Zarządzanie nagraniami w Menedżerze nagrywania programu Lync

Pomoc techniczna dotycząca pakietu Office 2010 wkrótce przestanie być dostępna

Uaktualnij do platformy Microsoft 365, aby pracować w dowolnym miejscu, z dowolnego urządzenia i nadal uzyskiwać pomoc techniczną.

Uaktualnij teraz

Za pomocą Menedżera nagrywania programu Microsoft Lync 2010 można zarządzać konwersacjami i spotkaniami nagranymi w programie Microsoft Lync 2010. Aby dowiedzieć się, jak za pomocą Menedżera nagrywania programu Lync nagrywać spotkania i odsłuchiwać nagrania, zobacz Nagrywanie i odtwarzanie spotkań w programie Lync 2010.

Co chcesz zrobić?

Opis Menedżera nagrywania

Opis karty Nagrania programu Lync

Opis karty Nagrania Windows Media (.wmv)

Odtwarzanie nagrania w Menedżerze nagrywania programu Lync

Publikowanie nagrania w celu udostępnienia go innym osobom

Zmienianie nazwy nagrania

Usuwanie nagrania

Opis Menedżera nagrywania

Wszystkie zapisane nagrania są wyświetlane w Menedżerze nagrywania. W Menedżerze nagrywania można odtworzyć nagranie, zmienić jego nazwę lub utworzyć format wideo pozwalający na udostępnienie go innym osobom. Te czynności można wykonać za pomocą karty Nagrania programu Lync oraz karty Nagrania Windows Media (.wmv) w Menedżerze nagrywania.

Aby otworzyć Menedżera nagrywania, należy kliknąć przycisk Start, kliknąć polecenie Wszystkie programy, kliknąć pozycję Microsoft Lync, a następnie kliknąć pozycję Menedżer nagrywania programu Microsoft Lync.

Opis karty Nagrania programu Lync

Aby wyświetlić nagrania programu Lync 2010 zapisane na komputerze, należy kliknąć kartę Nagrania programu Lync. Na karcie Nagrania programu Lync można odtwarzać, usuwać i przeglądać nagrania programu Lync, a także zmieniać ich nazwy. Nagranie lub jego część można także zapisać w formacie Windows Media w celu opublikowania go dla innych osób.

Wskazanie nagrania do odtworzenia z poziomu Menedżera nagrywania powoduje otwarcie go i odtworzenie w Odtwarzaczu nagrań programu Microsoft Lync 2010. Odtwarzacz nagrań programu Lync 2010 zapewnia twórcy nagrania wysoką jakość wyświetlania. Umożliwia on odtwarzanie części nagrań, takich jak materiały audio i wideo, konwersacje za pomocą wiadomości błyskawicznych, udostępnione aplikacje, prezentacje programu Microsoft PowerPoint, tablice i ankiety, w sposób, w jaki były one przedstawione podczas spotkania lub konwersacji w programie Lync. Można także ukryć dowolne z tych funkcji w celu skupienia uwagi na innych częściach nagrania programu Lync. Dzięki indeksowaniu można odsłuchać wypowiedzi konkretnego rozmówcy lub wyświetlić określoną zawartość, a także uzyskać dostęp do listy uczestników i pobrać załączniki.

Uwaga:  Jeśli w kolumnie Stan nagrania pojawia się pozycja Błąd, oznacza to, że wystąpił problem na etapie zapisywania nagrania. Można spróbować odzyskać nagranie, klikając je prawym przyciskiem myszy, a następnie klikając polecenie Ponów próbę. Menedżer nagrywania programu Lync spróbuje ponownie przetworzyć nagranie. Jeśli odzyskanie nagrania jest możliwe, pozycja w kolumnie Stan zmieni się na Ukończono.

Opis karty Nagrania Windows Media (.wmv)

Aby wyświetlić nagrania programu Lync zapisane w formacie wideo, należy kliknąć kartę Nagrania Windows Media (.wmv). Na karcie Nagrania Windows Media (.wmv) można odtwarzać, usuwać lub przeglądać pliki wideo zapisane na komputerze lub w innej lokalizacji sieciowej. Pliki wideo Windows Media można udostępniać innym osobom.

Istnieją dwa sposoby tworzenia nagrania w wersji Windows Media. Po zakończeniu sesji programu Lync można automatycznie utworzyć takie nagranie, zapisując je przy zaznaczonej opcji Utwórz również wersję, którą możesz opublikować dla innych użytkowników. Takie nagranie można także utworzyć później za pomocą karty Nagrania programu Lync.

Początek strony

Odtwarzanie nagrania w Menedżerze nagrywania programu Lync

 1. Kliknij kartę Nagrania programu Lync lub kartę Nagrania Windows Media (.wmv).

 2. Kliknij nagranie, a następnie kliknij przycisk Odtwórz.

Początek strony

Publikowanie nagrania w celu udostępnienia go innym osobom

Nagranie można udostępnić innym osobom, zapisując wszystkie części tego nagrania programu Lync w formacie pliku Windows Media i publikując ten plik w udostępnionej lokalizacji sieciowej lub w bibliotece elementów zawartości programu Microsoft SharePoint Server 2010.

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Wszystkie programy, kliknij pozycję Microsoft Lync, a następnie kliknij pozycję Menedżer nagrywania programu Microsoft Lync.

 2. Kliknij kartę Nagrania programu Lync.

 3. Kliknij nagranie, a następnie kliknij przycisk Publikuj.

 4. Aby zmienić nazwę nagrania, wpisz nową nazwę w obszarze Nazwa pliku nagrania.

 5. Aby zmienić lokalizację nagrania, w obszarze Zapisz w wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W polu tekstowym wklej adres sieci Web, na przykład adres URL biblioteki elementów zawartości programu SharePoint Server 2010.

  • Kliknij przycisk Przeglądaj i przejdź do folderu, w którym chcesz zapisać klip wideo.

Uwaga:  Korzystając z programu SharePoint Server 2010 i mając odpowiednie prawa, można zapisać nagranie w bibliotece elementów zawartości programu Microsoft SharePoint. W przypadku problemów z przekazaniem pliku do programu SharePoint Server 2010 należy poprosić administratora programu SharePoint o zwiększenie ustawień domyślnego maksymalnego rozmiaru przekazywania (wartość domyślna to 50 MB) oraz limitu czasu przekazywania.

 1. Aby wybrać typ zawartości publikowanego klipu wideo lub określić czas rozpoczęcia i zakończenia nagrania, kliknij pozycję Opcje.

 2. W obszarze Zawartość w wideo zaznacz pola wyboru odpowiadające typom zawartości, którą chcesz uwzględnić w klipie wideo. Jeśli dany typ zawartości nie jest dostępny, oznacza to, że nie był on częścią sesji programu Lync.

Uwaga:  Jeśli określona zawartość pierwotnej sesji programu Lync ma bardzo duży rozmiar (na przykład duża tablica, długa sesja wiadomości błyskawicznych lub zawartość dwóch udostępnionych monitorów), taka zawartość może być mniej czytelna w gotowym klipie wideo. Dodatkowo wszystkie wiadomości napisane odręcznie zawarte w wiadomościach błyskawicznych w nagraniu są zwykle obcinane z powodu ograniczonej szerokości klipu wideo.

 1. W obszarze Czas za pomocą pól Czas rozpoczęcia oraz Czas zakończenia określ, w których punktach pierwotnego nagrania ma się rozpoczynać i kończyć publikowana wersja tego nagrania.

Porada:  Na karcie Nagrania Windows Media można skopiować pełną ścieżkę i nazwę pliku nagrania do schowka, klikając nagranie prawym przyciskiem myszy i klikając polecenie Kopiuj lokalizację. Następnie można na przykład wkleić ścieżkę w wiadomości e-mail. Ta funkcja jest szczególnie przydatna, jeśli nagranie Windows Media zapisano w udziale sieciowym i lokalizację trzeba wysłać innym osobom.

Początek strony

Zmienianie nazwy nagrania

Aby zmienić nazwę nagrania, wykonaj następujące czynności:

Uwaga: Wykonanie poniższych czynności pozwala zmienić nazwę nagrania, ale nie jego lokalizację.

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Wszystkie programy, kliknij pozycję Microsoft Lync, a następnie kliknij pozycję Menedżer nagrywania programu Microsoft Lync.

 2. Kliknij kartę Nagrania programu Lync.

 3. Kliknij nagranie, a następnie kliknij pozycję Zmień nazwę. Tytuł nagrania zostanie wyróżniony.

 4. Wpisz nową nazwę, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

Początek strony

Usuwanie nagrania

Aby usunąć nagranie, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Wszystkie programy, kliknij pozycję Microsoft Lync, a następnie kliknij pozycję Menedżer nagrywania programu Microsoft Lync.

 2. Kliknij kartę Nagrania programu Lync lub kartę Nagrania Windows Media (.wmv).

 3. Kliknij nagranie, a następnie kliknij przycisk Usuń.

Uwaga: Jeśli nagranie Windows Media znajduje się na innym komputerze, usunięcie go spowoduje usunięcie jedynie łącza do tego nagrania z Menedżera nagrywania. Aby usunąć nagranie, należy usunąć je z lokalizacji, w której jest zapisane.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×