W trakcie spotkania programu Lync kliknij ikonę wiadomości błyskawicznych, aby wpisać wiadomość błyskawiczną. Pisz w dolnej części obszaru wprowadzania wiadomości i naciśnij klawisz Enter, aby wysłać wiadomość. Wiadomość zostanie wysłana do wszystkich uczestników spotkania. Z poziomu aplikacji Lync Web App nie można wysłać wiadomości błyskawicznej do konkretnego uczestnika spotkania ani do nikogo, kto nie jest uczestnikiem spotkania. Ponadto nie można wysyłać jako wiadomości błyskawicznych obrazów (z wyjątkiem emotikonów) ani plików.

Zrzut ekranu: okno wiadomości błyskawicznych wyświetlane po umieszczeniu wskaźnika myszy na przycisku wiadomości błyskawicznych

Zarówno wiadomości wychodzące, jak i przychodzące, są wyświetlane w okienku historii wiadomości w górnej części okna wiadomości błyskawicznych z nazwą logowania nadawcy i sygnaturą czasową wysłania wiadomości.

Zadania pokrewne

Dokowanie okna wiadomości błyskawicznych

Domyślnie okno wiadomości błyskawicznych w aplikacji Lync Web App nie jest wyświetlane. Jeśli go nie widać, wskaż myszą ikonę wiadomości błyskawicznych, aby wyświetlić podgląd okna wiadomości błyskawicznych, lub kliknij ją, aby otworzyć okno wiadomości błyskawicznych. Po otwarciu podglądu pozostanie on otwarty do momentu kliknięcia innego obszaru ekranu. Możesz kliknąć ikonę strzałki w prawej górnej części podglądu, aby przypiąć okno wiadomości błyskawicznych do lewej strony obszaru spotkania.

Formatowanie wiadomości

Formatowanie wysyłanych wiadomości jest określane przez format ostatniego znaku wpisanego w wiadomości. Oznacza to, że jeśli w całym wpisanym tekście jest używana jedna czcionka, ale tylko dla ostatniego znaku zostanie użyta inna czcionka, wysyłana wiadomość zostanie sformatowana przy użyciu tej innej czcionki. Wybór czcionki dotyczy tylko wiadomości wysyłanych przez Ciebie. Nie ma on wpływu na wiadomości wysłane przez osobę, która odbiera Twoje wiadomości i na nie odpowiada.

Aby wybrać opcje formatowania, kliknij ikonę Zmień kolor, czcionkę i inne ustawienia formatu tekstu w obszarze wprowadzania wiadomości, aby wybrać kolor, czcionkę, rozmiar i styl czcionki całego wprowadzanego tekstu. Wybrane ustawienia można zmieniać dla każdej wiadomości, jednak obowiązują one tylko dla bieżącego spotkania i urządzenia, na którym je wybrano. Jeśli czcionka wiadomości przychodzącej różni się od tej, z jaką wysłano wiadomość, być może przeglądarka nie obsługuje tej czcionki.

W aplikacji Lync Web App można sformatować akapit tekstu, ale nie pojedyncze litery, wyrazy czy frazy. Ponadto nie można kopiować tekstu z okienka historii wiadomości, aby użyć go ponownie, lub aby zapisać kopię wszystkich wiadomości błyskawicznych wymienionych podczas spotkania.

Dodawanie emotikonów do wiadomości

Kliknij ikonę Wybierz emotikon w obszarze wprowadzania wiadomości i kliknij odpowiedni emotikon. W wiadomości zostanie wyświetlony typograficzny odpowiednik emotikonu, na przykład symbol :) uśmiechniętej buźki. Po naciśnięciu klawisza Enter i wysłaniu wiadomości emotikon zostanie wyświetlony w okienku historii wiadomości.

Porada: Jeśli znasz typograficzny odpowiednik emotikonu, który chcesz dodać, możesz wpisać go bezpośrednio w wiadomości.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×