Zapisywanie diagramów w programie SharePoint

Diagramy programu Visio można wyświetlać w przeglądarce sieci Web w programie SharePoint. Diagramy przekazywane do programu SharePoint mogą być wyświetlane przez wszystkich użytkowników z uprawnieniami do biblioteki dokumentów, nawet jeśli nie mają zainstalowanego programu Visio.

Zapisz diagram jako rysunek programu Visio i przekaż go do biblioteki dokumentów programu SharePoint lub użyj opcji zapisywania bezpośrednio z programu Visio do programu SharePoint.

W przeglądarce rysunki nadal mogą zawierać hiperłącza, wiele stron i inne funkcje, takie jak standardowy rysunek programu Visio, w tym możliwość łączenia się ze źródłami danych.

W przypadku opublikowanych rysunków dla sieci Web w programie Visio 2010 może się okazać, że nie trzeba już zapisywać diagramu w specjalnym typie pliku rysunku dla sieci Web. Ten sam typ pliku działa na pulpicie i w programie SharePoint.

Wymagania wstępne dotyczące publikowania w celu wyświetlania w przeglądarce

  • Microsoft Visio Professional Edition

  • Program Microsoft SharePoint Server z włączonymi usługami programu Visio (administrator serwera musi włączyć i skonfigurować usługi programu Visio) lub planMicrosoft 365 obejmujący usługi programu Visio

Diagramy połączone z danymi

Jeśli utworzysz diagram zawierający połączenia z zewnętrznymi źródłami danych, to połączenia są zachowywane w przeglądarce z wyjątkiem określonych przypadków specjalnych.

Obsługiwane źródła danych

  • Skoroszyty programu Excel — skoroszyt musi się znajdować w witrynie programu SharePoint z diagramem

  • Tabele i widoki programu SQL Server

  • Listy programu SharePoint

  • Ostatnie sterowniki OLEDB/ODBC

Połączenia ze źródłami danych programu Microsoft Access są przerywane po opublikowaniu diagramu w programie SharePoint.

Diagramy przestawne i diagramy osi czasu można publikować w programie SharePoint, ale są one odłączone od źródeł danych i nie można ich odświeżać.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×