Przejdź do głównej zawartości
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.
Zapisywanie skoroszytu programu Excel w celu zachowania zgodności z wcześniejszymi wersjami programu Excel

Po uaktualnieniu oprogramowania do nowej wersji Excel i zorientujesz się, że udostępniasz skoroszyty osobom, które nie uaktualniły jeszcze oprogramowania. Uruchamiając narzędzie sprawdzania zgodności, można sprawdzić, które funkcje lub informacje nie będą dostępne we wcześniejszej wersji, dzięki czemu część z tych problemów można rozwiązać przed udostępnieniem skoroszytu.

Zapisywanie pliku w formacie xls i przeglądanie problemów narzędzia sprawdzania zgodności

Wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij pozycję Plik > Eksportuj > Zmień typ pliku.

  Pozycja Zmień typ pliku na karcie Eksportowanie

 2. W obszarze Typy plików skoroszytu kliknij dwukrotnie pozycję Skoroszyt programu Excel 97-2003 (*.xls).

  Format skoroszytu programu Excel 97-2003

 3. W oknie podręcznym Zapisz jako wybierz lokalizację folderu skoroszytu.

 4. W polu Nazwa pliku wpisz nową nazwę pliku (lub użyj już tam tej, która tam się znajduje).

 5. Kliknij przycisk Zapisz.

 6. Jeśli zostanie wyświetlone sprawdzanie zgodności , przejrzyj wszelkie znalezione problemy ze zgodnością.

  Narzędzie sprawdzania zgodności z błędami nieznacznej utraty wierności danych

  Link Znajdź umożliwia znalezienie tego miejsca w arkuszu, a link Pomoc umożliwia znalezienie informacji o problemie i możliwych rozwiązaniach.
   

Uwagi: 

 • W nowej wersji programu Excel skoroszyt zapisany w nowym formacie .xls otwarty w trybie zgodności. Jeśli ten skoroszyt ma być wysyłany do osób, które będą go otwierały w starszych wersjach programu Excel, należy kontynuować pracę w tym trybie.

 • Jeśli zgodność z poprzednimi wersjami nie jest już potrzebna, kliknij pozycję Informacje o pliku > > Konwertuj, aby przekonwertować skoroszyt na bieżący format pliku, aby można było korzystać z nowości w programie Excel.

Uruchamianie sprawdzania zgodności dla programu Excel 2007 i nowszych

Aby sprawdzić zgodność skoroszytu z programem Excel 2013, 2010 lub 2007, należy ręcznie uruchomić narzędzie sprawdzania zgodności podczas pierwszego zapisywania skoroszytu. Następnie należy ustawić automatyczne uruchamianie tego narzędzia przy każdym zapisywaniu skoroszytu.

Wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij pozycję Plik > Informacje > Wyszukaj problemy.

  Pozycja Sprawdź zgodność

 2. Wybierz pozycję Sprawdź zgodność.

 3. Aby zgodność skoroszytu była odtąd sprawdzana automatycznie, zaznacz pole Sprawdź zgodność przy zapisywaniu tego skoroszytu.
   

  Porada: Możesz także określić wersje plików, Excel które chcesz uwzględnić podczas sprawdzania zgodności. Domyślnie wszystkie wersje są sprawdzane, więc wystarczy usunąć zaznaczenie wersji, których nie chcesz uwzględniać.

  Funkcja sprawdzania zgodności z wyświetlonymi wersjami do sprawdzenia

  W przypadku znalezienia jakichkolwiek problemów link Znajdź umożliwia znalezienie miejsca w arkuszu, a link Pomoc umożliwia znalezienie informacji o problemie i możliwych rozwiązaniach.

Łączenie źródeł danych funkcji danych z wieloma tabelami za pomocą programu Access

Uwaga: Możesz również rozwiązać ten problem za pomocą funkcji WYSZUKAJ.EXCEL w programie Excel, ale ten proces jest nieco skomplikowany i staje się bardziej skomplikowany, ponieważ zwiększa się liczba źródeł danych do połączenia.

Excel 2010 i starsze wersje nie obsługują funkcji danych, które analizują wiele tabel, ponieważ Excel nie mają modelu danych. Jeśli skoroszyt zawiera jakiekolwiek takie funkcje, można przygotować je do użycia we wcześniejszych wersjach, łącząc źródła danych tej funkcji w jedną tabelę, a następnie używając tej nowej tabeli jako źródła danych.

Jednym ze sposobów jest połączenie źródeł danych i odtwarzanie ich w programie Access jako zapytanie, które można następnie zaimportować do skoroszytu. Ten proces przebiega tak:

 1. W programie Access zaimportuj każde oryginalne źródło danych jako nową tabelę.

 2. W Excel dialogowym Relacje kliknij pozycję Dane > w > Relacje i zwróć uwagę na relacje między oryginalnymi źródłami danych.

 3. W programie Access utwórz ponownie poszczególne relacje.

 4. W programie Access utwórz zapytanie zawierające wszystkie pola, których nie Excel funkcja danych.

 5. W Excel zaimportuj zapytanie do nowego arkusza jako tabelę.

Gdy dane znajdują się w jednej tabeli w programie Excel, wybierz tę tabelę jako źródło danych dla funkcji danych korzystających z wielu tabel lub ponownie utwórz funkcje danych i wybierz nową tabelę jako źródło danych.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel lub uzyskać pomoc techniczną w Społecznościach.

Zobacz też

Excel formatowania i funkcji, które nie są przenoszone do innych formatów plików

Problemy ze zgodnością arkuszy

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×