Pole Z nadmierną alokacją wskazuje, czy któryś z zasobów przydzielonych do zadania został przydzielony do wykonania większej pracy nad zadaniem, czy też zasób został przydzielony do wykonania większej pracy nad wszystkimi przydzielonymi zadaniami, niż można wykonać przy normalnej wydajności roboczej.

Istnieje kilka kategorii pól z nadmierną alokacją.

Typ danych    Tak/Nie

Z nadmierną alokacją, pole zadania

Typ wpisu    Obliczeniowe

Sposób obliczania    Jeśli w zadaniu przypisano nadmierną alokację, to pole zawiera pozycję Tak. Jeśli którykolwiek z przydzielonych zasobów zostanie przydzielony do wykonania większej pracy nad zadaniem, niż można ukończyć w ramach normalnej wydajności pracy zasobu, zostanie nadmierna alokacja.

Zalecane zastosowania    Dodanie pola Z nadmierną alokacją do widoku zadań umożliwia przeglądanie lub filtrowanie zadań, w przypadku których praca nad zadaniem jest większa niż w przypadku przydzielonych zasobów w przydzielonym czasie i normalnej wydajności roboczej zasobów. Następnie możesz podjąć działanie, przypisując inne zasoby lub dodając nadgodziny.

Przykład    Zadanie "Przygotowanie propozycji" przydzielono Tomaszowi, Krzysztofowi i Ewa. Michał jest przydzielony do 10 godzin pracy zaplanowanej na jeden dzień, ale normalny dzień roboczy dla Krzysztofa wynosi 8 godzin. Z powodu nadmiernie alokacji Krzysztofa w przypadku tego przydziału z nadmierną alokacją jest nadmierna alokacja zadania. Pole Z nadmierną alokacją zawiera pozycję Tak.

Uwagi    Można też sprawdzić, czy pojedynczy zasób ma nadmierną alokację, wyświetlając go w widoku Graph zasobów.

Z nadmierną alokacją, pole zasobu

Typ wpisu    Obliczeniowe

Sposób obliczania    Jeśli zasób ma nadmierną alokację, pole Z nadmierną alokacją zawiera pozycję Tak. Z nadmierną alokacją dla zasobu jest zaplanowana większa ilość pracy nad wszystkimi przydzielonymi zadaniami, niż może wykonywać zasób przy normalnej wydajności pracy. Wydajność pracy zasobu zależy od kalendarza zasobu i ustawień dostępności zasobu w oknie dialogowym Informacje o zasobie.

Zalecane zastosowania    Dodanie pola Z nadmierną alokacją do widoku zasobu umożliwia przeglądanie lub filtrowanie zasobów, w przypadku których praca jest większa niż w przypadku przydziałów czasu. Następnie możesz wykonywać takie czynności jak ponowne przydzielanie zadań, levelowanie zasobów, przydzielanie innych zasobów i dodawanie nadgodzin.

Przykład    Do kilku zasobów przydzielono zbyt dużo pracy nad wszystkimi zadaniami. Pole Z nadmierną alokacją umożliwia filtrowanie i wyświetlanie tych zasobów.

Uwagi    Można też sprawdzić, czy pojedynczy zasób ma nadmierną alokację, wyświetlając go w widoku Graph zasobów.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności

Poznaj szkolenia >

Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności

Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft >

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×