Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

W aplikacji Outlook dla komputerów Mac możesz używać paska wyszukiwania u góry strony do wyszukiwania wiadomości e-mail lub kontaktów.

Podczas używania wyszukiwania ze skrzynki pocztowej wyniki będą obejmować wiadomości, kontakty i pliki.

Wyszukiwanie wiadomości e-mail, kontaktu lub pliku

 1. W polu Wyszukaj u góry programu Outlook wpisz, co chcesz wyszukać (kontakt, temat, część wiadomości lub nazwę pliku).

  Pasek wyszukiwania programu Outlook dla komputerów Mac.

 2. Po zakończeniu wyszukiwania w polu Wyszukaj wybierz pozycję Zamknij wyszukiwanie Ikona Zakończ wyszukiwanie. lub kliknij dowolny folder w okienku nawigacji, aby zamknąć wyszukiwanie.

  Wyjdź z paska wyszukiwania.

Uściślanie wyszukiwania za pomocą filtrów

Filtry wyszukiwania umożliwiają uściślenie wyszukiwania za pomocą takich opcji, jak Foldery, Od, Do, Temat, słowa kluczowe, zakresy dat i załączniki. Aby użyć filtrów wyszukiwania, wybierz pozycję Filtry Ikona filtru programu Outlook dla komputerów Mac. na końcu pola wyszukiwania.

Menu filtrów wyszukiwania.

Zawężanie wyników za pomocą zapytania wyszukiwania zaawansowanego

Aby zawęzić wyniki wyszukiwania, użyj zapytania wyszukiwania zaawansowanego (AQS, Advanced Query Search). W polu wyszukiwania wpisz słowo kluczowe AQS z poniższej tabeli, a następnie dwukropek i co chcesz wyszukać. Na przykład aby znaleźć wiadomości z tematem zawierającym wyraz „raport”, w polu Wyszukaj wprowadź ciąg subject:raport.

Słowo kluczowe AQS

Opis

Przykład

From

Wyszukiwanie w polu Od.

From:PiotrKucharski

To

Wyszukiwanie w polu Do.

To:PiotrKucharski

Cc

Wyszukiwanie w polu DW.

Cc:PiotrKucharski

Bcc

Wyszukiwanie w polu UDW.

Bcc:PiotrKucharski

Participants

Wyszukiwanie w polach Do, DW i UDW.

Participants:PiotrKucharski

Subject

Wyszukiwanie w temacie.

Subject:raport

Body or Content

Wyszukiwanie w treści wiadomości.

Body:raport

Sent

Wyszukiwanie w dacie wysłania. Można wyszukać określoną datę lub zakres dat oddzielonych dwoma kropkami (..). Można również wyszukiwać daty względne: dzisiaj, jutro, wczoraj, w tym tygodniu, w przyszłym miesiącu, w zeszłym tygodniu, w minionym miesiącu. Można wyszukiwać dzień tygodnia lub miesiąc roku.

Ważne: Daty do wyszukania należy wprowadzać w formacie miesiąc/dzień/rok: MM/DD/RRRR.

Sent:01/01/2017

Received

Wyszukiwanie daty odebrania. Można użyć tych samych wyszukiwanych terminów, co dla kryterium Wysłano.

Received:01/01/2017

Category

Wyszukiwanie w polu Kategoria.

Category:raporty

HasAttachment:yes

Wyszukiwanie HasAttachment:yes zwraca tylko wiadomości e-mail z załącznikami.

Aby dokładniej określić wiadomości e-mail, które chcesz wyszukać, użyj wyrazów albo imion lub nazwisk zawartych w treści wiadomości w połączeniu ze słowem kluczowym wyszukiwania. Na przykład wyszukiwanie niebieski hasattachment:tak zwraca tylko wiadomości e-mail zawierające wyraz „niebieski”, które mają załączniki.

raport hasattachment:yes

HasAttachment:no

Wyszukiwanie HasAttachment:no zwraca tylko wiadomości e-mail bez załączników.

raport mazałącznik:no

IsFlagged:yes

Wyszukiwanie IsFlagged:yes zwraca tylko oflagowane wiadomości e-mail.

raport IsFlagged:yes

IsFlagged:no

Wyszukiwanie IsFlagged:no zwraca tylko nieoflagowane wiadomości e-mail.

raport IsFlagged:no

Za pomocą zapytań AQS można znajdować wiele wyszukiwanych terminów, na przykład dowolne lub wszystkie z nich albo dokładną frazę.

 • Subject:plan produktu spowoduje znalezienie wszystkich wiadomości z tekstem „produktu” lub „plan” w temacie.

 • Subject:(plan produktu) spowoduje znalezienie wszystkich wiadomości z tekstem „produktu” i „plan” w temacie.

 • Subject:„plan produktu” spowoduje znalezienie wszystkich wiadomości z tekstem „plan produktu” w temacie.

Można też wyszukiwać wiele terminów za pomocą operatorów ORAZ i LUB. Na przykład można wyszukać wiadomości od Piotra zawierające wyraz „raport” w temacie, wprowadzając w polu wyszukiwania From:Piotr AND Subject:raport.

Porady i wskazówki dotyczące wyszukiwania

Aby dokładniej określić kryteria wyszukiwania, skorzystaj z poniższych porad i wskazówek.

 • W wyszukiwaniach według słów kluczowych nie jest uwzględniana wielkość liter. Na przykład kot i KOT zwracają te same wyniki.

 • Wyszukując według wyrażenia właściwość:wartość, nie umieszczaj spacji po dwukropku. Jeśli wpiszesz tam spację, uzyskasz po prostu wyniki wyszukiwania pełnotekstowego. Na przykład to: PiotrKucharski spowoduje wyszukanie słowa kluczowego „PiotrKucharski”, a nie wiadomości, które zostały wysłane do kontaktu PiotrKucharski. Aby wyszukać wiadomości wysłane do kontaktu PiotrKucharski, wprowadź ciąg to:PiotrKucharski.

 • Spacja między dwoma słowami kluczowymi lub dwoma wyrażeniami właściwość:wartość daje ten sam efekt co użycie operatora AND. Na przykład from:"Piotr Kucharski"subject:reorganizacja zwraca wszystkie wiadomości wysłane przez Piotra Kucharskiego, które zawierają wyraz reorganizacja w wierszu tematu.

 • Wyszukując właściwość adresata, taką jak Do, Od, DW lub Adresaci, można używać adresu SMTP, aliasu lub nazwy wyświetlanej w celu określenia adresata. Można na przykład napisać PiotrKucharski@contoso.com, PiotrKucharski lub "PiotrKucharski".

 • W wyszukiwaniach można używać tylko symboli wieloznacznych w postaci sufiksów — na przykład kot* lub zes*. Symbole wieloznaczne w postaci prefiksów (*kot) ani symbole wieloznaczne z podciągiem (*kot*) nie są obsługiwane.

 • Wyszukując właściwość, użyj znaków podwójnego cudzysłowu (" "), jeśli szukana wartość zawiera wiele wyrazów. Na przykład subject:budżet KW1 zwraca wiadomości, które zawierają wyraz budżet w wierszu tematu i ciąg KW1 w treści lub dowolnej właściwości wiadomości. Wyszukiwanie subject:"budżet KW1" zwraca wszystkie wiadomości zawierające ciąg budżet KW1 w dowolnym miejscu wiersza tematu.

 • Aby wykluczyć z wyników wyszukiwania zawartość odpowiadającą określonej wartości właściwości, umieść znak minus (-) przed nazwą właściwości. Na przykład -from:"Piotr Kucharski" spowoduje wykluczenie wszystkich wiadomości wysłanych przez Piotra Kucharskiego.

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×