Ustawiając tabulator dziesiętny podczas pracy z liczbami, można wyrównać te liczby, na przykład kwoty danej waluty, w kolumnie.

 1. Jeśli linijka nie jest widzisz linijki u góry dokumentu, przejdź do > linijki.

 2. Kliknij lub naciśnij selektor tabulatorów po lewej stronie linijki, aż zobaczysz tabulator dziesiętny Obraz tabulatora.

  Tabulator dziesiętny na linijce

 3. Na linijce wybierz miejsce, w którym chcesz w miejscu, w którym ma się znaleźć separator dziesiętny. Możesz go później kliknąć i przeciągnąć, aby go przenieść.

 4. Kliknij lub naciśnij dokument, w którym chcesz wpisać liczbę, i naciśnij klawisz Tab. Gdy zaczniesz wpisywać liczbę, jej separator dziesiętny zostanie wyrównany z tabulatorem. Powtórz to w kolejnym wierszu — liczby zostaną wyrównane względem separatora dziesiętnego.

  Liczby wyrównane względem tabulatora dziesiętnego

Jeśli chcesz używać separatora innego niż przecinek dziesiętny, możesz wybrać separator za pomocą Panelu sterowania w systemie Windows.

Uwaga: Zmiana tego ustawienia wpływa na każdy format liczb, nie tylko na formaty używane w programie Word.

 1. Przejdź do przycisku Start >sterowania, > zegar i region lub zegar, język i region.

 2. W oknie dialogowym Region wybierz pozycję Formaty > dodatkowe Ustawienia.

  Jeśli nie widzisz okna dialogowego Region, wybierz region lub zmień format daty, godziny lub liczb w Panelu sterowania.

 3. W oknie dialogowym Dostosowywanie formatu wybierz kartę Liczby i z listy rozwijanej Symbol dziesiętny wybierz separator, którego chcesz użyć.

 4. Wybierz przycisk OK.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×