Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Ten artykuł zawiera opis składni formuły i zastosowania funkcji Z.TEST  w programie Microsoft Excel.

Zwraca jednostronną wartość P dla testu z.

Dla pewnej przyjętej w hipotezie średniej z populacji, x, funkcja Z.TEST zwraca prawdopodobieństwo, że średnia z próbki będzie większa od średniej z obserwacji w zbiorze danych (tablicy), tj. od obserwowanej średniej próbki.

W sekcji Spostrzeżenia poniżej opisano możliwości użycia funkcji Z.TEST w formule do obliczenia dwustronnej wartości prawdopodobieństwa.

Składnia

Z.TEST(tablica;x;[sigma])

W składni funkcji Z.TEST występują następujące argumenty:

 • Tablica     Argument wymagany. Tablica lub zakres danych, w stosunku do którego ma być testowana wartość x.

 • x     Argument wymagany. Testowana wartość.

 • Sigma     Argument opcjonalny. Odchylenie standardowe populacji (znane). W przypadku pomięcia tego argumentu stosowane będzie odchylenie standardowe próbki.

Spostrzeżenia

 • Jeśli argument tablica jest pusty, funkcja Z.TEST zwraca wartość błędu #N/D!.

 • Gdy wartość sigma nie zostanie pominięta, funkcja Z.TEST obliczana jest w następujący sposób:

  Z.TEST( tablica;x;sigma ) = 1- RozKŁ.NORMALNY.S ((Średnia(tablica)- x) / (sigma/√n);PRAWDA)

  Natomiast gdy wartość sigma zostanie pominięta:

  Z.TEST( tablica;x ) = 1- RozKŁ.NORMALNY.S ((Średnia(tablica)- x) / (ODCH.STANDARD.POPUL(tablica)/√n);PRAWDA)

  gdzie x jest średnią próbki ŚREDNIA(tablica), zaś n jest wartością ILE.LICZB(tablica).

 • Funkcja Z.TEST reprezentuje prawdopodobieństwo, że średnia z próbki będzie większa od obserwowanej wartości ŚREDNIA(tablica), gdy średnia bazowej populacji wynosi μ0. Z symetrii rozkładu normalnego, jeśli ŚREDNIA(tablica) < μ0, funkcja TEST.Z zwróci wartość większą niż 0,5.

 • Poniższej formuły programu Excel można użyć do obliczenia dwustronnej wartości prawdopodobieństwa, że średnia z próbki będzie bardziej odległa od x (w dowolnym kierunku) niż ŚREDNIA(tablica), gdy średnia bazowej populacji wynosi x:

  =2 * MIN(Z.TEST(tablica;x;sigma); 1 - Z.TEST(tablica;x;sigma)).

Przykład

Skopiuj przykładowe dane z poniższej tabeli i wklej je w komórce A1 nowego arkusza programu Excel. Aby formuły wyświetlały wyniki, zaznacz je, naciśnij klawisz F2, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli to konieczne, możesz dostosować szerokości kolumn, aby wyświetlić pełne dane.

Dane

3

6

7

8

6

5

4

2

1

9

Formuła

Opis (wynik)

Wynik

=Z.TEST(A2:A11;4)

Wartość prawdopodobieństwa jednostronnego testu z dla powyższego zbioru danych i przyjętej wartości średniej z populacji równej 4 (0,090574)

0,090574

=2 * MIN(Z.TEST(A2:A11;4);1 – Z.TEST(A2:A11;4))

Wartość prawdopodobieństwa dwustronnego testu z dla powyższego zbioru danych i przyjętej wartości średniej z populacji równej 4 (0,181148)

0,181148

=Z.TEST(A2:A11;6)

Wartość prawdopodobieństwa jednostronnego testu z dla powyższego zbioru danych i przyjętej wartości średniej z populacji równej 6 (0,863043)

0,863043

=2 * MIN(Z.TEST(A2:A11;6);1 – Z.TEST(A2:A11;6))

Wartość prawdopodobieństwa dwustronnego testu z dla powyższego zbioru danych i przyjętej wartości średniej z populacji równej 6 (0,273913)

0,273913

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×