Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Ten artykuł zawiera opis składni formuły i zastosowania funkcji XIRR w programie Microsoft Excel.

Opis

Zwraca wartość wewnętrznej stopy zwrotu dla serii rozłożonych w czasie przepływów gotówkowych, niekoniecznie okresowych. Aby obliczyć wewnętrzną stopę zwrotu dla serii okresowych przepływów gotówkowych, należy użyć funkcji IRR.

Składnia

XIRR(wartości;daty;[wynik])

W składni funkcji XIRR występują następujące argumenty:

 • Wartości    Argument wymagany. Seria przepływów gotówkowych odpowiadających zestawieniu płatności według dat. Pierwsza płatność jest opcjonalna i odpowiada kosztowi lub płatności występującej na początku inwestycji. Jeśli pierwsza wartość jest kosztem lub płatnością, musi być wartością ujemną. Wszystkie kolejne płatności są dyskontowane przy założeniu, że rok ma 365 dni. Seria wartości musi zawierać co najmniej jedną wartość dodatnią i jedną ujemną.

 • Daty    Argument wymagany. Zestawienie dat płatności odpowiadających płatnościom przepływów gotówkowych. Daty mogą występować w dowolnym porządku. Daty powinny być wprowadzane przy użyciu funkcji DATA albo stanowić wyniki innych formuł lub funkcji. Na przykład w przypadku daty 23 maja 2008 należy użyć funkcji DATA(2008;5;23). Jeśli daty są wprowadzane jako tekst, mogą wystąpić problemy. .

 • Wynik    Argument opcjonalny. Liczba przypuszczalnie zbliżona do wyniku funkcji XIRR.

Spostrzeżenia

 • Program Microsoft Excel przechowuje daty jako liczby kolejne, aby można ich było używać w obliczeniach. Domyślnie dacie 1 stycznia 1900 r. odpowiada liczba kolejna 1, a dacie 1 stycznia 2008 r. odpowiada liczba kolejna 39448, ponieważ przypada 39448 dni po 1 stycznia 1900 r.

 • Liczby w danych zaokrąglane są do liczb całkowitych.

 • Funkcja XIRR oczekuje co najmniej jednego dodatniego i jednego ujemnego przepływu gotówkowego. w przeciwnym razie funkcja XIRR zwraca #NUM! wartość błędu.

 • Jeśli którakolwiek data nie jest prawidłową datą, funkcja XIRR zwraca #VALUE! wartość błędu.

 • Jeśli którakolwiek data poprzedza datę początkową, funkcja XIRR zwraca #NUM! wartość błędu.

 • Jeśli wartości i daty zawierają różne liczby wartości, funkcja XIRR zwraca #NUM! wartość błędu.

 • W większości przypadków obliczenie funkcji XIRR nie wymaga podania przypuszczalnego wyniku. Jeśli wynik jest pominięty, to zakłada się, że wartością argumentu wynik jest 0,1 (10%).

 • Funkcja XIRR jest blisko powiązana z funkcją XNPV, funkcją obecnych wartości netto. Stopa zwrotu obliczona za pomocą funkcji XIRR jest stopą procentową odpowiadającą wartości XNPV = 0.

 • Excel stosuje technikę iteracyjną do obliczania funkcji XIRR. Stosując zmianę stopy (zaczynając od wartości przypuszczanych), funkcja XIRR cykluje obliczenia do momentu obliczenia z dokładnością do 0,000001 procent. Jeśli funkcja XIRR nie może znaleźć wyniku po 100 próbach, wynik #NUM! zwróci wartość błędu #VALUE!. Stopa będzie zmieniana do:

  Równanie

  gdzie:

  • di = i-ta lub ostatnia data płatności,

  • d1 = początkowa (0) data płatności,

  • Pi = i-ta lub ostatnia płatność.

Przykład

Skopiuj przykładowe dane z poniższej tabeli i wklej je w komórce A1 nowego arkusza programu Excel. Aby formuły wyświetlały wyniki, zaznacz je, naciśnij klawisz F2, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli to konieczne, możesz dostosować szerokości kolumn, aby wyświetlić pełne dane.

Dane

Wartości

Daty

-10 000

1 sty 2008

2 750

1 mar 2008

4 250

30 paź 2008

3 250

15 lut 2009

2 750

1 kwi 2009

Formuła

Opis (wynik)

Wynik

=XIRR(A3:A7;B3:B7;0,1)

Wewnętrzna stopa zwrotu (0,373362535, czyli 37,34%)

37,34%

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×