Zarządzanie emisją spotkania w Skypie

Wydarzenie typu emisja spotkania w Skypie to funkcja usługi Skype dla firm Online umożliwiająca planowanie, organizowanie i emitowanie spotkań lub wydarzeń dla dużych grup odbiorców, liczących do 10 000 osób, w trybie online.

Duże wydarzenia wymagają zaplanowania i przygotowania przez specjalny zespół, dlatego emisja spotkania w Skypie obejmuje różne role, mające odpowiednie możliwości związane z przygotowaniem emisji, jej realizacją oraz uczestniczeniem w niej:

 • Producent. Zarządza źródłami spotkań (audio, wideo i talie programu PowerPoint), rejestruje zdarzenie i zapisuje nagranie w Microsoft 365 wideo.

  Uwaga: Stosowanie wbudowanych klipów wideo w prezentacji programu PowerPoint nie jest obecnie obsługiwane w funkcji emisja spotkania w Skypie.

 • Organizator. Tworzy zaproszenie na spotkanie i zaprasza uczestników. Sprawdza raporty dotyczące spotkania.

 • Członek zespołu. Bierze udział w spotkaniu jako osoba prowadząca lub prelegent.

 • Uczestnik. Obserwuje wydarzenie w trybie online.

Ten artykuł jest przeznaczony dla producenta.

Dołączanie do emisji

 1. Kliknij link dołączania w zaproszeniu na spotkanie. Musisz zalogować się przy użyciu konta służbowego (na przykład seanc@contoso.com).

 2. Kliknij pozycję Dołącz do wydarzenia.

  Przycisk Dołącz do wydarzenia
 3. Jeśli jest to konieczne, przekaż wszelkie prezentacje programu PowerPoint, które zostaną przedstawione podczas spotkania. Dołącz też wszelkie przekazy na żywo z kamer.

 4. Sprawdź, czy dźwięk działa prawidłowo.

 5. Możesz aktywować kanał, klikając go prawym przyciskiem myszy i wybierając pozycję Uaktywnij wideo. Możesz przekazywać dźwięk z jednego kanału, a obraz z innego. Jest to przydatne na przykład wówczas, gdy chcesz, aby odbiorcy słyszeli osobę prowadzącą, ale widzieli prezentację programu PowerPoint.

  Ekran emisji z wyróżnioną pozycją Uaktywnij wideo
 6. Aby włączyć dźwięk w aktywnym kanale, kliknij ten kanał prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij pozycję Wyłącz wyciszenie, lub zaznacz kanał i kliknij przycisk wyłączenia wyciszenia Obraz przycisku wyłączania wyciszenia.

 7. Kliknij polecenie Rozpocznij emisję. Jeśli zatrzymasz emisję, nie będzie można jej ponownie uruchomić.

  Uwaga: Na urządzeniach z systemem Windows (łącznie z systemem Windows Phone) będzie występować 30-sekundowe opóźnienie między wykonaniem czynności przez osobę prowadzącą i wyświetleniem jej u uczestników. Na komputerach Mac oraz urządzeniach z systemem iOS opóźnienie będzie wynosić ok. 60 sekund. Wynika ono z czasu konwersji różnych koderów-dekoderów i rozpowszechnienia multimediów na serwerach punktów obecności w Usłudze wysokiej dostępności treści Azure.

Przełączanie źródeł podczas wydarzenia

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy kanał wideo, który chcesz aktywować, i kliknij pozycję Uaktywnij wideo.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy kanał audio, który chcesz aktywować, i kliknij pozycję Wyłącz wyciszenie lub przycisk wyłączenia wyciszenia Obraz przycisku wyłączania wyciszenia. Jeśli to konieczne, upewnij się, że inne źródła dźwięku są wyciszone, aby wyeliminować zakłócenia.

Zatrzymywanie emisji

 1. Kliknij pozycję Zatrzymaj emisję.

 2. Kliknij przycisk OK, aby potwierdzić.

Emisja spotkania w Skypie ułatwia

co to jest emisja spotkania programu Skype?

Planowanie emisji spotkania w Skypie

dołączanie do emisji spotkania

w Skypie Użyj pulsu Bing w emisji spotkania w Skypie

Dodawanie kanału informacyjnego usługi Yammer do rekordu emisji spotkania w Skypie

i publikowanie emisji spotkania w Skypie

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×