Wyszukiwanie zduplikowanych rekordów za pomocą zapytania

Zduplikowane dane pojawiają się często w momencie, gdy wielu użytkowników dodaje informacje do bazy danych programu Access w tym samym czasie lub gdy baza danych nie została zaprojektowana pod kątem sprawdzania duplikatów. Duplikowanie danych może być związane z występowaniem wielu tabel zawierających te same dane lub obecnością dwóch rekordów, w których część pól (kolumn) zawiera jednakowe dane. Zduplikowane rekordy w bazie danych dla komputerów stacjonarnych możesz znaleźć w podany niżej sposób.

Znajdowanie zduplikowanych rekordów

Aby znaleźć zduplikowane rekordy przy użyciu Kreatora zapytań, wykonaj następujące czynności.

  1. Na karcie Tworzenie w grupie Zapytania kliknij pozycję Kreator zapytań

  2. W oknie dialogowym Nowa kwerenda kliknij pozycję Kreator kwerend wyszukujących duplikaty, a następnie kliknij przycisk OK.

  3. Na liście tabel zaznacz tabelę, której chcesz użyć, i kliknij przycisk Dalej.

  4. Zaznacz pola, które chcesz dopasować, i kliknij przycisk Dalej.

  5. Na liście dostępnych pól zaznacz pola zawierające dane do zaktualizowania i kliknij przycisk Dalej.

  6. Zatwierdź proponowaną nazwę kwerendy lub podaj nową, a następnie kliknij przycisk Zakończ, aby uruchomić kwerendę.

W przypadku znalezienia zduplikowanych rekordów możesz je edytować lub usunąć za pomocą zapytania.

Aby znaleźć zduplikowane rekordy w wielu tabelach, utwórz zapytanie składające.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności

Poznaj szkolenia >

Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności

Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft >

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×