Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Pliki można otwierać i zapisywać w formacie prezentacji OpenDocument (odp), który jest używany w niektórych aplikacjach do prezentacji, takich jak Apache OpenOffice Impress i LibreOffice Impress.

Zapisywanie prezentacji programu PowerPoint w formacie Prezentacja OpenDocument

Ważne: Aby zachować wersję pliku w formacie programu PowerPoint, należy najpierw zapisać go jako prezentację programu PowerPoint (np. w formacie pptx), a następnie zapisać go w formacie Prezentacja OpenDocument (odp).

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij polecenie Zapisz jako.

 3. Na liście Zapisz jako typ kliknij pozycję Prezentacja OpenDocument.

 4. Nadaj plikowi nazwę i zapisz go.

Otwieranie pliku w formacie Prezentacja OpenDocument w programie PowerPoint

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij przycisk Otwórz.

 3. Aby wyświetlić tylko pliki zapisane w formacie OpenDocument, na liście Pliki typu kliknij pozycję Prezentacja OpenDocument.

 4. Kliknij plik, który chcesz otworzyć, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

  Porada: Aby otworzyć odpowiedni plik, można też kliknąć go dwukrotnie.

Uwaga: Formatowanie pliku typu Prezentacja OpenDocument otwartego w programie PowerPoint może różnić się od formatowania wyświetlanego w aplikacji, w której utworzono plik. Wynika to z różnic między aplikacjami korzystającymi z formatu OpenDocument.

Więcej informacji o formacie OpenDocument

Otwieranie lub zapisywanie prezentacji w formacie Prezentacja OpenDocument (odp) może powodować utratę części formatowania. Wynika to z tego, że aplikacje korzystające z prezentacji w formacie OpenDocument oraz program PowerPoint obsługują różne funkcje i opcje, na przykład formatowanie.

Funkcje obsługiwane w systemie . Format ODP

W poniższej tabeli zestawiono funkcje programu PowerPoint, które są w pełni lub częściowo obsługiwane przez format Prezentacja OpenDocument (odp), oraz funkcje, które nie są obsługiwane przez ten format.

 • Pełna obsługa     Funkcja jest obsługiwana przez format programu PowerPoint i format Prezentacja OpenDocument. Nie następuje utrata zawartości, formatowania ani użyteczności.

 • Częściowa obsługa     Funkcja jest obsługiwana przez format programu PowerPoint i format Prezentacja OpenDocument, ale mogą występować problemy z formatowaniem i użytecznością. Nie następuje utrata tekstu ani danych, ale mogą być widoczne różnice w formatowaniu i sposobie pracy z tekstem lub grafiką.

 • Brak obsługi    Ta funkcja nie jest obsługiwana w formacie OpenDocument. Jeśli planujesz zapisać swoją prezentację w formacie OpenDocument, nie korzystaj z tych funkcji.

Obszar

Obszar podrzędny

Pomoc techniczna programu PowerPoint

Animacje

Animacje

wejścia/wyjścia

Częściowa obsługa

Animacje, które nie są obsługiwane przez format ODF, są zmieniane w animacje pojawiania się lub znikania.

Animacje

Animacje kolorów

Brak obsługi

Animacje

Animacje z efektem skalowania

Brak obsługi

Animacje z efektem rozdęcia, fleszu, zwiększania, zmniejszania i zmieniania wysokości nie są obsługiwane.

Animacje

Opóźnienia animacji

Pełna obsługa

Animacje

Chronometraż animacji

Pełna obsługa

Animacje

Animacje tekstu

Pełna obsługa

Animacje

Animacje wyzwalane

Pełna obsługa

Animacje

Dźwięki

animacji

Brak obsługi

Animacje

Animacje multimedialne

Pełna obsługa

Animacje

Grafika SmartArt

Brak obsługi

Animacje

Elementy wykresów

Częściowa obsługa

Animacje w elementach wykresów są konwertowane na animacje całych wykresów.

Animacje

Animacje akcji

obiektów OLE

Brak obsługi

Animacje

Animacje wzorca/układu

Brak obsługi

Przejścia

Przejścia

Częściowa obsługa

Następujące przejścia nie są obsługiwane: żaluzja, wycinanie, paski, zazębianie oraz czołówka.

Przejścia

Dźwięki przejść

Brak obsługi

Multimedia i zawartość (filmy/dźwięki)

Przycinanie i oznaczanie zakładkami

Częściowa obsługa

Zawartość

Osadzanie plików WAV

Pełna obsługa

Zawartość

Technologia OLE

Pełna obsługa

Zawartość

kontrolki ActiveX

Brak obsługi

Zawartość

Tabele

Częściowa obsługa

W programie PowerPoint 2013 i nowszych wersjach tabele zapisane w formacie odp mogą nie być renderowane w taki sam sposób przez inne aplikacje odf, ale pozostaną tabelami. W programie PowerPoint 2010 tabele zapisane w formacie odp stają się obrazami i nie można ich edytować.

Zawartość

Nagłówki/stopki

Częściowa obsługa

W przypadku zapisania pliku z nagłówkami lub stopkami w formacie odp nagłówki i stopki są zamieniane na pola tekstowe.

Zawartość

Pola daty i godziny

Częściowa obsługa

Uwzględniane są wszystkie typy dat i godzin, ale inne aplikacje obsługujące format ODF mogą zostać przekonwertowane na typ domyślny. Podobnie typy dat i godzin z innych aplikacji odf mogą zostać przekonwertowane na typ domyślny w programie PowerPoint.

Zawartość

Ukrywanie kształtu

Pełna obsługa

Zawartość

Ukrywanie slajdu

Pełna obsługa

Makra, funkcje programistyczne

Makra, model obiektowy, funkcje programistyczne

Brak obsługi

Ustawienia prezentacji

Rozmiar strony

Częściowa obsługa

Rozmiar strony jest zapisywany w prezentacji, ale ustawienie Rozmiar strony w oknie dialogowym Ustawienia strony jest niedokładne. W oknie dialogowym jest stosowany domyślny rozmiar strony.

Ustawienia prezentacji

Pokazy niestandardowe

Pełna obsługa

Ustawienia prezentacji

Narracja, chronometraż

Pełna obsługa

Ustawienia prezentacji

Ustawienia pokazu

Częściowa obsługa

Ustawienia prezentacji

Ustawienia wydruku

Brak obsługi

Ustawienia prezentacji

Ustawienia widoku       

Brak obsługi

Współpraca

Komentarze

Brak obsługi

Wykresy

Wykresy

Częściowa obsługa

Projekt prezentacji

Wzorce

Częściowa obsługa

Informacje o motywie są tracone i są umieszczane we wzorcach/układach. Czcionki, kolory i efekty zastosowane do nowych kształtów nie są dziedziczone.

Po otwarciu prezentacji zapisanej w formacie odp jest stosowany motyw domyślny, ale nie powinno to powodować żadnych zmian w prezentacji. Jednak od tego momentu wszystkie czynności edycji mają taki efekt, jakby został zastosowany motyw domyślny.

Projekt prezentacji

Układy

Częściowa obsługa

Układy otwierane w innych aplikacjach obsługujących format ODF są traktowane podobnie jak wzorce.

Projekt prezentacji

Symbole zastępcze

Częściowa obsługa

Informacje o motywach zawarte w symbolach zastępczych są tracone.

Projekt prezentacji

Notatki

Pełna obsługa

Projekt prezentacji

Wzorce notatek

Pełna obsługa

Projekt prezentacji

Wzorce materiałów informacyjnych

Pełna obsługa

Szyfrowanie

Szyfrowanie

Brak obsługi

Ochrona

Ochrona

Brak obsługi

Tekst

Formatowanie tekstu międzynarodowego

Częściowa obsługa

Do nieobsługiwanych funkcji należą:

 • Znaki Kinsoku.

 • Obrót tekstu w pionie (270 stopni, skumulowany).

 • Podziały wierszy dla tekstu wschodnioazjatyckiego.

 • Znaki Kumimoji.

 • Niektóre międzynarodowe systemy numerowania są mapowane na punktory lub numerowanie zachodnie.

 • Wyrównanie rozłożone.

Tekst

Wyrównanie

Częściowa obsługa

Wyrównanie rozłożone nie jest obsługiwane.

W innych aplikacjach obsługujących format ODF można zauważyć zmiany w wyrównaniu, kotwiczeniu lub zawijaniu tekstu.

Tekst

Kolumny

Brak obsługi

Tekst

Obrót tekstu

Częściowa obsługa

Obrót o 270 stopni i tekst skumulowany nie są obsługiwane.

Tekst

Hiperlinki

Częściowa obsługa

Zwyczajne hiperlinki są obsługiwane, ale hiperlinki aktywowane po umieszczeniu na nich wskaźnika myszy nie są obsługiwane.

Tekst

Listy

Pełna obsługa

W innych aplikacjach obsługujących format ODF numerowanie/punktowanie może zostać zmienione lub może nie być obsługiwane jednocześnie.

Tekst

Podstawowe formatowanie

Pełna obsługa

Kursywa, pogrubienie, podkreślenie i przekreślenie są obsługiwane w aplikacjach obsługujących format ODF.

Są również obsługiwane rożne czcionki i rozmiary.

Tekst

Formatowanie zaawansowane/efekty graficzne

Częściowa obsługa

Do nieobsługiwanych funkcji należą:

 • Wypełnienie obrazem, wypełnienie gradientowe, wypełnienie deseniem i tekst z pustym wypełnieniem.

 • Niektóre efekty cieni zewnętrznych tekstu.

 • Tekst z konturem pustym lub wypełnionym obrazem, gradientem albo deseniem.

 • Kolor konturu tekstu nie może różnić się od koloru wypełnienia.

Tekst

Autodopasowanie

Brak obsługi

Tekst

Przepełnienie

Pełna obsługa

Przepełnienie może wyglądać inaczej w różnych aplikacjach obsługujących format ODF.

W poniższej tabeli wymieniono funkcje graficzne programu PowerPoint, które są w pełni lub częściowo obsługiwane przez format OpenDocument (odp), oraz funkcje, które nie są obsługiwane przez ten format.

Kształty podstawowe

Pomoc techniczna programu PowerPoint

Kształty

Pełna obsługa

Pola tekstowe

Pełna obsługa

Po otwarciu pliku w formacie OpenDocument nie są wyświetlane obiekty w polach tekstowych.

WordArt

Częściowa obsługa

Opcje tekstu WordArt nie są obsługiwane przez format ODF. Tekst i podstawowy kolor tekstu są zachowywane, ale efekty i formatowanie tekstu WordArt są tracone.

Opcje kształtów 3-W

Brak obsługi

Obrazy

Pełna obsługa

Wyjątkiem są opcje wstawiania i linków, które nie są obsługiwane w formacie ODF.

Diagramy SmartArt

Pełna obsługa

Konwertowane na grupy kształtów.

Kontrolki ActiveX

Brak obsługi

Obiekty na wykresach

Częściowa obsługa

Niektóre typy obiektów są obsługiwane, ale nie wszystkie są obsługiwane.

Adnotacja odręczna

Pełna obsługa

Adnotacja odręczna jest konwertowana na obraz EMF (Enhanced Metafile).

Grupowanie obiektów

Pełna obsługa

Widoczność obiektów

Pełna obsługa

Obramowanie obiektów

Pełna obsługa

Nie wszystkie style obramowania są obsługiwane. Nieobsługiwane style są zapisywane jako domyślny styl obramowania (czarna linia ciągła).

Wypełnienie obiektów

Pełna obsługa

Wyjątkiem są wypełnienia tła slajdów.

W przypadku wypełnień gradientowych z więcej niż dwoma stopniami są zachowywane tylko dwa pierwsze stopnie.

Formatowanie linii

Pełna obsługa

Nie wszystkie style linii i style końca linii są obsługiwane przez format ODF. Nieobsługiwane style są zapisywane odpowiednio jako domyślna czarna linia ciągła i otwarta strzałka.

Przycinanie obrazów

Pełna obsługa

Przycinanie obrazów za pomocą kształtów nie jest obsługiwane.

Ponowne kolorowanie obrazów

Częściowa obsługa

Niektóre typy ponownego kolorowania mają swoje odpowiedniki w formacie ODF, na przykład tryb czarno-biały. Pozostałe typy nie mają swoich odpowiedników i są upraszczane. Obraz jest wyświetlany tak samo, ale nie można zmodyfikować ponownego kolorowania.

Opcje obrazów 3-W

Brak obsługi

Style obrazów

Częściowa obsługa

Obramowanie jest częściowo obsługiwane, ale może wyglądać inaczej.

Motywy

Brak obsługi

Hiperlink w kształcie

Brak obsługi

Porady

 • Przed wysłaniem pliku do innej osoby warto go zamknąć i otworzyć ponownie, aby sprawdzić, jak wygląda w formacie OpenDocument (odp).

 • Aby zachować zaawansowane formatowanie nieobsługiwane w formacie OpenDocument, należy przekonwertować obiekt na obraz.

 • Podczas pracy z tabelami w programie PowerPoint 2010 uzupełnij tabelę przed zamknięciem programu PowerPoint. Tabele są konwertowane na obrazy po zamknięciu programu PowerPoint 2010 i nie można ich później edytować.

 • Należy unikać stosowania animacji wyróżnienia (czyli animacji niebędących animacjami wejścia lub wyjścia), w których jest używana zmiana kolorów lub skalowanie, ponieważ po zapisaniu prezentacji w formacie odp te części animacji zostaną utracone.

Zobacz też

Edytowanie plików odp opendocument i programu PowerPoint .pptx w PowerPoint dla sieci web

Zapisywanie prezentacji w innym formacie pliku 

Włączanie edytowania w prezentacji

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×