Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Ten artykuł zawiera opis składni formuły i zastosowania funkcji XIRR w programie Microsoft Excel.

Opis

Zwraca wartość wewnętrznej stopy zwrotu dla serii rozłożonych w czasie przepływów gotówkowych, niekoniecznie okresowych. Aby obliczyć wewnętrzną stopę zwrotu dla serii okresowych przepływów gotówkowych, należy użyć funkcji IRR.

Składnia

XIRR(wartości;daty;[wynik])

W składni funkcji XIRR występują następujące argumenty:

 • Wartości    Argument wymagany. Seria przepływów gotówkowych odpowiadających zestawieniu płatności według dat. Pierwsza płatność jest opcjonalna i odpowiada kosztowi lub płatności występującej na początku inwestycji. Jeśli pierwsza wartość jest kosztem lub płatnością, musi być wartością ujemną. Wszystkie kolejne płatności są dyskontowane przy założeniu, że rok ma 365 dni. Seria wartości musi zawierać co najmniej jedną wartość dodatnią i jedną ujemną.

 • Daty    Argument wymagany. Zestawienie dat płatności odpowiadających płatnościom przepływów gotówkowych. Daty mogą występować w dowolnej kolejności. Daty powinny być wprowadzane przy użyciu funkcji DATA albo stanowić wyniki innych formuł lub funkcji. Na przykład w przypadku daty 23 maja 2008 należy użyć funkcji DATA(2008;5;23). Jeśli daty są wprowadzane jako tekst, mogą wystąpić problemy. .

 • Wynik    Argument opcjonalny. Liczba przypuszczalnie zbliżona do wyniku funkcji XIRR.

Spostrzeżenia

 • Program Microsoft Excel przechowuje daty jako liczby kolejne, aby można ich było używać w obliczeniach. Domyślnie dacie 1 stycznia 1900 r. odpowiada liczba kolejna 1, a dacie 1 stycznia 2008 r. odpowiada liczba kolejna 39448, ponieważ przypada 39448 dni po 1 stycznia 1900 r.

 • Liczby w danych zaokrąglane są do liczb całkowitych.

 • XIRR oczekuje co najmniej jednego dodatniego przepływu gotówkowego i jednego ujemnego przepływu gotówkowego; W przeciwnym razie funkcja XIRR zwraca #NUM! wartość błędu #ADR!.

 • Jeśli dowolna liczba w datach nie jest prawidłową datą, funkcja XIRR zwraca #VALUE! wartość błędu #ADR!.

 • Jeśli dowolna liczba w datach poprzedza datę początkową, funkcja XIRR zwraca #NUM! wartość błędu #ADR!.

 • Jeśli wartości i daty zawierają inną liczbę wartości, funkcja XIRR zwraca #NUM! wartość błędu #ADR!.

 • W większości przypadków obliczenie funkcji XIRR nie wymaga podania przypuszczalnego wyniku. Jeśli wynik jest pominięty, to zakłada się, że wartością argumentu wynik jest 0,1 (10%).

 • Funkcja XIRR jest blisko powiązana z funkcją XNPV, funkcją obecnych wartości netto. Stopa zwrotu obliczona za pomocą funkcji XIRR jest stopą procentową odpowiadającą wartości XNPV = 0.

 • W programie Excel do obliczania funkcji XIRR jest używana technika iteracyjna. Stosując zmienną stopę (zaczynając od wyniku), funkcja XIRR cyklicznie przechodzi przez obliczenia do momentu uzyskania dokładności wyniku w granicach 0,000001%. Jeśli funkcja XIRR nie może znaleźć wyniku, który działa po 100 próbach, #NUM! zwróci wartość błędu #VALUE!. Stawka zmienia się do:

  Równanie

  gdzie:

  • di = i-ta lub ostatnia data płatności,

  • d1 = początkowa (0) data płatności,

  • Pi = i-ta lub ostatnia płatność.

Przykład

Skopiuj przykładowe dane z poniższej tabeli i wklej je w komórce A1 nowego arkusza programu Excel. Aby formuły wyświetlały wyniki, zaznacz je, naciśnij klawisz F2, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli to konieczne, możesz dostosować szerokości kolumn, aby wyświetlić pełne dane.

Dane

Wartości

Daty

-10 000

1 sty 2008

2 750

1 mar 2008

4 250

30 paź 2008

3 250

15 lut 2009

2 750

1 kwi 2009

Formuła

Opis (wynik)

Wynik

=XIRR(A3:A7;B3:B7;0,1)

Wewnętrzna stopa zwrotu (0,373362535, czyli 37,34%)

37,34%

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×