Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

Ten artykuł zawiera opis składni formuły i zastosowania funkcji ZAOKR.DO.TEKST w programie Microsoft Excel.

Opis

Zaokrągla liczbę do podanej liczby miejsc dziesiętnych, formatuje liczbę do postaci dziesiętnej z użyciem przecinka i spacji, oraz zwraca wynik w postaci tekstowej.

Składnia

ZAOKR.DO.TEKST(liczba;[miejsca_dziesiętne];[bez_separatora])

W składni funkcji ZAOKR.DO.TEKST występują następujące argumenty:

  • Liczba Argument wymagany. Liczba, która ma zostać zaokrąglona i przekonwertowana na tekst.

  • Miejsca_dziesiętne    Argument opcjonalny. Liczba cyfr po prawej stronie separatora dziesiętnego.

  • Bez_separatora    Argument opcjonalny. Wartość logiczna, która, jeśli ma wartość PRAWDA, zapobiega umieszczaniu przez funkcję ZAOKR.DO.TEKST separatorów tysięcy w zwróconym tekście.

Spostrzeżenia

  • Liczby w programie Microsoft Excel nie mogą nigdy mieć więcej niż 15 cyfr znaczących, ale cyfr dziesiętnych może być aż 127.

  • Jeśli wartość argumentu miejsca_dziesiętne jest ujemna, liczba jest zaokrąglana do wartości po lewej stronie przecinka dziesiętnego.

  • Jeśli argument miejsca_dziesiętne nie zostanie określony, domyślnie przyjmowana jest wartość 2.

  • Jeśli argument bez_separatora ma wartość FAŁSZ lub nie jest określony, zwrócony tekst zawiera normalne separatory (spacje).

  • Główna różnica między formatowaniem komórki zawierającej liczbę przy użyciu polecenia (na karcie Narzędzia główne w grupie Liczba kliknij strzałkę obok pozycji Liczba,a następnie kliknij pozycjęLiczba). a formatowanie liczby bezpośrednio za pomocą funkcji ZAOŁ.DO.TEKST jest tym, że funkcja ZAOŁ.DO.TEKST konwertuje wynik na tekst. Liczba sformatowana za pomocą polecenia Komórki jest w dalszym ciągu liczbą.

Przykład

Skopiuj przykładowe dane z poniższej tabeli i wklej je w komórce A1 nowego arkusza programu Excel. Aby formuły wyświetlały wyniki, zaznacz je, naciśnij klawisz F2, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli to konieczne, możesz dostosować szerokości kolumn, aby wyświetlić pełne dane.

Dane

1234,567

-1234,567

44,332

Formuła

Opis

Wynik

=ZAOKR.DO.TEKST(A2;1)

Zaokrągla liczbę w komórce A2 do jednej cyfry po prawej stronie przecinka dziesiętnego.

1234,6

=ZAOKR.DO.TEKST(A2;-1)

Zaokrągla liczbę w komórce A2 do jednej cyfry po lewej stronie przecinka dziesiętnego.

1,230

=ZAOKR.DO.TEKST(A3;-1;PRAWDA)

Zaokrągla liczbę w komórce A3 do jednej cyfry po lewej stronie przecinka dziesiętnego, bez spacji (argument PRAWDA).

-1230

=ZAOKR.DO.TEKST(A4)

Zaokrągla liczbę w komórce A4 do dwóch cyfr po lewej stronie przecinka dziesiętnego.

44,33

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×