Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Formatowanie warunkowe ułatwia wyróżnianie niektórych wartości lub pozwala na łatwą identyfikację określonych komórek. Powoduje to zmianę wyglądu zakresu komórek na podstawie warunku (lub kryteriów). Możesz użyć formatowania warunkowego, aby wyróżnić komórki zawierające wartości spełniające określone warunki. Możesz też sformatować cały zakres komórek i zmieniać formatowanie wraz ze zmianą wartości w każdej komórce.

W poniższym przykładzie przedstawiono informacje o temperaturze z formatowaniem warunkowym zastosowanym do pierwszych 20% i ostatnich 20% wartości:

Temperatury: 20% najwyższych wartości jest zacieniowane, 20% najniższych wartości jest kolorowe

Oto przykład z zastosowanym formatowaniem warunkowym skali 3-kolorowej:

Wyższe temperatury są cieniowane ciepłymi kolorami, średnie temperatury — mniej ciepłymi kolorami, a niskie temperatury — są w kolorze niebieskim

Stosowanie formatowania warunkowego

 1. Zaznacz zakres komórek, tabelę lub cały arkusz, do których chcesz zastosować formatowanie warunkowe.

 2. Na karcie Narzędzia główne kliknij pozycję Formatowanie warunkowe.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

Aby wyróżnić

Czynność

Wartości w poszczególnych komórkach. Przykładem są daty po tym tygodniu, liczby pomiędzy 50 i 100 lub 10% najniższych wyników.

Wskaż pozycję Reguły wyróżniania komórek lub Reguły pierwszych/ostatnich, a następnie kliknij odpowiednią opcję.

Relacja między wartościami w zakresie komórek. W komórkach są wyświetlane kolorowe paski. Przykłady to porównanie cen lub populacji w największych miastach.

Wskaż pozycję Paski danych, a następnie kliknij odpowiednie wypełnienie.

Relacja między wartościami w zakresie komórek. Stosowana jest skala kolorów, w której intensywność koloru komórki odzwierciedla położenie wartości w kierunku górnego lub dolnego zakresu. Przykładem jest rozkład sprzedaży w regionach.

Wskaż pozycję Skale kolorów, a następnie kliknij odpowiednią skalę.

Zakres komórek składający się z trzech do pięciu grup wartości, w którym każda grupa ma własny próg. Na przykład możesz przypisać zestaw trzech ikon do wyróżnienia komórek, które odzwierciedlają sprzedaż poniżej 80 000 zł, poniżej 60 000 zł i poniżej 40 000 zł. Możesz też przypisać 5-punktowy system klasyfikacji samochodów i zastosować zestaw pięciu ikon.

Wskaż pozycję Zestawy ikon, a następnie kliknij zestaw.

Stosowanie formatowania warunkowego do tekstu

 1. Zaznacz zakres komórek, tabelę lub cały arkusz, do których chcesz zastosować formatowanie warunkowe.

 2. Na karcie Narzędzia główne kliknij pozycję Formatowanie warunkowe, wskaż pozycję Reguły wyróżniania komórek, a następnie kliknij pozycję Tekst zawierający.

 3. W polu obok pozycji zawierające wpisz tekst, który chcesz wyróżnić, a następnie kliknij przycisk OK.

Tworzenie niestandardowej reguły formatowania warunkowego

 1. Zaznacz zakres komórek, tabelę lub cały arkusz, do których chcesz zastosować formatowanie warunkowe.

 2. Na karcie Narzędzia główne kliknij pozycję Formatowanie warunkowe, a następnie kliknij pozycję Nowa reguła.

 3. Wybierz styl, na przykład Skala 3-kolorowa, wybierz odpowiednie warunki, a następnie kliknij przycisk OK.

Formatowanie tylko komórek unikatowych lub zduplikowanych

 1. Zaznacz zakres komórek, tabelę lub cały arkusz, do których chcesz zastosować formatowanie warunkowe.

 2. Na karcie Narzędzia główne kliknij pozycję Formatowanie warunkowe, wskaż pozycję Reguły wyróżniania komórek, a następnie kliknij pozycję Duplikujące się wartości.

 3. W menu podręcznym wartości w zaznaczonym zakresie kliknij pozycję unikatowe lub zduplikowane.

Kopiowanie formatowania warunkowego do dodatkowych komórek

 1. Zaznacz komórkę z formatowaniem warunkowym, które chcesz skopiować.

 2. Na karcie Narzędzia główne kliknij pozycję Format  Przycisk Malarz formatów, a następnie zaznacz komórki, do których chcesz skopiować formatowanie warunkowe.

Znajdowanie komórek z formatowaniem warunkowym

Jeśli formatowanie warunkowe zastosowano tylko do niektórych części arkusza, możesz szybko odnaleźć sformatowane komórki, aby skopiować, zmienić lub usunąć formatowanie tych komórek.

 1. Kliknij dowolną komórkę.

  Jeśli chcesz znaleźć tylko komórki z określonym formatem warunkowym, rozpocznij od kliknięcia komórki, która ma ten format.

 2. W menu Edycja kliknij pozycję Znajdź, a następnie kliknij pozycję Przejdź do.

 3. Kliknij pozycję Specjalne, a następnie kliknij pozycję Formaty warunkowe.

 4. Jeśli chcesz znaleźć tylko komórki z określonym formatem warunkowym użytym w komórce wybranej w kroku 1, w obszarze Opcje kliknij pozycję Takie same.

Czyszczenie formatowania warunkowego w zaznaczeniu

 1. Wybierz komórki z formatowaniem warunkowym, które chcesz usunąć.

 2. Na karcie Narzędzia główne kliknij pozycję Formatowanie warunkowe, wskaż pozycję Wyczyść reguły, a następnie kliknij odpowiednią opcję.

  Porada: Aby usunąć wszystkie formaty warunkowe i wszystkie inne formaty komórek dla wybranych komórek, w menu Edycja wskaż polecenie Wyczyść, a następnie kliknij pozycję Formaty.

Zmienianie reguły formatowania warunkowego

Możesz dostosować reguły domyślne dla formatów warunkowych zgodnie z własnymi wymaganiami. Możesz zmienić operatory porównania, progi, kolory i ikony.

 1. Kliknij w zakresie zawierającym regułę formatowania warunkowego, którą chcesz zmienić.

 2. Na karcie Narzędzia główne kliknij pozycję Formatowanie warunkowe, a następnie kliknij pozycję Zarządzaj regułami.

 3. Zaznacz regułę, a następnie kliknij pozycję Edytuj regułę.

 4. Wprowadź odpowiednie zmiany, kliknij przycisk OK i ponownie kliknij przycisk OK.

Usuwanie reguły formatowania warunkowego

Możesz usunąć formaty warunkowe, które nie są już potrzebne.

 1. Kliknij w zakresie zawierającym regułę formatowania warunkowego, którą chcesz zmienić.

 2. Na karcie Narzędzia główne kliknij pozycję Formatowanie warunkowe, a następnie kliknij pozycję Zarządzaj regułami.

 3. Zaznacz regułę, a następnie kliknij przycisk Kliknij, aby usunąć zaznaczoną regułę w lewym dolnym rogu.

 4. Kliknij przycisk OK.

Stosowanie formatowania warunkowego za pomocą formuły w programie Excel dla komputerów Mac

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×