Możesz kontrolować, czy chcesz nawiązywać połączenia audio i wideo programu Lync oraz udostępniać zawartość spotkań jedynie za pośrednictwem sieci Wi-Fi, czy też zamierzasz również używać komórkowego połączenia transmisji danych w sytuacji, gdy sieć Wi-Fi jest niedostępna.

Aby wyświetlić lub zmienić ustawienia użycia danych:

  • Na ekranie O mnie naciśnij pozycję Opcje. Ustawienia sieci Wi-Fi będą wyświetlane w górnej części ekranu. Naciśnij ustawienie Wymagaj sieci Wi-Fi dla..., które chcesz zmienić.

Poniżej przedstawiono możliwe ustawienia, wartości domyślne i ich znaczenie:

Typ użycia danych

Ustawienie domyślne

Znaczenie

Co się stanie w przypadku zmiany tego ustawienia...

Wymagaj sieci Wi-Fi dla połączeń VoIP

WYŁ.

Aplikacja Lync będzie próbowała nawiązywać połączenia za pomocą sieci Wi-Fi, jednak w przypadku braku połączenia z siecią Wi-Fi będzie korzystała z komórkowego połączenia transmisji danych.

...na pozycję WŁ.: Przy tym ustawieniu, jeśli masz połączenie z siecią Wi-Fi, aplikacja Lync będzie próbowała używać sieci Wi-Fi do połączeń. Jeśli podczas nawiązywania połączenia audio lub wideo nie masz połączenia z siecią Wi-Fi, aplikacja Lync oddzwania pod podany przez Ciebie numer. W tym scenariuszu uzyskasz dostęp tylko do części audio połączenia programu Lync. Obraz wideo będzie niedostępny. W wyniku tego mogą zostać użyte minuty w ramach planu taryfowego obejmującego rozmowy.

Wymagaj sieci Wi-Fi dla połączeń wideo

WŁ.

Do nawiązywania połączeń wideo aplikacja Lync będzie używać tylko sieci Wi-Fi. Obraz wideo nie będzie wysyłany ani odbierany za pośrednictwem połączeń komórkowej transmisji danych.

...na pozycję WYŁ.: Przy tym ustawieniu aplikacja Lync będzie używać komórkowego połączenia transmisji danych w celu wysyłania i odbierania obrazu wideo w przypadku braku połączenia z siecią Wi-Fi. Jeśli natomiast połączenie z siecią Wi-Fi jest dostępne, aplikacja Lync próbuje użyć go na potrzeby przesyłania obrazu wideo. Obraz wideo nie jest dostępny w przypadku połączeń z numerem Twojego telefonu komórkowego realizowanych za pośrednictwem sieci komórkowej.

Wymagaj sieci Wi-Fi dla zawartości

WŁ.

Do odbierania zawartości spotkań aplikacja Lync będzie używać tylko sieci Wi-Fi. Zawartość spotkań nie będzie odbierana za pośrednictwem połączeń komórkowej transmisji danych.

...na pozycję WYŁ.: Przy tym ustawieniu aplikacja Lync będzie używać komórkowego połączenia transmisji danych, aby umożliwić odbieranie zawartości spotkań w przypadku braku połączenia z siecią Wi-Fi. Jeśli natomiast połączenie z siecią Wi-Fi jest dostępne, aplikacja Lync próbuje użyć go na potrzeby odbierania zawartości spotkań.

Początek strony

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×