Zapisywanie skoroszytu w innym formacie pliku

Zapisywanie skoroszytu w innym formacie pliku

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Prawdopodobnie najczęściej chcesz zapisywać skoroszyty w bieżącym formacie pliku (xlsx). Jednak czasem może się okazać konieczne zapisanie skoroszytu w innym formacie pliku, na przykład we wcześniejszej wersji pliku programu Excel, w pliku tekstowym, pliku PDF lub XPS. Wystarczy zapamiętać, że zapisywanie skoroszytu w innym formacie pliku może spowodować, że elementy formatowania i funkcje mogą nie zostać zachowane.

Aby uzyskać listę plików w formatach (zwanych również typami plików) można i nie otwieranie i zapisywanie w Excel 2013 zobacz formaty plików, które są obsługiwane w programie Excel na końcu tego artykułu.

 1. Otwórz skoroszyt, który chcesz zapisać.

 2. Kliknij pozycję Plik > Zapisz jako.

  Opcja Zapisz jako na karcie Plik

 3. W obszarze Miejsca wybierz lokalizację, w której chcesz zapisać skoroszyt. Na przykład wybierz pozycję OneDrive, aby zapisać go w lokalizacji sieci Web, lub pozycję Komputer, aby zapisać go w lokalnym folderze, takim jak Dokumenty.

  Opcja Wybierz lokalizację

 4. W oknie dialogowym Zapisywanie jako przejdź do odpowiedniej lokalizacji.

  Okno dialogowe Zapisywanie jako

 5. Na liście Zapisz jako typ kliknij odpowiedni format pliku. Kliknij strzałki, aby przewijać formaty pliku, które nie są widoczne na liście.

  Uwaga: Wyświetlone formaty plików mogą się różnić w zależności od typu aktywnego arkusza w skoroszycie (arkusz kalkulacyjny, arkusz wykresu lub inny rodzaj arkusza).

 6. W polu Nazwa pliku zatwierdź zaproponowaną nazwę lub wpisz nową nazwę skoroszytu.

Jeśli otwarto skoroszyt w formacie Excel 97-2003, ale nie ma potrzeby zachowywania go w tym formacie, wystarczy po prostu przekonwertować go na bieżący format pliku (xlsx).

 1. Kliknij pozycję Plik > Informacje.

 2. Kliknij przycisk Konwertuj.

Przycisk Konwertuj

W programie Excel 2013 możesz otwierać i zapisywać pliki w następujących formatach plików:

Formaty plików programu Excel

Format

Rozszerzenie

Opis

Skoroszyt programu Excel

xlsx

Domyślny format plików programów Excel 2007–2013 oparty na języku XML. Nie można w nim zapisywać kodu makr języka Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) ani arkuszy makr programu Microsoft Office Excel 4.0 (xlm).

Strict Open XML Spreadsheet

xlsx

Ścisła wersja ISO formatu pliku Skoroszyt programu Excel (xlsx).

Skoroszyt programu Excel (kod)

xlsm

Domyślny format plików programów Excel 2007–2013 oparty na języku XML i zapewniający obsługę makr. Można w nim zapisywać kod makr języka VBA lub arkusze makr programu Excel 4.0 (xlm).

Skoroszyt binarny programu Excel

xlsb

Binarny format plików programów Excel 2007–2013 (BIFF12).

Szablon

xltx

Domyślny format pliku szablonu programów Excel 2007–2013. Nie można w nim zapisywać kodu makr języka VBA ani arkuszy makr programu Excel 4.0 (xlm).

Szablon (kod)

xltm

Format plików programów Excel 2007–2013 z obsługą makr przeznaczony dla szablonów programu Excel. Można w nim zapisywać kod makr języka VBA lub arkusze makr programu Excel 4.0 (xlm).

Skoroszyt programów Excel 97–2003

xls

Binarny format plików programu Excel 97–2003 (BIFF8).

Szablon programu Excel 97–2003

xlt

Binarny format plików programu Excel 97–2003 (BIFF8) dla szablonu programu Excel.

Skoroszyt programu Microsoft Excel 5.0/95

xls

Binarny format plików programu Excel 5.0/95 (BIFF5).

Arkusz kalkulacyjny XML 2003

xml

Format plików arkusza kalkulacyjnego XML 2003 (XMLSS).

Dane XML

xml

Format danych XML.

Dodatek programu Excel

xlam

Format dodatku programów Excel 2007–2013 oparty na języku XML i zapewniający obsługę makr. Dodatek to program uzupełniający przeznaczony do uruchamiania dodatkowego kodu. Obsługuje użycie projektów VBA i arkuszy makr programu Excel 4.0 (xlm).

Dodatek programu Microsoft 97–2003

xla

Dodatek programu Excel 97-2003 to program uzupełniający przeznaczony do uruchamiania dodatkowego kodu. Obsługuje użycie projektów VBA.

Skoroszyt programu Excel 4.0

xlw

Format plików programu Excel 4.0, w którym można zapisywać tylko arkusze kalkulacyjne, arkusze wykresów i arkusze makr. W programie Excel 2013 można otworzyć skoroszyt w tym formacie plików, ale nie można zapisać pliku programu Excel w tym formacie.

Formaty plików tekstowych

Format

Rozszerzenie

Opis

Tekst sformatowany (rozdzielany spacjami)

prn

Rozdzielany spacjami format programu Lotus. Zapisywany jest tylko aktywny arkusz.

Tekst (rozdzielany znakami tabulacji)

txt

Skoroszyt jest zapisywany w formacie tekstu rozdzielanego znakami tabulacji, który można odczytać w innych systemach operacyjnych Microsoft Windows, z poprawną interpretacją znaków tabulacji, końców wierszy i innych znaków. Zapisywany jest tylko aktywny arkusz.

Tekst (Macintosh)

txt

Skoroszyt jest zapisywany w formacie tekstu rozdzielanego znakami tabulacji, który można odczytać w systemie operacyjnym Macintosh, z poprawną interpretacją znaków tabulacji, końców wierszy i innych znaków. Zapisywany jest tylko aktywny arkusz.

Tekst (MS-DOS)

txt

Skoroszyt jest w formacie tekstu rozdzielanego znakami tabulacji, który można odczytać w systemie operacyjnym MS-DOS, z poprawną interpretacją znaków tabulatora, końców wierszy i innych znaków. Zapisywany jest tylko aktywny arkusz.

Pliki tekstowe Unicode

txt

Skoroszyt jest zapisywany jako plik tekstowy Unicode, w standardzie kodowania znaków opracowanym przez konsorcjum Unicode.

CSV (rozdzielany przecinkami)

csv

Skoroszyt jest zapisywany w formacie tekstu rozdzielanego przecinkami, który można odczytać w innych systemach operacyjnych Windows, z poprawną interpretacją znaków tabulacji, końców wierszy i innych znaków. Zapisywany jest tylko aktywny arkusz.

CSV (Macintosh)

csv

Skoroszyt jest zapisywany w formacie tekstu rozdzielanego przecinkami, który można odczytać w systemie operacyjnym Macintosh, z poprawną interpretacją znaków tabulatora, końców wierszy i innych znaków. Zapisywany jest tylko aktywny arkusz.

CSV (MS-DOS)

csv

Skoroszyt jest zapisywany w formacie tekstu rozdzielanego przecinkami, który można odczytać w systemie operacyjnym MS-DOS, z poprawną interpretacją znaków tabulacji, końców linii i innych znaków. Zapisywany jest tylko aktywny arkusz.

DIF

dif

Format wymiany danych. Zapisywany jest tylko aktywny arkusz.

SYLK

slk

Format łącza symbolicznego. Zapisywany jest tylko aktywny arkusz.

Uwaga: Zapisanie skoroszytu w dowolnym formacie tekstowym powoduje utratę całego formatowania.

Inne formaty plików

Format

Rozszerzenie

Opis

DBF 3, DBF 4

dbf

Format plików programów dBase III i IV. Pliki w tych formatach można otworzyć w programie Excel, ale nie można zapisać pliku programu Excel w formacie programu dBase.

Arkusz kalkulacyjny OpenDocument

ods

Format arkuszy kalkulacyjnych OpenDocument. Pliki programu Excel 2010 można zapisywać w formacie umożliwiającym otwieranie ich w aplikacjach arkuszy kalkulacyjnych korzystających z formatu OpenDocument, takich jak Google Docs i OpenOffice.org Calc. Arkusze kalkulacyjne w formacie ods można też otwierać w programie Excel 2010. Zapisywanie i otwieranie plików ods może wiązać się z utratą formatowania.

Plik PDF

pdf

Portable Document Format (PDF) to format pliku zachowujący formatowanie dokumentu i umożliwiający udostępnianie plików. Dokument w formacie PDF zachowuje zamierzony format podczas wyświetlania w trybie online lub drukowania. Danych zawartych w pliku nie można łatwo zmienić. Format PDF przydaje się także w przypadku dokumentów, które będą powielane przy użyciu metod drukowania komercyjnego.

Dokument XPS

xps

Format XML Paper Specification (XPS) zachowuje formatowanie dokumentu i umożliwia udostępnianie plików. W formacie XPS jest dokładnie zachowywany oryginalny format podczas wyświetlania w trybie online lub drukowania, a danych zawartych w pliku nie można łatwo zmienić.

Formaty plików, korzystające ze Schowka

Jeśli do schowka skopiowano dane w jednym z poniższych formatów plików, możesz je wkleić do programu Excel za pomocą polecenia Wklej lub Wklej specjalnie (Narzędzia główne > Schowek > Wklej).

Format

Rozszerzenie

Identyfikatory typu Schowka

Obraz

wmf lub emf

Obrazy w formacie metapliku Windows (WMF) lub rozszerzonego metapliku Windows (EMF).

Uwaga: Obraz w formacie metapliku Windows skopiowany z innego programu zostanie wklejony w programie Excel jako obraz w formacie rozszerzonego metapliku.

Mapa bitowa

bmp

Obrazy zapisane w formacie mapy bitowej (BMP).

Formaty plików programu Microsoft Excel

xls

Binarne formaty plików programu Excel w wersjach 5.0/95 (BIFF5), Excel 97–2003 (BIFF8) i Excel 2013 (BIFF12).

SYLK

slk

Format łącza symbolicznego.

DIF

dif

Format wymiany danych.

Tekst (rozdzielany znakami tabulacji)

txt

Format tekstu rozdzielanego znakami tabulacji.

CSV (rozdzielany przecinkami)

csv

Format wartości rozdzielanych przecinkami

Tekst sformatowany (rozdzielany spacjami)

rtf

Tekst sformatowany (RTF)

Obiekt osadzony

gif, jpg, doc, xls lub bmp

Obiekty programu Microsoft Excel, obiekty z poprawnie zarejestrowanych programów obsługujących format OLE 2.0 (OwnerLink) i Obraz lub inny format prezentacji.

Obiekt połączony

gif, jpg, doc, xls lub bmp

OwnerLink, ObjectLink, Łącze, Obraz lub inny format.

Obiekty rysunkowe pakietu Office

emf

Format obiektu rysunkowego pakietu Office lub Obraz (format rozszerzonego metapliku Windows, EMF).

Tekst

txt

Tekst wyświetlany, tekst OEM.

Jednoplikowa strona sieci Web

mht, mhtml

Jednoplikowa strona sieci Web (MHT lub MHTML). Ten format plików integruje grafikę w tekście, aplety, dokumenty połączone i inne elementy pomocnicze, do których odwołuje się ten dokument.

Strona sieci Web

htm, html

Strona w języku Hypertext Markup Language (HTML).

Uwaga: Podczas kopiowania tekstu z innego programu w programie Excel tekst jest wklejany w formacie HTML bez względu na format tekstu oryginalnego.

Formaty plików, które nie są obsługiwane w Excel 2013

Wymienione poniżej formaty plików nie są już obsługiwane. Nie można otwierać ani zapisywać plików w tych formatach.

Aby pracować z danymi skoroszytu w programie, który nie jest już obsługiwany, spróbuj zastosować następujące rozwiązania:

 • Wyszukaj w sieci Web firmę, która udostępnia konwertery formatów dla plików, które nie są obsługiwane w programie Excel.

 • Zapisz skoroszyt w innym formacie pliku, który można otworzyć za pomocą innego programu. Na przykład zapisz do formatu arkusza kalkulacyjnego XML lub pliku tekstowego, który jest również obsługiwany przez inny program.

Format

Rozszerzenie

Identyfikatory typu Schowka

Wykres programu Excel

xlc

Formaty plików programu Excel 2.0, 3.0 i 2.x

WK1, FMT, WK2, WK3, FM3, WK4

wk1, wk2, wk3, wk4, wks

Formaty plików programu Lotus 1-2-3 (wszystkie wersje)

Microsoft Works

wks

Format plików programu Microsoft Works (wszystkie wersje)

DBF 2

dbf

Format plików programu DBASE II

Format WQ1

wq1

Format plików programu Quattro Pro dla systemu MS-DOS

WB1, WB3

wb1, wb3

Programy Quattro Pro 5.0 i 7.0 dla systemu Windows

Program Excel 2007 lub nowszym skoroszytu można zapisać w formacie pliku wcześniejszej wersji programu Excel w formacie pliku tekstowego i w innych formatach, takich jak PDF lub XPS. Domyślnie pliki są zapisane w formacie pliku xlsx, ale możesz zmienić domyślny format pliku do zapisu. Jeśli często używasz polecenia Zapisz jako, można ją dodać do paska narzędzi Szybki dostęp.

Ważne: Po zapisaniu skoroszytu w formacie pliku innych niż na bieżący format pliku programu Excel formaty i funkcje, które są unikatowe dla programu Excel 2007 lub nowszy nie zostaną zachowane. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Za pomocą programu Excel z wcześniejszymi wersjami programu Excel.

 1. W programie Excel otwórz skoroszyt, który chcesz zapisać do użytku w innym programie.

 2. Na karcie Plik kliknij przycisk Zapisz jako.

 3. Aby zapisać skoroszyt w innej lokalizacji, określ dysk i lokalizację w polach ścieżkę i folder plików.

 4. W polu Nazwa pliku zatwierdź zaproponowaną nazwę lub wpisz nową nazwę skoroszytu.

 5. Na liście Zapisz jako typ kliknij odpowiedni format wiadomo, że możesz otworzyć w innym programie.

W razie potrzeby kliknij strzałki, aby przewinąć do formatów plików, które nie są widoczne na liście.

Uwaga: Formaty plików, które są dostępne się różnić w zależności od rodzaju arkusz jest aktywny (arkusza, arkusz wykresu lub inny rodzaj arkusza).

Porada: Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak zapisać skoroszyt w formacie PDF (PDF) lub plik XPS (XPS) zobacz Zapisywanie jako PDF lub XPS.

Możesz zapisać dowolny format pliku, który można otworzyć w programie Excel 2007 i dalej w bieżącym formacie pliku skoroszytu programu Excel (xlsx). W ten sposób można użyć nowych funkcji, które nie są obsługiwane w innych formatach plików.

Uwaga: Po zapisaniu skoroszytu, który został utworzony we wcześniejszej wersji programu Excel jako programu Excel 2007 i nowszych skoroszyt, niektóre formaty i funkcje nie może być zachowywane. Aby uzyskać informacje na temat funkcji programu Excel 97 – 2003 nieobsługiwane zobacz Za pomocą programu Excel z wcześniejszymi wersjami programu Excel.

 1. Otwórz plik, który chcesz zapisać w bieżącym formacie pliku.

 2. Na karcie Plik kliknij przycisk Zapisz jako.

 3. Aby zapisać plik w innej lokalizacji, określ dysk i lokalizację w polach ścieżkę i folder plików.

 4. W polu Nazwa pliku zatwierdź zaproponowaną nazwę lub wpisz nową nazwę skoroszytu.

 5. Na liście Zapisz jako typ wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli zapisujesz skoroszyt, który został utworzony we wcześniejszej wersji programu Excel, a skoroszyt zawiera makra, które chcesz zachować, kliknij pozycję Skoroszyt programu Excel (*.xlsm).

  • Jeśli chcesz zapisać skoroszyt jako szablon, kliknij pozycję Szablon programu Excel (*.xltx).

  • Jeśli zapisujesz skoroszyt, który został utworzony we wcześniejszej wersji programu Excel, skoroszyt zawiera makra, które chcesz zachować, i chcesz zapisać skoroszyt jako szablon, kliknij przycisk Template.xltm programu.

  • Jeśli chcesz zapisać skoroszyt w bieżącym formacie pliku skoroszytu programu Excel, kliknij polecenie Skoroszyt programu Excel (*.xlsx).

  • Jeśli chcesz zapisać plik w nowym formacie pliku binarnego, kliknij pozycję Skoroszyt binarny programu Excel (*.xslb).

 6. Kliknij przycisk Zapisz.

Możesz zmienić typ pliku, który jest domyślnie używana podczas zapisywania skoroszytu.

 1. Na karcie Plik kliknij pozycję Opcje.

 2. W kategorii Zapisywanie w obszarze Zapisywanie skoroszytów, w polu Zapisz pliki w następującym formacie kliknij format pliku, który ma być używany domyślnie.

Polecenie Zapisz jako nie jest dostępny jako przycisk na Wstążce. Można jednak dodać to polecenie do paska narzędzi Szybki dostęp.

 1. Kliknij strzałkę listy rozwijanej na pasku narzędzi Szybki dostęp, a następnie kliknij polecenie Więcej poleceń.

  Quick Access Toolbar arrow

 2. W polu Wybierz polecenia z upewnij się, że jest zaznaczona opcja Popularne polecenia.

 3. W polu listy przewiń do przycisku Zapisz jako, a następnie wybierz ją.

 4. Kliknij przycisk Dodaj.

Skoroszyt Microsoft Office Excel 2007 można zapisać w innym formacie pliku. Możesz zapisać skoroszyt w formacie pliku wcześniejszej wersji, w formacie pliku tekstowego i w innych formatach, takich jak PDF lub XPS. Możesz również zapisać dowolnym formacie, który można otworzyć w Office Excel 2007 jako skoroszyt Excel 2007. Domyślnie Excel 2007 zapisuje pliki w formacie pliku xlsx, ale możesz zmienić domyślny format pliku do zapisu.

Jeśli często używasz polecenia Zapisz jako, można ją dodać do paska narzędzi Szybki dostęp.

Możesz zapisać dowolny format pliku, który można otworzyć w Excel 2007 w bieżącym formacie pliku skoroszytu programu Excel (xlsx). W ten sposób można nowe funkcje Excel 2007, takich jak większe siatki, które nie są obsługiwane w innych formatach plików.

Uwaga: Po zapisaniu skoroszytu, który został utworzony we wcześniejszej wersji programu Excel jako skoroszyt Excel 2007 niektóre formaty i funkcje mogą nie być zachowane.

 1. Otwórz skoroszyt, który chcesz zapisać jako skoroszyt Excel 2007.

 2. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij polecenie Zapisz jako.

 3. W polu Nazwa pliku zatwierdź zaproponowaną nazwę lub wpisz nową nazwę skoroszytu.

 4. Na liście Zapisz jako typ wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli zapisujesz skoroszyt, który został utworzony we wcześniejszej wersji programu Excel, a skoroszyt zawiera makra, które chcesz zachować, kliknij pozycję xlsm.

  • Jeśli chcesz zapisać skoroszyt jako szablon, kliknij pozycję xltx.

  • Jeśli zapisujesz skoroszyt, który został utworzony we wcześniejszej wersji programu Excel, skoroszyt zawiera makra, które chcesz zachować, i chcesz zapisać skoroszyt jako szablon, kliknij pozycję xltm.

  • Jeśli chcesz zapisać skoroszyt w bieżącym formacie pliku skoroszytu programu Excel, kliknij pozycję xlsx.

  • Jeśli chcesz zapisać plik w nowym formacie pliku binarnego, kliknij pozycję xlsb.

  • Aby uzyskać więcej informacji na temat formatów plików Zobacz formaty plików, które są obsługiwane w programie Excel.

 5. Kliknij przycisk Zapisz.

Możesz zmienić typ pliku, który jest domyślnie używana podczas zapisywania skoroszytu.

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij przycisk Opcje programu Excel.

 2. W kategorii Zapisywanie w obszarze Zapisywanie skoroszytów, w polu Zapisz pliki w następującym formacie kliknij format pliku, który ma być używany domyślnie.

Polecenie Zapisz jako nie jest dostępny jako przycisk na interfejs użytkownika Microsoft Office Fluent wstążki. Można jednak dodać to polecenie do paska narzędzi Szybki dostęp.

Pasek narzędzi Szybki dostęp

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office .

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy, Zapisz jako, a następnie kliknij polecenie Dodaj do paska narzędzi Szybki dostęp.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×