Ten artykuł zawiera opis składni formuły i zastosowania funkcji Z.TEST  w programie Microsoft Excel.

Zwraca jednostronną wartość P dla testu z.

Dla pewnej przyjętej w hipotezie średniej z populacji, x, funkcja Z.TEST zwraca prawdopodobieństwo, że średnia z próbki będzie większa od średniej z obserwacji w zbiorze danych (tablicy), tj. od obserwowanej średniej próbki.

W sekcji Spostrzeżenia poniżej opisano możliwości użycia funkcji Z.TEST w formule do obliczenia dwustronnej wartości prawdopodobieństwa.

Składnia

Z.TEST(tablica;x;[sigma])

W składni funkcji Z.TEST występują następujące argumenty:

 • Tablica     Argument wymagany. Tablica lub zakres danych, w stosunku do którego ma być testowana wartość x.

 • x     Argument wymagany. Testowana wartość.

 • Sigma     Argument opcjonalny. Odchylenie standardowe populacji (znane). W przypadku pomięcia tego argumentu stosowane będzie odchylenie standardowe próbki.

Spostrzeżenia

 • Jeśli argument tablica jest pusty, funkcja Z.TEST zwraca wartość błędu #N/D!.

 • Gdy wartość sigma nie zostanie pominięta, funkcja Z.TEST obliczana jest w następujący sposób:

  Z.TEST(tablica;x;sigma) = 1- Rozkł.Normalny.S ((Średnia(tablica)- x) / (sigma/√n);PRAWDA)

  Natomiast gdy wartość sigma zostanie pominięta:

  Z.TEST(tablica;x) = 1- Rozkł.Normalny.S ((Średnia(tablica)- x) / (ODCH.STANDARD(tablica)/√n);PRAWDA)

  gdzie x jest średnią próbki ŚREDNIA(tablica), zaś n jest wartością ILE.LICZB(tablica).

 • Funkcja Z.TEST reprezentuje prawdopodobieństwo, że średnia z próbki będzie większa od obserwowanej wartości ŚREDNIA(tablica), gdy średnia bazowej populacji wynosi μ0. Z symetrii rozkładu normalnego, jeśli ŚREDNIA(tablica) < μ0, funkcja TEST.Z zwróci wartość większą niż 0,5.

 • Poniższej formuły programu Excel można użyć do obliczenia dwustronnej wartości prawdopodobieństwa, że średnia z próbki będzie bardziej odległa od x (w dowolnym kierunku) niż ŚREDNIA(tablica), gdy średnia bazowej populacji wynosi x:

  =2 * MIN(Z.TEST(tablica;x;sigma); 1 - Z.TEST(tablica;x;sigma)).

Przykład

Skopiuj przykładowe dane z poniższej tabeli i wklej je w komórce A1 nowego arkusza programu Excel. Aby formuły wyświetlały wyniki, zaznacz je, naciśnij klawisz F2, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli to konieczne, możesz dostosować szerokości kolumn, aby wyświetlić pełne dane.

Dane

3

6

7

8

6

5

4

2

1

9

Formuła

Opis (wynik)

Wynik

=Z.TEST(A2:A11;4)

Wartość prawdopodobieństwa jednostronnego testu z dla powyższego zbioru danych i przyjętej wartości średniej z populacji równej 4 (0,090574)

0,090574

=2 * MIN(Z.TEST(A2:A11;4);1 – Z.TEST(A2:A11;4))

Wartość prawdopodobieństwa dwustronnego testu z dla powyższego zbioru danych i przyjętej wartości średniej z populacji równej 4 (0,181148)

0,181148

=Z.TEST(A2:A11;6)

Wartość prawdopodobieństwa jednostronnego testu z dla powyższego zbioru danych i przyjętej wartości średniej z populacji równej 6 (0,863043)

0,863043

=2 * MIN(Z.TEST(A2:A11;6);1 – Z.TEST(A2:A11;6))

Wartość prawdopodobieństwa dwustronnego testu z dla powyższego zbioru danych i przyjętej wartości średniej z populacji równej 6 (0,273913)

0,273913

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności

Poznaj szkolenia >

Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności

Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft >

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×