Czasami może być konieczne zapisanie skoroszytu w innym formacie pliku, na przykład w postaci tekstu (txt) lub w formacie CSV. Wystarczy zapamiętać, że zapisywanie skoroszytu w innym formacie pliku może spowodować, że elementy formatowania i funkcje mogą nie zostać zachowane.

Przestroga:  Po zapisaniu skoroszytu w dowolnym formacie tekstu formatowanie zostanie usunięte.

 1. Otwórz skoroszyt, który chcesz zapisać.

 2. Kliknij pozycję Plik > Zapisz jako.

  Opcja Zapisz jako na karcie Plik

 3. Wybierz miejsce, w którym chcesz zapisać skoroszyt.

  Opcja Wybierz lokalizację

 4. W oknie dialogowym Zapisywanie jako przejdź do odpowiedniej lokalizacji.

 5. Kliknij strzałkę w polu Zapisz jako typ i wybierz odpowiedni typ pliku tekstowego lub CSV.

  Uwaga:  Wyświetlone formaty plików mogą się różnić w zależności od typu aktywnego arkusza w skoroszycie (arkusz kalkulacyjny, arkusz wykresu lub inny rodzaj arkusza).

  Save As dialog box

 6. W polu Nazwa pliku zatwierdź zaproponowaną nazwę lub wpisz nową nazwę skoroszytu.

Dostępne formaty plików tekstowych

Format

Rozszerzenie

Opis

Tekst sformatowany (rozdzielany spacjami)

prn

Rozdzielany spacjami format programu Lotus. Zapisywany jest tylko aktywny arkusz.

Tekst (rozdzielany znakami tabulacji)

txt

Skoroszyt jest zapisywany w formacie tekstu rozdzielanego znakami tabulacji, który można odczytać w innych systemach operacyjnych Microsoft Windows, z poprawną interpretacją znaków tabulacji, końców wierszy i innych znaków. Zapisywany jest tylko aktywny arkusz.

Tekst (Macintosh)

txt

Skoroszyt jest zapisywany w formacie tekstu rozdzielanego znakami tabulacji, który można odczytać w systemie operacyjnym Macintosh, z poprawną interpretacją znaków tabulacji, końców wierszy i innych znaków. Zapisywany jest tylko aktywny arkusz.

Tekst (MS-DOS)

txt

Skoroszyt jest w formacie tekstu rozdzielanego znakami tabulacji, który można odczytać w systemie operacyjnym MS-DOS, z poprawną interpretacją znaków tabulatora, końców wierszy i innych znaków. Zapisywany jest tylko aktywny arkusz.

Pliki tekstowe Unicode

txt

Skoroszyt jest zapisywany jako plik tekstowy Unicode, w standardzie kodowania znaków opracowanym przez konsorcjum Unicode.

CSV (rozdzielany przecinkami)

csv

Skoroszyt jest zapisywany w formacie tekstu rozdzielanego przecinkami, który można odczytać w innych systemach operacyjnych Windows, z poprawną interpretacją znaków tabulacji, końców wierszy i innych znaków. Zapisywany jest tylko aktywny arkusz.

CSV (Macintosh)

csv

Skoroszyt jest zapisywany w formacie tekstu rozdzielanego przecinkami, który można odczytać w systemie operacyjnym Macintosh, z poprawną interpretacją znaków tabulatora, końców wierszy i innych znaków. Zapisywany jest tylko aktywny arkusz.

CSV (MS-DOS)

csv

Skoroszyt jest zapisywany w formacie tekstu rozdzielanego przecinkami, który można odczytać w systemie operacyjnym MS-DOS, z poprawną interpretacją znaków tabulacji, końców linii i innych znaków. Zapisywany jest tylko aktywny arkusz.

DIF

dif

Format wymiany danych. Zapisywany jest tylko aktywny arkusz.

SYLK

slk

Format łącza symbolicznego. Zapisywany jest tylko aktywny arkusz.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności

Poznaj szkolenia >

Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności

Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft >

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×