Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Jedną z najczęstszych metod przekazywania wirusów komputerowych są pliki załączników. Aby chronić Ciebie i Twoich adresatów przed wirusami komputerowymi, program Outlook blokuje wysyłanie i odbieranie określonych typów plików (takich jak exe i niektóre pliki baz danych) jako załączników. Jeśli chcesz wysłać jeden z tych typów plików do adresata wiadomości e-mail, zalecamy użycie usługi OneDrive i wysłanie do adresata zamiast pliku linku do niego.

Uwaga: Jeśli używasz konta programu Microsoft Exchange, administrator serwera poczty e-mail mógł odblokować określone typy plików. Aby uzyskać dodatkową pomoc, skontaktuj się z administratorem.

Bezpieczne udostępnianie plików

Istnieje kilka sposobów wysyłania i odbierania zablokowanego pliku. Możesz zapisać plik w chmurze i wysłać link do niego, użyć narzędzia do kompresji plików, takiego jak WinZip, a nawet zmienić nazwę pliku, nadając mu inne rozszerzenie, a następnie poprosić adresata, aby po otrzymaniu pliku o zmienił jego nazwę na pierwotną.

 • Zapisywanie pliku w chmurze
  Jeśli chcesz wysłać plik zablokowany przez program Outlook, najprostszym sposobem wysłania pliku jest przekazanie go do usługi OneDrive lub zabezpieczonego serwera udziału sieciowego, takiego jak SharePoint. Następnie wyślij link do pliku. Jeśli chcesz otrzymać zablokowany plik, poproś nadawcę o przekazanie pliku do usługi OneDrive lub programu SharePoint i wysłanie Ci linku. Gdy otrzymasz link, możesz otworzyć lokalizację pliku i pobrać plik.
   

  Uwaga: W przypadku usługi OneDrive lub OneDrive dla Firm wystarczy poprosić nadawcę o przesłanie linku do pliku, a nie o dołączenie pliku do wiadomości e-mail przy użyciu usługi OneDrive. Aby uzyskać link udostępniania w usłudze OneDrive, należy wyróżnić plik, a następnie wybrać polecenie Pobierz link na pasku menu.

 • Użycie narzędzia do kompresji plików   
  Korzystanie z narzędzia do kompresji plików, takiego jak WinZip, powoduje utworzenie skompresowanego pliku archiwum o innym rozszerzeniu nazwy pliku. Program Outlook nie rozpoznaje tych rozszerzeń nazw plików jako potencjalnych zagrożeń. Dlatego nie zablokuje nowego załącznika. Dostępnych jest wiele narzędzi do kompresji innych firm. Możesz kliknąć prawym przyciskiem myszy dowolny plik w systemie Windows 7, Windows 8 lub Windows 10 i wybrać pozycję Wyślij do > Folder skompresowany (zip). Spowoduje to utworzenie pliku o tej samej nazwie co plik oryginalny, ale z rozszerzeniem zip.

 • Zmiana nazwy pliku   
  Możesz zmienić nazwę pliku (lub poprosić nadawcę o zmianę nazwy pliku) i użyć rozszerzenia, którego program Outlook nie blokuje. Na przykład możesz zmienić nazwę plik.exe na plik.docx. Po wysłaniu (lub otrzymaniu) pliku o zmienionej nazwie zapisz go i zmień jego nazwę na pierwotne rozszerzenie, wykonując poniższe czynności.

 1. Zlokalizuj załącznik w wiadomości e-mail.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy załącznik, a następnie kliknij polecenie Kopiuj.

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy pulpit, a następnie kliknij polecenie Wklej.

 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy wklejony plik, a następnie kliknij polecenie Zmień nazwę.

 5. Zmień nazwę pliku, używając oryginalnego rozszerzenia nazwy pliku, na przykład exe.

Zablokowane typy plików w programie Outlook

Jeśli używasz konta programu Microsoft Exchange Server, a administrator programu Exchange Server skonfigurował Twoje ustawienia zabezpieczeń programu Outlook, administrator może Ci pomóc. Poproś administratora o dostosowanie ustawień zabezpieczeń Twojej skrzynki pocztowej w celu akceptowania załączników, które blokuje program Outlook.

Jeśli nie korzystasz z konta programu Exchange Server, możesz użyć zaawansowanej procedury umożliwiającej odblokowanie określonych typów plików. Ta procedura wymaga wprowadzenia zmian w rejestrze systemu Windows. Aby uzyskać więcej informacji o odblokowywaniu typów plików załączników, zobacz artykuł pomocy technicznej firmy Microsoft na temat blokowanych załączników w programie Outlook.

Typy plików blokowane przez program Outlook

Rozszerzenie nazwy pliku

Typ pliku

ade

Rozszerzenie projektu programu Access (Microsoft)

adp

Projekt programu Access (Microsoft)

app

Aplikacja wykonywalna

.application

Plik manifestu wdrożenia ClickOnce

.appref-ms

Plik referencyjny aplikacji ClickOnce

asp

Strona ASP (Active Server Page)

aspx

Rozszerzona strona ASP

asx

Plik przekierowania strony ASF

bas

Kod źródłowy języka BASIC

bat

Przetwarzanie wsadowe

.bgi

Interfejs graficzny Borland

cab

Plik cabinet systemu Windows

cer

Plik certyfikatu zabezpieczeń internetowych

chm

Skompilowana Pomoc w formacie HTML

cmd

Plik poleceń systemu DOS CP/M lub systemu Windows NT

cnt

Aplikacja Microsoft Help Workshop

com

Polecenie

cpl

Rozszerzenie Panelu sterowania systemu Windows (Microsoft)

crt

Plik certyfikatu

csh

Skrypt csh

der

Plik certyfikatu X509 zakodowany w formacie DER

diagcab

Plik cabinet diagnostyki firmy Microsoft

exe

Plik wykonywalny

fxp

Skompilowany plik źródłowy programu FoxPro (Microsoft)

gadget

Gadżet systemu Windows Vista

grp

Grupa programów firmy Microsoft

hlp

Plik Pomocy systemu Windows

hpj

Projekt pomocy kreatora AppWizard

hta

Aplikacja hipertekstowa

htc

Plik składnika HTML

inf

Plik informacji lub plik ustawień

ins

Ustawienia komunikacji internetowej programu IIS (Microsoft)

.iso

System plików nośników dysków optycznych

isp

Ustawienia usługodawcy internetowego programu IIS (Microsoft)

its

Zestaw dokumentów internetowych, tłumaczenie międzynarodowe

jar

Archiwum języka Java

jnlp

Protokół uruchamiania sieci Java

js

Kod źródłowy języka JavaScript

jse

Zakodowany plik skryptu języka JScript

ksh

Skrypt powłoki systemu Unix

lnk

Plik skrótu systemu Windows

mad

Skrót do modułu programu Access (Microsoft)

maf

Program Access (Microsoft)

mag

Skrót do diagramu programu Access (Microsoft)

mam

Skrót do makra programu Access (Microsoft)

maq

Skrót do kwerendy programu Access (Microsoft)

mar

Skrót do raportu programu Access (Microsoft)

mas

Procedury składowane programu Access (Microsoft)

mat

Skrót do tabeli programu Access (Microsoft)

mau

Jednostka załącznika multimedialnego

mav

Skrót do widoku programu Access (Microsoft)

maw

Strona dostępu do danych programu Access (Microsoft)

mcf

Format kontenera multimediów

mda

Dodatek programu Access (Microsoft), grupa robocza MDA programu Access 2 (Microsoft)

mdb

Aplikacja Access (Microsoft), baza danych MDB programu Access (Microsoft)

mde

Plik bazy danych MDE programu Access (Microsoft)

mdt

Dane dodatku programu Access (Microsoft)

mdw

Informacje grupy roboczej programu Access (Microsoft)

mdz

Szablon kreatora programu Access (Microsoft)

msc

Plik sterowania przystawką programu Microsoft Management Console (Microsoft)

msh

Plik powłoki Microsoft Shell

msh1

Plik powłoki Microsoft Shell

msh2

Plik powłoki Microsoft Shell

mshxml

Plik powłoki Microsoft Shell

msh1xml

Plik powłoki Microsoft Shell

msh2xml

Plik powłoki Microsoft Shell

msi

Plik Instalatora Windows (Microsoft)

msp

Aktualizacja Instalatora Windows

mst

Skrypt transformacji Instalatora zestawu SDK systemu Windows

msu

Plik usługi Windows Update

ops

Plik ustawień profilu pakietu Office

osd

Plik Open Software Description 

pcd

Plik Visual Test (Microsoft)

pif

Plik informacji o programie systemu Windows (Microsoft)

pl

Skrypt języka Perl

plg

Dziennik kompilacji programu Developer Studio

prf

Plik systemowy Windows

prg

Plik programu

printerexport

Plik kopii zapasowej drukarki

ps1

Plik programu Windows PowerShell

ps1xml

Plik programu Windows PowerShell

ps2

Plik programu Windows PowerShell

ps2xml

Plik programu Windows PowerShell

psc1

Plik programu Windows PowerShell

psc2

Plik programu Windows PowerShell

psd1

Plik programu Windows PowerShell

psdm1

Plik programu Windows PowerShell

pst

Plik książki adresowej programu MS Exchange, plik folderów osobistych programu Outlook (Microsoft)

py

Skrypt języka Python

pyc

Skrypt języka Python

pyo

Skrypt języka Python

pyw

Skrypt języka Python

pyz

Skrypt języka Python

pyzw

Skrypt języka Python

reg

Informacje rejestru/klucz systemu W95/98, plik danych rejestru

scf

Polecenie Eksploratora Windows

scr

Wygaszacz ekranu systemu Windows

sct

Składnik skryptów systemu Windows, ekran programu Foxpro (Microsoft)

shb

Skrót do dokumentu systemu Windows

shs

Plik obiektu danych wycinkowych powłoki

theme

Ustawienia pliku motywu pulpitu

tmp

Plik/folder tymczasowy

url

Lokalizacja internetowa

vb

Plik języka VBScript lub dowolnego kodu źródłowego języka Visual Basic

vbe

Zakodowany plik skryptu języka VBScript

vbp

Plik projektu języka Visual Basic

vbs

Plik skryptu języka VBScript, skrypt języka Visual Basic for Applications

vhd

Wirtualny dysk twardy

vhdx

Rozszerzony wirtualny dysk twardy

vsmacros

Projekt makr programu Visual Studio .NET w formacie binarnym (Microsoft)

vsw

Plik obszaru roboczego programu Visio (Microsoft)

webpnp

Plik drukowania internetowego

website

Przypięty skrót do witryny z przeglądarki Internet Explorer

ws

Plik skryptu systemu Windows

wsc

Składnik skryptu systemu Windows

wsf

Plik skryptu systemu Windows

wsh

Plik z ustawieniami Hosta skryptów systemu Windows

xbap

Aplikacje przeglądarki

xll

Dodatek programu Excel

xnk

Skrót do folderu publicznego programu Exchange

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×