Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.

Załóżmy, że chcesz sprawdzić najczęstszą liczbę ptaków zeszytowanych w próbce zliczania ptaków na krytycznym mokradzie przez 30 lat lub chcesz sprawdzić najczęściej spotykaną liczbę połączeń telefonicznych w centrum obsługi telefonicznej poza szczytem. Aby obliczyć tryb grupy liczb, użyj funkcji MODE.

Funkcja TRYB zwraca najczęściej występującą lub powtarzalną wartość w tablicy lub zakresie danych.

Ważne: Tę funkcję zamieniono na jedną lub więcej nowych funkcji, które mogą zapewniać większą dokładność i mają nazwy lepiej oddające ich przeznaczenie. Mimo że ta funkcja jest wciąż dostępna w celu zachowania zgodności z wcześniejszymi wersjami programu, należy rozważyć rozpoczęcie korzystania z nowych funkcji, ponieważ ta funkcja może być niedostępna w przyszłych wersjach programu Excel.

Aby uzyskać więcej informacji na temat nowych funkcji, zobacz tematy WYST.NAJCZĘŚCIEJ.TABL, funkcja i WYST.NAJCZĘŚCIEJ.WART, funkcja.

Składnia

WYST.NAJCZĘŚCIEJ(liczba1;[liczba2];...)

W składni funkcji WYST.NAJCZĘŚCIEJ występują następujące argumenty:

  • Liczba1     Argument wymagany. Pierwsza liczba zakresu, dla którego ma zostać obliczona dominanta.

  • Liczba2;...     Argumenty opcjonalne. Argumenty liczbowe od 2 do 255, dla których należy obliczyć dominantę. Zamiast argumentów rozdzielonych średnikami można użyć pojedynczej tablicy lub odwołania do tablicy.

Spostrzeżenia

  • Argumentami mogą być liczby, nazwy, tablice lub odwołania zawierające liczby.

  • Jeśli argument tablicowy lub odwołaniowy zawiera tekst, wartości logiczne lub puste komórki, to wartości te są ignorowane; komórki o wartości zero są jednak włączane do obliczeń.

  • Argumenty, które są wartościami błędów lub tekstem, którego nie można przełożyć na cyfry, powodują błędy.

  • Jeśli zbiór danych nie zawiera zduplikowanych punktów danych, funkcja WYST.NAJCZĘŚCIEJ zwraca wartość błędu #N/D!.

Funkcja WYST.NAJCZĘŚCIEJ jest miarą tendencji centralnej, czyli lokalizacji środka zbioru liczb w rozkładzie statystycznym. Trzy najczęściej używane miary tendencji centralnej to:

  • Średnia     — średnia arytmetyczna, obliczana jako suma zbioru wartości podzielona przez ich liczbę. Na przykład średnią liczb 2, 3, 3, 5, 7 i 10 jest wartość 30 podzielona przez 6, czyli 5.

  • Mediana     — środkowa liczba w zbiorze wartości (połowa liczb jest większa lub równa medianie, a połowa liczb jest mniejsza lub równa medianie). Na przykład medianą zbioru 2, 3, 3, 5, 7 i 10 jest 4.

  • Wyst.najczęściej     — najczęściej występująca wartość w zbiorze (dominanta). Na przykład dominantą zbioru 2, 3, 3, 5, 7 i 10 jest 3.

W przypadku symetrycznego rozkładu zbioru liczb wszystkie trzy miary tendencji centralnej są takie same. W przypadku skośnego rozkładu zbioru liczb miary mogą być różne.

Przykład

Skopiuj przykładowe dane z poniższej tabeli i wklej je w komórce A1 nowego arkusza programu Excel. Aby formuły wyświetlały wyniki, zaznacz je, naciśnij klawisz F2, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli to konieczne, możesz dostosować szerokości kolumn, aby wyświetlić pełne dane.

Dane

5,6

4

4

3

2

4

Formuła

Opis

Wynik

=WYST.NAJCZĘŚCIEJ(A2:A7)

Dominanta, czyli najczęściej występująca liczba w podanych liczbach

4

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×