Wyszukiwanie materiałów na dany temat za pomocą funkcji Szybki start programu PowerPoint.

Subskrybenci usługi Office 365

Ta funkcja jest dostępna tylko dla subskrybentów usługi Microsoft 365. Subskrybenci uzyskują nowe funkcje i ulepszenia co miesiąc. Kliknij, aby wypróbować lub kupić subskrypcję.

Ponadto funkcja Szybki start jest dostępna tylko w językach: angielski (Stany Zjednoczone), francuski (Francja), hiszpański (Hiszpania), japoński (Japonia), niemiecki (Niemcy) i włoski (Włochy).

Funkcja Szybki start w programie PowerPoint tworzy konspekt, który ułatwia rozpoczynanie pracy badawczej na wybrany temat. 

Wiersz

Krok 1
Wprowadź temat

Krok 1 procesu Szybki start: Wpisz temat
Wiersz

Krok 2
Wybieranie slajdów do zachowania

Krok 3 procesu Szybki start: Uzyskaj konspekt prezentacji w programie PowerPoint
Wiersz

Krok 3
Uzyskiwanie konspektu

Krok 2 procesu Szybki start: Wybierz slajdy, które chcesz zachować

Konspekt funkcji Szybki start zawiera następujące elementy:

 • Dwa slajdy z informacjami zebranymi ze źródeł online. Pierwszy slajd zawiera listę podstawowych informacji na slajdzie oraz w okienku notatek poniżej slajdu. Drugi slajd zawiera listę tematów pokrewnych, które mogą być wykorzystane w pracy badawczej. (Oba slajdy są przeznaczone tylko dla Ciebie, są więc ukryte i niewidoczne dla innych osób podczas prezentowania pokazu slajdów).

 • Slajd tytułowy.

 • Spis treści na podstawie dokonanych wcześniej wyborów.

 • Slajd odpowiadający każdemu tematowi, czasami z dodatkowymi sugerowanymi punktami do omówienia w formie notatek poniżej slajdu.

 • Slajd końcowy „Cytowane prace” zawierający listę źródeł wykorzystanych w pracy badawczej.

  Funkcja Szybki start programu PowerPoint umożliwia utworzenie konspektu prezentacji na podstawie wybranego tematu.

Obrazy zamieszczone w konspekcie są dostępne w domenie publicznej lub objęte licencją Creative Commons.

Docieranie do odbiorców za pomocą ogłoszeń

Wybieranie tematu i rozpoczynanie pracy badawczej

Aby utworzyć konspekt

 1. W programie PowerPoint dla Microsoft 365 lub PowerPoint dla Microsoft 365 dla komputerów Mac wybierz pozycję Plik > Nowy. Następnie wybierz szablon Szybki start:

  Szablon Szybki start w programie PowerPoint 2016 tworzy konspekt dotyczący wybranego tematu.

  Jeśli nie włączono wcześniej usług inteligentnych pakietu Office, należy je włączyć w celu wyświetlenia funkcji szybkiego startu i korzystania z niej w programie PowerPoint: Przejdź do pozycji plik > konto, a następnie w obszarze prywatność konta wybierz pozycję Zarządzaj ustawieniami.

 2. Określ temat do wyszukiwania lub wybierz z listy popularnych tematów wyświetlanych u dołu okna dialogowego.

  Funkcja Szybki start zbiera informacje i prezentuje je w formie listy tematów pokrewnych z Twoim tematem wyszukiwania.

  Jeśli zobaczysz nieodpowiednią zawartość, przesuń na nią wskaźnik myszy, kliknij polecenie więcej (...) w prawym górnym rogu ikony, a następnie wybierz pozycję Zgłoś nieodpowiedni temat.

  Kliknij polecenie Więcej (...) w prawym górnym rogu dowolnego elementu, aby zgłosić nieodpowiednią zawartość.
 3. Zaznacz pola odpowiadające tematom, które chcesz uwzględnić w konspekcie przygotowywanym przez funkcję Szybki start. (Użyj pozycji Zaznacz wszystko, aby wybrać wszystkie tematy naraz).

 4. Kliknij pozycję Dalej, aby potwierdzić listę wybranych tematów, które mają zostać uwzględnione w konspekcie. (Każdy wybrany temat stanie się slajdem w konspekcie).

 5. Wybierz projekt dla slajdów w prezentacji, a następnie kliknij pozycję Utwórz.

  Program PowerPoint złoży w całość konspekt prezentacji i otworzy go.

 6. Przeczytaj konspekt i rozpocznij swoją pracę badawczą. Używaj podstawowych informacji (na slajdzie 1) i tematów pokrewnych (slajd 2) jako inspiracji podczas prowadzenia badań i pisania na wybrany temat. Czasami dodatkowe informacje są dostępne w formie notatek poniżej slajdu.

Następne kroki

Wyszukiwanie informacji w trybie online

Zaznacz termin, kliknij go prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz polecenie Inteligentne wyszukiwanie

Praca badawcza i pisanie

Pierwszy slajd w prezentacji to „Oto konspekt”. Zawiera on podsumowanie informacji na wybrany temat, a także zwykle zawiera daty i innego rodzaju przydatne informacje. Każdy akapit na slajdzie, który został obcięty i zakończony wielokropkiem (...), jest powtórzony w całości w treści notatek poniżej slajdu.

Drugi slajd w prezentacji to „Tematy pokrewne”. Zawiera on listę terminów, które warto dokładniej zbadać. Możesz zacząć od zaznaczenia przez kliknięcie prawym przyciskiem myszy wyrazu lub frazy w konspekcie i wybrania polecenia Inteligentne wyszukiwanie, aby wyświetlić definicje, witryny internetowe i najczęstsze pokrewne wyniki wyszukiwania terminu w sieci Web.

Pozostałe slajdy w prezentacji będą dotyczyć sugerowanych tematów (na podstawie zagadnień wybranych podczas tworzenia konspektu). Niektóre slajdy dotyczące sugerowanych tematów zawierają również sugerowane punkty do omówienia wymienione w okienku notatek danego slajdu.

Pomysły dotyczące projektu

Aby nadać swojej prezentacji różnorodności w wyglądzie i działaniu, otwórz obszar Pomysły dotyczące projektu, przechodząc do pozycji Projektowanie > Pomysły dotyczące projektu.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

×