Zapisywanie projektu slajdu (motywu) jako szablonu

Zapisywanie projektu slajdu (motywu) jako szablonu

Jeśli tworzysz projekt slajdu (motyw) i chcesz zapisać go jako szablon (plik POTX), wystarczy wykonać następujące czynności:

  1. Otwórz prezentację zawierającą projekt slajdu (motyw), który chcesz zapisać jako szablon.

  2. Wybierz pozycję Plik > Zapisz jako.

  3. Przejdź do C:\Users\<your username>\Documents\Custom Szablony pakietu Office.

  4. W oknie dialogowym Zapisywanie jako w polu Nazwa pliku wpisz nazwę szablonu.

  5. Na liście Zapisz jako typ wybierz pozycję szablon programu PowerPoint, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Używanie nowego szablonu

Aby skorzystać z szablonu podczas tworzenia nowej prezentacji:

  1. Wybierz pozycję Plik > Nowy.

  2. Wybierz pozycję niestandardowe > niestandardowe szablony pakietu Office , aby znaleźć szablon.

  3. Wybierz szablon, a następnie kliknij pozycję Utwórz.

Motywy a szablony

Motywy różnią się od szablonów w PowerPoint:

  • Motyw to projekt slajdu składający się z spójnych kolorów, czcionek i efektów, takich jak cienie lub odbicia.

  • Szablon zawiera motyw, ale zawiera również instrukcje w symbolach zastępczych sugerujące, co należy wstawić, oraz jakie typy informacji może uwzględnić użytkownik szablonu.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×