty to data, kiedy papier wartościowy traci ważność.

 • Częstotliwość    Argument wymagany. Liczba płatności kuponowych przypadających na jeden rok. W przypadku płatności rocznych częstotliwość = 1; w przypadku płatności półrocznych częstotliwość = 2; w przypadku płatności kwartalnych częstotliwość = 4.

 • Podstawa Argument opcjonalny. Typ podstawy wyliczania dni, który zostanie użyty.

Podstawa

Podstawa wyliczania dni

0 lub pominięty

Amerykańska (NASD) 30/360

1

Rzeczywiste/rzeczywiste

2

Rzeczywiste/360

3

Rzeczywiste/365

4

Europejska 30/360

Spostrzeżenia

 • Program Microsoft Excel przechowuje daty jako liczby kolejne, aby można ich było używać w obliczeniach. Domyślnie dacie 1 stycznia 1900 r. odpowiada liczba kolejna 1, a dacie 1 stycznia 2008 r. odpowiada liczba kolejna 39448, ponieważ przypada 39448 dni po 1 stycznia 1900 r.

 • Rozliczenie jest datą, kiedy nabywca dokonuje zakupu papieru wartościowego, takiego jak obligacja. Data spłaty to data, kiedy papier wartościowy traci ważność. Na przykład przypuśćmy, że obligacja trzydziestoletnia została wystawiona 1 stycznia 2008 roku i została zakupiona przez nabywcę sześć miesięcy później. Datą emisji będzie 1 stycznia 2008 r., datą rozliczenia będzie 1 lipca 2008 r., a datą spłaty będzie 1 stycznia 2038 r., 30 lat po dacie emisji z 1 stycznia 2008 r.

 • Wszystkie argumenty są obcinane do liczb całkowitych.

 • Jeśli rozliczenie lub data_spłaty nie są prawidłową datą, funkcja WYPŁ.DNI.OD.POCZ zwraca #VALUE! wartość błędu #ADR!.

 • Jeśli częstotliwość jest liczbą inną niż 1, 2 lub 4, funkcja WYPŁ.DNI.OD.POCZ zwraca #NUM! wartość błędu #ADR!.

 • Jeśli podstawa < 0 lub jeśli podstawa > 4, funkcja WYPŁ.DNI.OD.POCZ zwraca #NUM! wartość błędu #ADR!.

 • Jeśli rozliczenie ≥ data_spłaty, funkcja WYPŁ.DNI.OD.POCZ zwraca #NUM! wartość błędu #ADR!.

Przykład

Skopiuj przykładowe dane z poniższej tabeli i wklej je w komórce A1 nowego arkusza programu Excel. Aby formuły wyświetlały wyniki, zaznacz je, naciśnij klawisz F2, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli to konieczne, możesz dostosować szerokości kolumn, aby wyświetlić pełne dane.

Dane

Opis

2011-01-25

Data rozliczenia

2011-11-15

Data spłaty

2

Dywidenda półroczna (patrz powyżej)

1

Podstawa rzeczywista/rzeczywista (patrz wyżej)

Formuła

Opis

Wynik

=WYPŁ.DNI.OD.POCZ(A2;A3;A4;A5)

Liczba dni od początku okresu dywidendy do daty rozliczenia dla obligacji przy podanych warunkach

71

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×