Zapisywanie projektu slajdu (motywu) jako szablonu

Jeśli utworzysz projekt slajdu (motyw) i chcesz zapisać go jako szablon (plik potx), po prostu wykonaj następujące czynności:

  1. Otwórz prezentację zawierającą projekt slajdu (motyw), który chcesz zapisać jako szablon.

  2. Wybierz pozycję Plik > Zapisz jako.

  3. Przejdź do folderu C:\Użytkownicy\<your username>\Dokumenty\Niestandardowe szablony pakietu Office.

  4. W oknie dialogowym Zapisywanie jako w polu Nazwa pliku wpisz nazwę szablonu.

  5. Na liście Zapisz jako typ wybierz pozycję Szablon programu PowerPoint, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Używanie nowego szablonu

Aby użyć szablonu podczas tworzenia nowej prezentacji:

  1. Wybierz pozycję Plik > Nowy.

  2. Aby znaleźć >, wybierz pozycję Niestandardowe szablony pakietu Office.

  3. Wybierz szablon, a następnie kliknij pozycję Utwórz.

Motywy a szablony

Motywy różnią się od szablonów w PowerPoint:

  • Motyw to projekt slajdu, na który składa się spójne kolory, czcionki i efekty, takie jak cienie lub odbicia.

  • Szablon zawiera motyw, ale zawiera też instrukcje w symbolach zastępczych, które wskazują, co należy wstawić i jakiego typu informacje może zawierać użytkownik szablonu.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×