Ten artykuł zawiera opis składni formuły i zastosowania funkcjiTERM.MDETERM  w programie Microsoft Excel.

Opis

Zwraca wartość wyznacznika macierzy tablicy.

Składnia

WYZNACZNIK.MACIERZY(tablica)

W składni funkcji WYZNACZNIK.MACIERZY występują następujące argumenty:

  • Tablica    Argument wymagany. Tablica liczb zawierająca jednakową liczbę wierszy i kolumn.

Spostrzeżenia

  • Tablica może być podawana jako zakres komórek (na przykład A1:C3), może to być stała tablicowa, taka jak {1;2;3/4;5;6/7;8;9} lub jako nazwa dowolnego z tych argumentów.

  • FunkcjaTER.MDETERM zwraca #VALUE! w następujących przypadkach:

    • Co najmniej jedna komórka w tablicy jest pusta lub zawiera tekst.

    • Liczba wierszy i liczba kolumn tablicy nie są równe.

  • Wyznacznik macierzy jest liczbą wyprowadzoną z wartości w tablicy. Wyznacznik dla trzywierszowej, trzykolumnowej tablicy A1:C3, definiuje się następująco:

WYZNACZNIK.MACIERZY(A1:C3)
jest równe A1*(B2*C3-B3*C2) + A2*(B3*C1-B1*C3) + A3*(B1*C2-B2*C1)

  • Wyznaczników macierzy używa się zasadniczo do rozwiązywania układów równań zawierających wiele zmiennych.

  • Funkcja WYZNACZNIK.MACIERZY jest obliczana z dokładnością do około 16 cyfr, co może powodować niewielkie błędy numeryczne, jeśli obliczenie jest niekompletne. Na przykład wyznacznik macierzy osobliwej może się różnić od zera o 1E-16.

Przykład

Skopiuj przykładowe dane z poniższej tabeli i wklej je w komórce A1 nowego arkusza programu Excel. Aby formuły wyświetlały wyniki, zaznacz je, naciśnij klawisz F2, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli to konieczne, możesz dostosować szerokości kolumn, aby wyświetlić pełne dane.

Dane

Dane

Dane

Dane

1

3

8

5

1

3

6

1

1

1

1

0

7

3

10

2

Formuła

Opis

Wynik

=WYZNACZNIK.MACIERZY(A2:D5)

Wyznacznik podanej macierzy

88

=WYZNACZNIK.MACIERZY({3;6;1\1;1;0\3;10;2})

Wyznacznik macierzy jako stała tablicowa

1

=WYZNACZNIK.MACIERZY({3;6\1;1})

Wyznacznik macierzy w stałej tablicowej

-3

=WYZNACZNIK.MACIERZY({1;3;8;5\1;3;6;1})

Zwraca błąd, ponieważ tablica nie ma równej liczby wierszy i kolumn.

#ARG!

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×