Wysyłanie i odbieranie wiadomości błyskawicznej

Aplikacja Lync na tablecie iPad umożliwia wymianę wiadomości błyskawicznych z kontaktami. Możesz także dodać dźwięk i wideo do trwającej konwersacji za pomocą wiadomości błyskawicznych. Konwersację za pomocą wiadomości błyskawicznych możesz rozpocząć z dowolną grupą widoczną w programie Lync, w tym także z grupami dystrybucyjnymi i grupami kontaktów utworzonymi przez Ciebie.

Obejrzyj wprowadzenie do korzystania z aplikacji Lync na tablecie iPad

Obejrzyj ten krótki klip wideo, aby dowiedzieć się, jak w aplikacji Lync można wymieniać wiadomości błyskawiczne, dzwonić i dołączać do spotkań na tablecie iPad.

Przeczytaj informacje o wymienianiu wiadomości błyskawicznych, dzwonieniu, dołączaniu do spotkań i wykonywaniu innych czynności w aplikacji Lync

Wysyłanie wiadomości błyskawicznej do pojedynczego kontaktu

Rozpoczynanie konwersacji za pomocą wiadomości błyskawicznych z grupą

Odbieranie wiadomości błyskawicznej

Przełączanie się między wieloma konwersacjami za pomocą wiadomości błyskawicznych

Dodawanie dźwięku lub wideo do konwersacji za pomocą wiadomości błyskawicznych

Znajdowanie ostatniej lub nieodebranej konwersacji

Kończenie konwersacji

Wysyłanie wiadomości błyskawicznej do pojedynczego kontaktu

Aby wyszukać kontakt i wysłać do niego wiadomość błyskawiczną, wykonaj następujące czynności:

 1. Naciśnij drugą ikonę po lewej stronie, aby przejść do ekranu Kontakty.

 2. Na karcie Lync zacznij wpisywać nazwę lub nazwisko osoby w polu wyszukiwania. Wyniki pojawią się poniżej tego pola.

 3. Po znalezieniu szukanego kontaktu naciśnij jego nazwę lub nazwisko, na ekranie Wizytówka naciśnij ikonę W. błysk. i zacznij wpisywać wiadomość.

Aby wybrać kontakt z listy Kontakty i wysłać do niego wiadomość błyskawiczną, wykonaj następujące czynności:

 1. Naciśnij drugą ikonę po lewej stronie, aby przejść do ekranu Kontakty.

 2. Na liście Kontakty, naciśnij grupę, do której należy dana osoba, aby ją rozwinąć.

 3. Po znalezieniu szukanego kontaktu naciśnij jego nazwę lub nazwisko, na ekranie Wizytówka naciśnij ikonę W. błysk. i zacznij wpisywać wiadomość.

Rozpoczynanie konwersacji za pomocą wiadomości błyskawicznych z grupą

Aby rozpocząć konwersację z całą grupą dystrybucyjną jednocześnie:

 1. Naciśnij drugą ikonę po lewej stronie, aby przejść do ekranu Kontakty.

 2. Następnie na karcie Lync zacznij wpisywać nazwę grupy w polu wyszukiwania.

 3. Po znalezieniu szukanej grupy naciśnij jej nazwę, na ekranie Wizytówka naciśnij ikonę W. błysk., napisz wiadomość i naciśnij pozycję Wyślij. Wiadomość trafi do każdego członka grupy, który jest w trybie online.

Odbieranie wiadomości błyskawicznej

W momencie, gdy ktoś prześle Ci wiadomość błyskawiczną, odpowiednie powiadomienie zostanie wyświetlone na Twoim urządzeniu.

Jeśli w chwili odebrania wiadomości błyskawicznej masz otwarty program Lync, powiadomienie zostanie wyświetlone u góry ekranu. Wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Aby zaakceptować zaproszenie, naciśnij powiadomienie.

 • Aby zignorować zaproszenie, naciśnij przycisk Zamknij.

Jeśli w chwili odebrania wiadomości błyskawicznej urządzenie jest zablokowane lub program Lync działa w tle, zostanie wyświetlone standardowe powiadomienie tabletu iPad informujące o nowej wiadomości błyskawicznej. Wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Aby zaakceptować zaproszenie, naciśnij powiadomienie.

 • Aby zignorować zaproszenie, poczekaj na przekroczenie limitu czasu powiadomienia.

Przełączanie się między wieloma konwersacjami za pomocą wiadomości błyskawicznych

 1. Jeśli masz otwartą konwersację, naciśnij trzecią ikonę z lewej strony, aby przejść do ekranu Rozmowy.

 2. Na ekranie Rozmowy naciśnij konwersację, na którą chcesz odpowiedzieć.

Dodawanie dźwięku lub wideo do konwersacji za pomocą wiadomości błyskawicznych

Aby dodać dźwięk lub wideo do konwersacji za pomocą wiadomości błyskawicznych, wykonaj następujące czynności:

 • Z poziomu konwersacji za pomocą wiadomości błyskawicznych na ekranie Konwersacja naciśnij ikonę Połącz i numer, na który chcesz zadzwonić.

Znajdowanie ostatniej lub nieodebranej konwersacji

W przypadku nieodebrania konwersacji na karcie Rozmowy zostanie wyświetlona informacja o nieodebranej konwersacji.

 1. Aby wyświetlić nieodebrane lub ostatnie konwersacje, naciśnij trzecią ikonę z lewej strony, aby przejść do ekranu Rozmowy.

 2. Na ekranie Rozmowy zostanie wyświetlona lista ostatnich i nieodebranych konwersacji.

 3. Naciśnij konwersację, aby na nią odpowiedzieć. (W celu połączenia się z konwersacją musisz odpowiedzieć na nią, wysyłając wiadomość błyskawiczną bądź rozpoczynając połączenie audio lub wideo.)

Konwersacje zaakceptowane w innych klientach programu Lync i nieodebrane na urządzeniu przenośnym nie są widoczne na karcie Rozmowy.

Kończenie konwersacji

Po zakończeniu konwersacji przy użyciu wiadomości błyskawicznych wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Na ekranie Konwersacja naciśnij ikonę Akcje, a następnie naciśnij pozycję Zakończ konwersację.

 • Naciśnij trzecią ikonę po lewej stronie, aby przejść do ekranu Rozmowy. Na ekranie Rozmowy naciśnij pozycję Edytuj, a następnie naciśnij konwersację, którą chcesz usunąć, i naciśnij pozycję Usuń. Możesz też nacisnąć pozycję Zaznacz wszystko, a następnie nacisnąć pozycję Usuń.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×