Zasoby dotyczące tworzenia witryn z ułatwieniami dostępu w usłudze SharePoint Online

Zasoby dotyczące tworzenia witryn z ułatwieniami dostępu w usłudze SharePoint Online

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

W usłudze SharePoint Online można łatwo tworzyć witryny, korzystając ze standardowych, gotowych szablonów (takich jak na przykład Blog, Witryna zespołu czy Witryna projektu). Te standardowe szablony pozwalają dodawać zawartość do stron w witrynie, która została zaprojektowana pod kątem zapewnienia ułatwień dostępu.

Ten artykuł jest przeznaczony dla użytkowników, którzy chcą dostosować utworzoną witrynę do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zawiera on omówienie zasadniczych kwestii, które należy wziąć pod uwagę przed rozpoczęciem dostosowywania witryny, takich jak potrzeby odbiorców i wskazówki dotyczące ułatwień dostępu, oraz udostępnia linki do zasobów ułatwiających wprowadzanie podstawowych modyfikacji w witrynie przy zachowaniu jej dostępności.

Uwagi: 

 • Aby uzyskać więcej informacji na temat typów witryn, które można utworzyć w usłudze SharePoint Online, oraz sposobów ich używania, zobacz Tworzenie różnych rodzajów witryn programu SharePoint za pomocą szablonów.

 • W tym artykule opisano typowe, podstawowe i ogólnie dostępne możliwości dostosowywania witryn za pośrednictwem interfejsu użytkownika usługi SharePoint Online wyświetlanego w przeglądarce. Nie trzeba nic wiedzieć na temat kodu źródłowego stron. Modyfikowanie kodu witryny, na przykład HTML, CSS lub JavaScript, oraz wprowadzanie zaawansowanych dostosowań wykraczają poza zakres tego artykułu. Jednak informacje na temat ułatwień dostępu zawarte w tym artykule dotyczą wszystkich przypadków dostosowywania witryn, bez względu na skalę zmian.

W tym artykule

Cele tworzenia witryn z ułatwieniami dostępu

Wiele osób traktuje kwestię ułatwień dostępu obsługiwanych w programie SharePoint jako dodatkową i uważa, że są one konfigurowane przez dewelopera sieci Web, który wprowadza zmiany w kodzie utworzonej witryny (dostosowując kod HTML, CSS lub JavaScript).

Jednak ułatwienia dostępu powinny być uwzględniane w trakcie procesu projektowania przed rozpoczęciem pracy nad witryną. W związku z tym, zanim zaczniesz dostosowywać witrynę utworzoną w usłudze SharePoint Online, musisz zastanowić się nad wpływem wprowadzanych zmian na ułatwienia dostępu. Ułatwieniach dostępu w dowolnej witrynie oznaczają przede wszystkim:

 • Użyteczność dla wszystkich osób.

  Witryna z ułatwieniami dostępu musi być funkcjonalna dla wszystkich użytkowników — także tych niepełnosprawnych. Użyteczność jest najważniejsza. Jeśli masz trudności podczas wykonywania czynności lub zadań albo poruszania się w utworzonej witrynie, oznacza to, że inne osoby również będą miały z tym problemy.

 • Użyteczność dla użytkowników niepełnosprawnych.

  Ułatwienia dostępu charakteryzuje uwzględnianie, a nie pomijanie ograniczeń części odbiorców. Oznacza to, że podczas tworzenia witryny należy pamiętać o potrzebach osób niepełnosprawnych, zapewniając im możliwość korzystania z niej. Ci użytkownicy również będą korzystać z witryny, podobnie jak inne osoby w organizacji.

Witryny zaprojektowanie pod kątem zapewnienia ułatwień dostępu są:

 • Dostępne niezależnie od używanego urządzenia lub metody wprowadzania (może to być na przykład przeglądarka komputerowa lub głosowa albo zainstalowana na telefonie komórkowym czy komputerze samochodowym).

 • Dostępne niezależnie od ograniczeń środowiska pracy (na przykład głośne otoczenie, pomieszczenie ze zmiennym oświetleniem lub sytuacja wymagająca sterowania głosem podczas prowadzenia pojazdu).

 • Przewidywalne. Innowacyjność w witrynie jest ważna, ale przewidywalność jej działania ma kluczowe znaczenie. Jeśli nawigacja w witrynie jest przewidywalna i łatwa do przyswojenia, taka witryna jest bardziej dostępna dla wszystkich użytkowników.

Zasoby

Co to są ułatwienia dostępu do zawartości sieci Web?

Szkolenie firmy Microsoft dotyczące ułatwień dostępu: wprowadzenie do ułatwień dostępu

Przewodnik dla firm i organów administracji państwowej, które tworzą zawartość z ułatwieniami dostępu dla osób niepełnosprawnych

Przewodnik dla nauczycieli, którzy tworzą zawartość z ułatwieniami dostępu dla osób niepełnosprawnych

Blog dotyczący ułatwień dostępu firmy Microsoft

Informacje na temat odbiorców — osób niepełnosprawnych — oraz ich potrzeb

Określenie „osoby niepełnosprawne” obejmuje milionów użytkowników z bardzo różnymi typami ograniczeń. Jednak w przypadku poszczególnych grup odbiorców można wyróżnić określone potrzeby. W poniższej tabeli zawarto niektóre często spotykane typy niepełnosprawności i odpowiadające im potrzeby osób dotkniętych daną niepełnosprawnością. Podczas dostosowywania witryny utworzonej w usłudze SharePoint Online bardzo ważne jest zrozumienie, jak dana modyfikacja wpłynie na korzystanie z witryny przez poszczególne grupy użytkowników.

Uwaga:  Określenie „technologie pomocnicze” obejmuje grupę technologii dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. W tabeli wymieniono niektóre z tych technologii, na przykład czytniki zawartości ekranu. Aby uzyskać więcej informacji na temat różnych typów technologii pomocniczych, przejdź do sekcji Eksperymentowanie z technologiami pomocniczymi używanymi przez odbiorców w dalszej części tego artykułu.

Często spotykane rodzaje niepełnosprawności i odpowiadające im potrzeby w zakresie ułatwień dostępu:

Niepełnosprawność

Typowe potrzeby w zakresie ułatwień dostępu

Ślepota lub niedowidzenie

 • Skróty klawiaturowe (wyeliminowanie korzystania z myszy).

 • Przewidywalna kolejność tabulacji i punkty orientacyjne na stronie sieci Web (dotyczy to również wszystkich okien dialogowych), które umożliwiają odbiorcom stworzenie wyobrażenia wyglądu strony w celu zachowania orientacji.

 • Informacje dźwiękowe pochodzące z czytników zawartości ekranu (rodzaj technologii pomocniczej).

 • Rozwiązania alternatywne dla elementów wizualnych (obrazów, ikon itp.) oraz opisy wszystkich obrazów (nawet tych dekoracyjnych), na przykład tekst alternatywny.

 • Transkrypcje audio dla klipów wideo oraz takie ustawienia odtwarzaczy wideo (na przykład możliwość wyłączenia autoodtwarzania), które uniemożliwiają nakładanie się dźwięku klipu wideo i komunikatów głosowych generowanych przez czytnik zawartości ekranu.

 • Prosty język i komunikaty obejmujące różne opcje, które nie zawsze odwołują się do „wyświetlanych” elementów. Na przykład zamiast słów „Patrz xyz” można użyć komunikatu „Xyz jest dostępne”. Zamiast powiedzieć tylko „Obejrzyj klip wideo” można dodać więcej informacji: „Obejrzyj klip wideo lub odsłuchaj transkrypcję audio tego klipu”.

 • Większe kroje czcionek, które poprawiają czytelność tekstu, oraz użycie czarnego tekstu lub trybu dużego kontrastu.

Aby dowiedzieć się, jak firma Microsoft wychodzi naprzeciw potrzebom tej grupy odbiorców, zobacz Przewodnik firmy Microsoft dla osób niewidomych i niedowidzących.

Nierozróżnianie kolorów

Występują dwa główne rodzaje tej niepełnosprawności: trudności z rozróżnianiem koloru czerwonego i zielonego oraz trudności z rozróżnianiem koloru niebieskiego i żółtego. Podczas dostosowywania witryny uwzględnij następujące kwestie:

 • Alternatywne wobec kolorów sposoby przekazywania ważnych informacji. Upewnij się, że kolor nie jest jedynym środkiem przekazywania informacji w witrynie. Na przykład hiperlink wyróżniony innym kolorem powinien również być podkreślony, tak aby osoba nierozróżniająca kolorów wiedziała, że dany element jest linkiem.

 • Jasne kolory lub schematy kolorów o dużym kontraście pochodzących z przeciwnych stron widma kolorów. Na przykład tryb czarno-biały ułatwia rozróżnianie kolorów osobom, które mają z tym trudności.

 • Proste tła bez wzorców znajdujące się za tekstem na stronach sieci Web.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wady wzroku: nierozróżnianie kolorów

Niepełnosprawność ruchowa lub ograniczona sprawność ruchowa

 • Skróty klawiaturowe (wyeliminowanie lub ograniczenie korzystania z myszy).

 • Opcje umożliwiające anulowanie głównych działań, na przykład udostępnienie przycisku Anuluj podczas usuwania kanału w portalu wideo, w celu zapewnienia użytkownikowi możliwości cofnięcia czynności będących efektem błędnej obsługi urządzenia służącego do wprowadzania danych.

 • Opcje pomijania długich list (na przykład linki umożliwiające przejście na początek lub koniec strony albo do następnej sekcji strony w witrynie).

 • Linki, które zawierają więcej niż kilka wyrazów (trudnych do kliknięcia). Na przykład zamiast słów „kliknij tutaj” dodaj pełny tytuł linku, który najprawdopodobniej jest dłuższy.

Głuchota lub ograniczona sprawność słuchowa

 • Podpisy i transkrypcje tekstowe klipów wideo. • Transkrypcje tekstowe dźwięku.

 • Rozwiązania alternatywne wobec wskazówek dźwiękowych.

 • Prosty język i komunikaty obejmujące różne opcje, które udostępniają inne sposoby interakcji z interfejsem niż za pomocą zmysłu słuchu. Na przykład zamiast słów „Posłuchaj opisu” można użyć komunikatu „Posłuchaj opisu lub przeczytaj jego transkrypcję tekstową”.

Dysfunkcje poznawcze, takie jak dysleksja, lub zaburzenia koncentracji uwagi

Użytkownikom z dysleksją tekst wyświetlany na stronie „miesza się”, na przykład jeden wiersz zlewa się z drugim. Wyrazy są często postrzegane przez nich jako scalone lub zniekształcone. Potrzeby tej grupy są podobne do wymagań osób niedowidzących. Dotyczy to zwłaszcza ograniczenia ilości materiału do przeczytania. Pomocne może również okazać się zastosowanie znanych czcionek bezszeryfowych, takich jak Arial lub Calibri. Należy unikać stosowania kursywy, podkreśleń oraz wyrazów pisanych wersalikami.

Osoby z zaburzeniami koncentracji uwagi mają trudności ze skupieniem się nad określonym zadaniem. Aby ułatwić im pracę, należy projektować proste witryny. Ci użytkownicy mają problemy z przetwarzaniem informacji, jeśli witryna zawiera zbyt wiele elementów. Należy efektywnie wykorzystywać puste miejsce w witrynie. Tekst powinien być wyrównany do lewej strony, a nie wyśrodkowany ani wyjustowany.

Zasoby

Historie użytkowników sieci Web: korzystanie z sieci Web przez osoby niepełnosprawne

Przewodniki firmy Microsoft dotyczące różnych typów niepełnosprawności i pomysłów na ułatwianie pracy osobom niepełnosprawnym

Określanie firmowych zasad, wymagań i wskazówek dotyczących ułatwień dostępu

Twórcy zawartości przeznaczonej do opublikowania w sieci Web lub firmowej witrynie intranetowej, którzy chcą, aby materiały były dostępne dla osób niepełnosprawnych, muszą stosować się do określonych wskazówek dotyczących ułatwień dostępu. Należy o tym pamiętać w przypadku modyfikowania standardowych, gotowych szablonów do tworzenia witryn, dostępnych w usłudze SharePoint Online. W zależności od zakresu dostosowania minimalne wymagania obejmują wykonanie poniższych czynności:

 • Określenie obowiązujących w organizacji ustalonych wytycznych oraz wymagań dotyczących ułatwień dostępu, obejmujących tworzone witryny, w tym witryny dostosowane w usłudze SharePoint Online.

 • Skontaktowanie się z osobą odpowiedzialną za ułatwienia dostępu w organizacji i omówienie z nią wpływu planowanych modyfikacji na korzystanie z witryny. Należy również poprosić tę osobę o polecenie narzędzi służących do testowania określonych rodzajów ułatwień dostępu w witrynie.

 • Udostępnienie planów dotyczących zawartości osobie odpowiedzialnej za ułatwienia dostępu i poproszenie ją o regularne ocenianie tych planów oraz postępu dostosowywania witryny w celu uniknięcia potencjalnych przeszkód we wdrażaniu ułatwień dostępu.

 • Skontaktowanie się z osobami niepełnosprawnymi w organizacji i poproszenie ich o przekazanie opinii dotyczących planowanych dostosowań witryny w usłudze SharePoint Online. Dzięki temu można uzyskać ogólne informacje o typowych problemach związanych z korzystaniem z witryn internetowych przez te osoby oraz wgląd w specyficzne trudności, jakie napotykają ci użytkownicy podczas używania witryn intranetowych. Wszystkie te informacje mogą stanowić inspirację do przemyślenia planów dostosowania witryny — albo przynajmniej do określenia realistycznych celów.

Zasoby

Strona dotycząca ułatwień dostępu w witrynie Microsoft Developer Network (MSDN)

Poznawanie bieżących, powszechnie akceptowanych wytycznych dotyczących zapewniania ułatwień dostępu dla wszystkich typów witryn internetowych

Witryny utworzone w usłudze SharePoint Online są przede wszystkim typowymi witrynami internetowymi. Z tego względu ogólne wskazówki w zakresie tworzenia zawartości z ułatwieniami dostępu w dowolnej witrynie dotyczą także witryn utworzonych lub dostosowanych w usłudze SharePoint Online. Poniżej znajdują się obszerne i szczegółowe informacje.

Zasoby

Wytyczne Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) organizacji World Wide Web Consortium (W3C). W3C to międzynarodowa społeczność, która wspólnie opracowuje standardy sieci Web, w tym wskazówki dotyczące ułatwień dostępu dla zawartości sieci Web. Wytyczne WCAG zawierają bardzo obszerne i wyczerpujące informacje na temat ułatwień dostępu w witrynach internetowych. W wielu krajach stanowią podstawę przepisów dotyczących ułatwień dostępu. Dokument WCAG ma szansę stać się praktycznym standardem tworzenia nowoczesnych witryn internetowych i intranetowych.

Organizacja WebAIM udostępnia materiały referencyjne oraz przewodniki na temat projektowania. Jest postrzegana jako wiodący autorytet w dziedzinie ułatwień dostępu, który oferuje wszystkie usługi w tym zakresie. Misja organizacji WebAIM polega na umożliwianiu organizacjom udostępniania zawartości witryn internetowych osobom niepełnosprawnym.

Ponadto pracownicy organów amerykańskiej administracji państwowej są zobowiązani do przestrzegania federalnych procedur zaopatrzenia. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Standardy zawarte w sekcji 508 dotyczące informacji i aplikacji publikowanych w Internecie i intranecie.

Wszystko razem: dodawanie ułatwień dostępu do typowych dostosowań witryn utworzonych w usłudze SharePoint Online

Po zapoznaniu się z rolą ułatwień dostępu w procesie projektowania oraz wpływem modyfikacji standardowych szablonów usługi SharePoint Online na ułatwienia dostępu można przystąpić do dostosowywania witryny przy zachowaniu jej dostępności.

Oto kilka polecanych artykułów:

W programie SharePoint można łatwo tworzyć witryny, korzystając ze standardowych, gotowych szablonów (takich jak na przykład Blog, Witryna zespołu czy Witryna projektu). Te standardowe szablony pozwalają dodawać zawartość do stron w ramach projektu utworzonego pod kątem zapewnienia ułatwień dostępu.

Ten artykuł jest przeznaczony dla użytkowników, którzy chcą dostosować utworzoną witrynę do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zawiera on omówienie zasadniczych kwestii, które należy wziąć pod uwagę przed rozpoczęciem dostosowywania witryny, takich jak potrzeby odbiorców i wskazówki dotyczące ułatwień dostępu, oraz udostępnia linki do zasobów ułatwiających wprowadzanie podstawowych modyfikacji w witrynie przy zachowaniu jej dostępności.

Uwagi: 

 • Aby uzyskać więcej informacji na temat typów witryn, które można utworzyć w programie SharePoint, oraz sposobów ich używania, zobacz Tworzenie różnych rodzajów witryn programu SharePoint za pomocą szablonów.

 • W tym artykule opisano typowe, podstawowe i ogólnie dostępne możliwości dostosowywania witryn za pośrednictwem interfejsu użytkownika programu SharePoint wyświetlanego w przeglądarce. Nie trzeba nic wiedzieć na temat kodu źródłowego. Modyfikowanie kodu witryny, na przykład HTML, CSS lub JavaScript, oraz wprowadzanie zaawansowanych dostosowań wykraczają poza zakres tego artykułu. Jednak informacje na temat ułatwień dostępu zawarte w tym artykule dotyczą wszystkich przypadków dostosowywania witryn, bez względu na skalę zmian.

W tym temacie

Cele tworzenia witryn z ułatwieniami dostępu

Wiele osób traktuje kwestię ułatwień dostępu obsługiwanych w programie SharePoint jako dodatkową i uważa, że są one konfigurowane przez dewelopera sieci Web, który wprowadza zmiany w kodzie utworzonej witryny (dostosowując kod HTML, CSS lub JavaScript).

Jednak ułatwienia dostępu powinny być uwzględniane w trakcie procesu projektowania przed rozpoczęciem pracy nad witryną. W związku z tym, zanim zaczniesz dostosowywać witrynę utworzoną w programie SharePoint, musisz zastanowić się nad wpływem wprowadzanych zmian na ułatwienia dostępu. Ułatwienia dostępu w dowolnej witrynie oznaczają przede wszystkim:

 • Użyteczność dla wszystkich osób.

  Witryna z ułatwieniami dostępu musi być funkcjonalna dla wszystkich użytkowników — także tych niepełnosprawnych. Użyteczność jest najważniejsza. Jeśli masz trudności podczas wykonywania czynności lub zadań albo poruszania się w utworzonej witrynie, oznacza to, że inne osoby również będą miały z tym problemy.

 • Użyteczność dla użytkowników niepełnosprawnych.

  Ułatwienia dostępu charakteryzuje uwzględnianie, a nie pomijanie ograniczeń części odbiorców. Oznacza to, że podczas tworzenia witryny należy pamiętać o potrzebach osób niepełnosprawnych, zapewniając im możliwość korzystania z niej. Ci użytkownicy również będą korzystać z witryny, podobnie jak inne osoby w organizacji.

Witryny zaprojektowanie pod kątem zapewnienia ułatwień dostępu są:

 • Dostępne niezależnie od używanego urządzenia lub metody wprowadzania (może to być na przykład przeglądarka komputerowa lub głosowa albo zainstalowana na telefonie komórkowym czy komputerze samochodowym).

 • Dostępne niezależnie od ograniczeń środowiska pracy (na przykład głośne otoczenie, pomieszczenie ze zmiennym oświetleniem lub sytuacja wymagająca sterowania głosem podczas prowadzenia pojazdu).

 • Przewidywalne. Innowacyjność w witrynie jest ważna, ale przewidywalność jej działania ma kluczowe znaczenie. Jeśli nawigacja w witrynie jest przewidywalna i łatwa do przyswojenia, taka witryna jest bardziej dostępna dla wszystkich użytkowników.

Zasoby

Co to są ułatwienia dostępu do zawartości sieci Web?

Szkolenie firmy Microsoft dotyczące ułatwień dostępu: wprowadzenie do ułatwień dostępu

Przewodnik dla firm i organów administracji państwowej, które tworzą zawartość z ułatwieniami dostępu dla osób niepełnosprawnych

Przewodnik dla nauczycieli, którzy tworzą zawartość z ułatwieniami dostępu dla osób niepełnosprawnych

Blog dotyczący ułatwień dostępu firmy Microsoft

Informacje na temat odbiorców — osób niepełnosprawnych — oraz ich potrzeb

Określenie „osoby niepełnosprawne” obejmuje miliony użytkowników z bardzo różnymi typami ograniczeń. Jednak w przypadku poszczególnych grup odbiorców można wyróżnić określone potrzeby. W poniższej tabeli zawarto niektóre często spotykane typy niepełnosprawności i odpowiadające im potrzeby osób dotkniętych daną niepełnosprawnością. Podczas dostosowywania witryny utworzonej w programie SharePoint bardzo ważne jest zrozumienie, jak dana modyfikacja wpłynie na korzystanie z witryny przez poszczególne grupy użytkowników.

Uwaga:  Określenie „technologie pomocnicze” obejmuje grupę technologii dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. W tabeli wymieniono niektóre z tych technologii, na przykład czytniki zawartości ekranu. Aby uzyskać więcej informacji na temat różnych typów technologii pomocniczych, przejdź do sekcji Eksperymentowanie z technologiami pomocniczymi używanymi przez odbiorców w dalszej części tego artykułu.

Często spotykane rodzaje niepełnosprawności i odpowiadające im potrzeby w zakresie ułatwień dostępu:

Niepełnosprawność

Typowe potrzeby w zakresie ułatwień dostępu

Ślepota lub niedowidzenie

 • Skróty klawiaturowe (wyeliminowanie korzystania z myszy).

 • Przewidywalna kolejność tabulacji i punkty orientacyjne na stronie sieci Web (dotyczy to również wszystkich okien dialogowych), które umożliwiają odbiorcom stworzenie wyobrażenia wyglądu strony w celu zachowania orientacji.

 • Informacje dźwiękowe pochodzące z czytników zawartości ekranu (rodzaj technologii pomocniczej).

 • Rozwiązania alternatywne dla elementów wizualnych (obrazów, ikon itp.) oraz opisy wszystkich obrazów (nawet tych dekoracyjnych), na przykład tekst alternatywny.

 • Transkrypcje audio dla klipów wideo oraz takie ustawienia odtwarzaczy wideo (na przykład możliwość wyłączenia autoodtwarzania), które uniemożliwiają nakładanie się dźwięku klipu wideo i komunikatów głosowych generowanych przez czytnik zawartości ekranu.

 • Prosty język i komunikaty obejmujące różne opcje, które nie zawsze odwołują się do „wyświetlanych” elementów. Na przykład zamiast słów „Patrz xyz” można użyć komunikatu „Xyz jest dostępne”. Zamiast powiedzieć tylko „Obejrzyj klip wideo” można dodać więcej informacji: „Obejrzyj klip wideo lub odsłuchaj transkrypcję audio tego klipu”.

 • Większe kroje czcionek, które poprawiają czytelność tekstu, oraz użycie czarnego tekstu lub trybu dużego kontrastu.

Aby dowiedzieć się, jak firma Microsoft wychodzi naprzeciw potrzebom tej grupy odbiorców, zobacz Przewodnik firmy Microsoft dla osób niewidomych i niedowidzących.

Nierozróżnianie kolorów

Występują dwa główne rodzaje tej niepełnosprawności: trudności z rozróżnianiem koloru czerwonego i zielonego oraz trudności z rozróżnianiem koloru niebieskiego i żółtego. Podczas dostosowywania witryny uwzględnij następujące kwestie:

 • Alternatywne wobec kolorów sposoby przekazywania ważnych informacji. Upewnij się, że kolor nie jest jedynym środkiem przekazywania informacji w witrynie. Na przykład hiperlink wyróżniony innym kolorem powinien również być podkreślony, tak aby osoba nierozróżniająca kolorów wiedziała, że dany element jest linkiem.

 • Jasne kolory lub schematy kolorów o dużym kontraście pochodzących z przeciwnych stron widma kolorów. Na przykład tryb czarno-biały ułatwia rozróżnianie kolorów osobom, które mają z tym trudności.

 • Proste tła bez wzorców znajdujące się za tekstem na stronach sieci Web.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wady wzroku: nierozróżnianie kolorów

Niepełnosprawność ruchowa lub ograniczona sprawność ruchowa

 • Skróty klawiaturowe (wyeliminowanie lub ograniczenie korzystania z myszy).

 • Opcje umożliwiające anulowanie głównych działań, na przykład udostępnienie przycisku Anuluj podczas usuwania kanału w portalu wideo, w celu zapewnienia użytkownikowi możliwości cofnięcia czynności będących efektem błędnej obsługi urządzenia służącego do wprowadzania danych.

 • Opcje pomijania długich list (na przykład linki umożliwiające przejście na początek lub koniec strony albo do następnej sekcji strony w witrynie).

 • Linki, które zawierają więcej niż kilka wyrazów (trudnych do kliknięcia). Na przykład zamiast słów „kliknij tutaj” dodaj pełny tytuł linku, który najprawdopodobniej jest dłuższy.

Głuchota lub ograniczona sprawność słuchowa

 • Podpisy i transkrypcje tekstowe klipów wideo.

 • Transkrypcje tekstowe dźwięku.

 • Rozwiązania alternatywne wobec wskazówek dźwiękowych.

 • Prosty język i komunikaty obejmujące różne opcje, które udostępniają inne sposoby interakcji z interfejsem niż za pomocą zmysłu słuchu. Na przykład zamiast słów „Posłuchaj opisu” można użyć komunikatu „Posłuchaj opisu lub przeczytaj jego transkrypcję tekstową”.

Dysfunkcje poznawcze, takie jak dysleksja, lub zaburzenia koncentracji uwagi

Użytkownikom z dysleksją tekst wyświetlany na stronie „miesza się”, na przykład jeden wiersz zlewa się z drugim. Wyrazy są często postrzegane przez nich jako scalone lub zniekształcone. Potrzeby tej grupy są podobne do wymagań osób niedowidzących. Dotyczy to zwłaszcza ograniczenia ilości materiału do przeczytania. Pomocne może również okazać się zastosowanie znanych czcionek bezszeryfowych, takich jak Arial lub Calibri. Należy unikać stosowania kursywy, podkreśleń oraz wyrazów pisanych wersalikami.

Osoby z zaburzeniami koncentracji uwagi mają trudności ze skupieniem się nad określonym zadaniem. Aby ułatwić im pracę, należy projektować proste witryny. Ci użytkownicy mają problemy z przetwarzaniem informacji, jeśli witryna zawiera zbyt wiele elementów. Należy efektywnie wykorzystywać puste miejsce w witrynie. Tekst powinien być wyrównany do lewej strony, a nie wyśrodkowany ani wyjustowany.

Zasoby

Historie użytkowników sieci Web: korzystanie z sieci Web przez osoby niepełnosprawne

Przewodniki firmy Microsoft dotyczące różnych typów niepełnosprawności i pomysłów na ułatwianie pracy osobom niepełnosprawnym

Określanie firmowych zasad, wymagań i wskazówek dotyczących ułatwień dostępu

Twórcy zawartości przeznaczonej do opublikowania w sieci Web lub firmowej witrynie intranetowej, którzy chcą, aby materiały były dostępne dla osób niepełnosprawnych, muszą stosować się do określonych wskazówek dotyczących ułatwień dostępu. Należy o tym pamiętać w przypadku modyfikowania standardowych, gotowych szablonów do tworzenia witryn, dostępnych w programie SharePoint. W zależności od zakresu dostosowania minimalne wymagania obejmują wykonanie poniższych czynności:

 • Określenie obowiązujących w organizacji ustalonych wytycznych oraz wymagań dotyczących ułatwień dostępu, obejmujących tworzone witryny, w tym witryny dostosowane w programie SharePoint.

 • Skontaktowanie się z osobą odpowiedzialną za ułatwienia dostępu w organizacji i omówienie z nią wpływu planowanych modyfikacji na korzystanie z witryny. Należy również poprosić tę osobę o polecenie narzędzi służących do testowania określonych rodzajów ułatwień dostępu w witrynie.

 • Udostępnienie planów dotyczących zawartości osobie odpowiedzialnej za ułatwienia dostępu i poproszenie ją o regularne ocenianie tych planów oraz postępu dostosowywania witryny w celu uniknięcia potencjalnych przeszkód we wdrażaniu ułatwień dostępu.

 • Skontaktowanie się z osobami niepełnosprawnymi w organizacji i poproszenie ich o przekazanie opinii dotyczących planowanych dostosowań witryny w programie SharePoint. Dzięki temu można uzyskać ogólne informacje o typowych problemach związanych z korzystaniem z witryn internetowych przez te osoby oraz wgląd w specyficzne trudności, jakie napotykają ci użytkownicy w witrynach intranetowych. Wszystkie te informacje mogą stanowić inspirację do przemyślenia planów dostosowania witryny — albo przynajmniej do określenia realistycznych celów.

Zasoby

Strona dotycząca ułatwień dostępu w witrynie Microsoft Developer Network (MSDN)

Poznawanie bieżących, powszechnie akceptowanych wytycznych dotyczących zapewniania ułatwień dostępu dla wszystkich typów witryn internetowych

Witryny utworzone w programie SharePoint są przede wszystkim typowymi witrynami internetowymi. Z tego względu ogólne wskazówki w zakresie tworzenia zawartości z ułatwieniami dostępu w dowolnej witrynie dotyczą także witryn utworzonych lub dostosowanych w programie SharePoint. Poniżej znajdują się obszerne i szczegółowe informacje.

Wytyczne Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) organizacji World Wide Web Consortium (W3C). W3C to międzynarodowa społeczność, która wspólnie opracowuje standardy sieci Web, w tym wskazówki dotyczące ułatwień dostępu dla zawartości sieci Web. Wytyczne WCAG zawierają bardzo obszerne i wyczerpujące informacje na temat ułatwień dostępu w witrynach internetowych. W wielu krajach stanowią podstawę przepisów dotyczących ułatwień dostępu. Dokument WCAG ma szansę stać się praktycznym standardem tworzenia nowoczesnych witryn internetowych i intranetowych.

Organizacja WebAIM udostępnia materiały referencyjne oraz przewodniki na temat projektowania. Jest postrzegana jako wiodący autorytet w dziedzinie ułatwień dostępu, który oferuje wszystkie usługi w tym zakresie. Misja organizacji WebAIM polega na umożliwianiu organizacjom udostępniania zawartości witryn internetowych osobom niepełnosprawnym.

Ponadto pracownicy organów amerykańskiej administracji państwowej są zobowiązani do przestrzegania federalnych procedur zaopatrzenia. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Standardy zawarte w sekcji 508 dotyczące informacji i aplikacji publikowanych w Internecie i intranecie.

Wszystko razem: dodawanie ułatwień dostępu do typowych dostosowań witryn utworzonych w programie SharePoint

Po zapoznaniu się z rolą ułatwień dostępu w procesie projektowania oraz wpływem modyfikacji standardowych szablonów programu SharePoint na ułatwienia dostępu można przystąpić do dostosowywania witryny przy zachowaniu jej dostępności.

Oto kilka polecanych artykułów:

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×