Przejdź do głównej zawartości
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Jeśli aplikacja Program Outlook wygląda jak na obrazie poniżej, używasz uproszczonej wersji aplikacji Program Outlook. Oznacza to, że korzystasz ze starej przeglądarki, która jest niezgodna z nową usługą Outlook.com i aplikacją Outlook w sieci Web lub z aplikacją Outlook Web App. W celu uzyskania najlepszych wyników zaktualizuj przeglądarkę do najnowszej wersji.

Zrzut ekranu skrzynki odbiorczej w aplikacji Outlook Web App Light

Aby uzyskać informacje o tym, które przeglądarki obsługują nową usługę Outlook.com i aplikację Outlook w sieci Web, zobacz Przeglądarki współdziałające z aplikacjami Office Online.

Aby uzyskać informacje dotyczące przeglądarek, które obsługują aplikację Outlook Web App, zobacz Obsługiwane przeglądarki dla aplikacji Outlook Web App.

Utworzenie kontaktu pozwala na przechowywanie informacji o osobach, z którymi się komunikujesz, takich jak adres e-mail, adres pocztowy, numery telefonów i inne.

 1. W widoku Kontakty na pasku narzędzi kliknij pozycję Nowy kontakt.

 2. Na stronie nowego kontaktu wpisz odpowiednie informacje.
  Za pomocą list rozwijanych można zarejestrować wiele wpisów w niektórych polach. Na przykład lista rozwijana pola E-mail umożliwia przechowywanie trzech różnych adresów e-mail kontaktu (E-mail, E-mail 2 i E-mail 3). Można także przechowywać więcej niż jeden adres pocztowy i numer telefonu.

 3. Za pomocą listy Zapisz jako można określić, jak dany kontakt będzie wyświetlany w folderze Kontakty. Poszczególne kontakty mogą być wyświetlane za pomocą imienia i nazwiska, samego nazwiska lub nazwy firmy.

 4. Jeśli dla kontaktu wprowadzono więcej niż jeden adres e-mail, można zdefiniować jeden z nich jako adres wysyłkowy kontaktu. Wybierz odpowiedni adres z listy rozwijanej, a następnie zaznacz pole wyboru To jest adres wysyłkowy na dole strony.

 5. Aby zapisać nowy kontakt, kliknij pozycję Zapisz i zamknij. Aby odrzucić wprowadzone zmiany, kliknij przycisk Anuluj.

Do kontaktu można także dołączyć plik, taki jak dokument programu Word, aby przechowywać powiązane informacje w jednym miejscu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Czytanie i wysyłanie wiadomości e-mail w wersji Outlook.

 1. W widoku Kontakty, kliknij nazwę kontaktu, który chcesz wyświetlić lub zmodyfikować.

 2. Aby zmodyfikować kontakt, kliknij Edytuj kontakt na pasku narzędzi.

 3. Wprowadź odpowiednie zmiany w informacjach o kontakcie.

 4. Kliknij pozycję Zapisz i zamknij, aby zapisać zmiany, lub kliknij pozycję Anuluj, aby je odrzucić.

 1. W widoku Kontakty zaznacz pole wyboru obok kontaktu, który chcesz usunąć. Możesz zaznaczyć kilka kontaktów.

 2. Na pasku narzędzi kliknij pozycję Usuń. Możesz także usunąć dany kontakt, otwierając go i klikając pozycję Usuń.

Kontakty można sortować na kilka sposobów. W widoku Kontakty kliknij dowolny z następujących nagłówków na górze listy kontaktów, aby posortować listę według tego nagłówka:

 • Zapisz jako

 • Adres e-mail

 • Telefon

 • Tytuł

 • Firma

Możesz również używać folderów do organizowania kontaktów i dostosowywać foldery do zmieniających się potrzeb. Na przykład możesz utworzyć folder kontaktów osobistych i folder kontaktów służbowych.

Wyświetlanie folderów i zawartości folderów

 • W okienku nawigacji kliknij odpowiedni folder.

Tworzenie nowego folderu

 1. W okienku nawigacji kliknij pozycję Zarządzaj folderami kontaktów.

 2. W obszarze Utwórz nowy folder kontaktów w polu Nazwa folderu wpisz nazwę nowego folderu.

 3. Kliknij pozycję Utwórz.

 4. Kliknij przycisk Zamknij.

Przenoszenie kontaktu do innego folderu

 1. Wybierz kontakt do przeniesienia, zaznaczając pole wyboru obok jego nazwy na liście kontaktów, lub otwórz kontakt, który chcesz przenieść.

 2. Na pasku narzędzi kliknij pozycję Przenieś.

 3. Zostanie otwarty ekran Przenieś do folderu Kontakty. W obszarze Przenieś do wybierz folder, do którego chcesz przenieść kontakt.

 4. Kliknij pozycję Przenieś, aby przenieść kontakt do wybranego folderu.

Jeśli jednak nie chcesz przenosić kontaktu, kliknij pozycję Zamknij na pasku narzędzi, aby zamknąć ekran i wrócić do poprzedniego ekranu.

Zmiana nazwy lub usuwanie folderu

Jeśli wybierzesz pozycję Zarządzaj folderami kontaktów, oprócz polecenia utworzenia nowego folderu będą dostępne następujące polecenia dotyczące folderów: Zmień nazwę i Usuń.

Kontaktu nie można skopiować do innego folderu.

 1. W widoku Kontakty możesz zaznaczyć pole wyboru obok kontaktów, do których chcesz wysłać wiadomość lub zaproszenie na spotkanie, albo otworzyć wybrany kontakt.

 2. Na pasku narzędzi kliknij ikonę Wyślij wiadomość e-mail lub Wyślij zaproszenie na spotkanie.

 3. W zależności od wybranej ikony zostanie otwarty formularz nowej wiadomości lub nowego zaproszenia na spotkanie zaadresowany do wybranego kontaktu albo kontaktów.

 4. Zakończ tworzenie wiadomości lub zaproszenia na spotkanie, a następnie kliknij przycisk Wyślij.

W wersji uproszczonej nie można wykonywać następujących zadań:

 • Tworzenie nowej grupy kontaktów lub dodawanie do istniejącej grupy kontaktów. Można jednak utworzyć lub edytować grupę kontaktów w standardowej wersji programu Outlook lub innym programie poczty e-mail, takim jak Outlook for Windows, a następnie wysyłać wiadomości e-mail lub zaproszenia do tej grupy.

 • Importowanie kontaktu lub listy kontaktów. Kontakty można jednak zaimportować za pomocą innego programu poczty e-mail, takiego jak Outlook for Windows, a następnie edytować te kontakty.

 • Klikanie nadawcy wiadomości e-mail prawym przyciskiem myszy i dodawanie tej osoby do kontaktów.

 • Drukowanie wizytówki.

Aby dowiedzieć się więcej o wersji Outlook, na przykład jak wrócić do zwykłej wersji lub jakie są funkcje i ograniczenia, zobacz Dowiedz się więcej o wersji Outlook.

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×