Tworzenie witryny programu SharePoint z ułatwieniami dostępu dla osób niepełnosprawnych

Tworzenie witryny programu SharePoint z ułatwieniami dostępu dla osób niepełnosprawnych

Twój zespół korzysta już z programu SharePoint 2013. Chcesz utworzyć witrynę i chcesz, aby wszyscy mogli jej używać, łącznie z osobami niepełnosprawnymi.

Zrzut ekranu nowej witryny programu SharePoint z kafelkami używanymi do dostosowywania witryny

Dobrze się składa. Program SharePoint 2016 ułatwia odpowiednie ustawienie kontrastu kolorów, dodanie tekstu alternatywnego itp., czyli wszystkie ważne czynności dotyczące ułatwień dostępu. Ponadto program SharePoint został dokładnie przetestowany, tak aby z witryny można było od razu korzystać bez użycia myszy. Poruszanie się po każdej stronie programu SharePoint oraz użycie każdego przycisku i polecenia jest możliwe za pomocą samej klawiatury.

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób korzystających z programu SharePoint w celu wykonywania zwykłych zadań, takich jak współpraca lub Biblioteka dokumentów. Nie zakłada się, że masz specjalne umiejętności, a tylko codzienne informacje na temat Twojego komputera.

Chcesz utworzyć witrynę programu SharePoint z ułatwieniami dostępu? Przejdźmy zatem do rzeczy.

Co chcesz zrobić?

Pierwszy krok — tworzenie nowej witryny

Oznaczanie witryny marką przy użyciu tytułu, opisu i logo

Nadawanie witrynie atrakcyjnego wyglądu przy użyciu motywu z ułatwieniami dostępu

Używanie wbudowanego motywu z ułatwieniami dostępu

Dostosowywanie własnej kombinacji kolorów

Sprawdzanie, czy wybrane elementy ułatwiają dostęp

Następne kroki

Pierwszy krok — tworzenie nowej witryny

Poniżej przedstawiono procedurę tworzenia witryny.

 1. Na pasku nawigacyjnym w górnej części strony kliknij pozycję Witryny.

 2. Na stronie Witryny kliknij pozycję nowa witryna.

Strona Witryny w usłudze SharePoint Online z przyciskiem Nowa witryna

 1. W oknie dialogowym Tworzenie nowej witryny wpisz nazwę witryny, a następnie kliknij pozycję Utwórz.

  Porady: 

  • Po pierwszym kliknięciu pozycji Witryny zostanie wyświetlonych kilka ekranów konfiguracji witryny oraz instrukcji dotyczących konfigurowania witryny osobistej. Przed przejściem do następnego kroku może być konieczne odczekanie kilku sekund, a następnie ponowne kliknięcie pozycji Witryny.

  • W zależności od konfiguracji witryny może być konieczne wyznaczenie innej osoby, która również może zarządzać witryną, oraz określenie poziomu zabezpieczeń zawartości.

Witryna zostanie utworzona w lokalizacji wstępnie zdefiniowanej przez administratora i pojawi się wśród witryn, które śledzisz. Witryna nie odziedziczy żadnych ustawień uprawnień ani elementów nawigacyjnych innych witryn. Po utworzeniu witryny można dodać dokumenty i obrazy, udostępnić witrynę innym osobom, zmienić wygląd oraz ułatwić dostęp do wszystkich elementów.

Oznaczanie witryny marką przy użyciu tytułu, opisu i logo

Podczas tworzenia witryny programu SharePoint jedną z pierwszych czynności jest nadanie jej tytułu, opisu i logo. Jest to pierwszy krok w kierunku ułatwień dostępu, ponieważ obejmuje dodanie tekstu alternatywnego do obrazu używanego jako logo. Tekst alternatywny jest jednym z najważniejszych elementów zwiększającym dostępność witryny internetowej. Technologie ułatwień dostępu, takie jak czytniki zawartości ekranu, odczytują na głos tekst alternatywny dla osób, które nie widzą ekranu.

Aby zwiększyć dostępność obrazu logo, utwórz jego opis. Program SharePoint automatycznie tworzy tekst alternatywny w kodzie HTML przy użyciu opisu.

 1. Kliknij pozycję Ustawienia Przycisk Ustawienia usługi Office 365 > Ustawienia witryny.

 2. W obszarze Wygląd i działanie wybierz pozycję Tytuł, opis i logo.

 3. Wprowadź tytuł i opis.

Okno dialogowe tytułu nowej witryny w usłudze SharePoint Online

 1. Wprowadź lokalizację pliku obrazu logo, a następnie utwórz opis.

  Okno dialogowe tytułu i logo nowej witryny w usłudze SharePoint Online umożliwiające utworzenie tekstu alternatywnego dla obrazu logo

 2. Kliknij przycisk OK.

  Wyniki będą widoczne, kiedy wrócisz do strony głównej witryny.

Nadawanie witrynie atrakcyjnego wyglądu przy użyciu motywu z ułatwieniami dostępu

Kolejny krok w kierunku ułatwień dostępu polega na ustawieniu koloru i kontrastu. Kolor i kontrast są ważnymi elementami ułatwień dostępu. Osoby z wadami wzroku, takimi jak zwyrodnienie plamki żółtej, mogą zobaczyć zawartość ekranu dopiero przy odpowiednim kontraście. Należy też uważać przy wyborze kolorów, ponieważ daltoniści nie odróżniają niektórych kolorów. Na przykład dla osoby, która nie odróżnia koloru zielonego i czerwonego, te kolory wyglądają tak samo.

Aby ułatwić to zadanie, program SharePoint udostępnia kolekcję gotowych do użycia motywów. Jeśli używasz motywów po raz pierwszy — motyw to zbiór kolorów, układu strony, czcionki i innych elementów.

Używanie wbudowanego motywu z ułatwieniami dostępu

 1. Na nowo utworzonej stronie kliknij kafelek Jaki jest Twój styl?

Nowo utworzona witryna w usłudze SharePoint Online z kafelkami, które można klikać, umożliwiającymi dalsze dostosowywanie witryny

 1. Na stronie Zmienianie wyglądu przejrzyj dostępne szablony.

Strona usługi SharePoint Online z obrazami szablonów witryn

 1. Aby wybrać przetestowany motyw w pełni obsługujący ułatwienia dostępu z odpowiednim kolorem i kontrastem, wybierz motyw pakietu Office.
  W przypadku wybrania motywu pakietu Office nie trzeba sprawdzać koloru. Jeśli chcesz użyć innego motywu, zobacz następną sekcję, Dostosowywanie własnej kombinacji kolorów, aby uzyskać informacje na temat tworzenia kombinacji kolorów spełniającej wymagania dotyczące ułatwień dostępu.

 2. Wybrany motyw pojawi się na następnej stronie. Aby zobaczyć więcej, kliknij pozycję Przetestuj. Aby wybrać inny motyw, kliknij pozycję Zacznij od nowa.

Dostosowywanie własnej kombinacji kolorów

Jeśli chcesz użyć innego motywu, możesz wybrać inną kombinację kolorów spełniającą wymagania dotyczące ułatwień dostępu. Musisz ją przetestować, aby upewnić się, że ułatwia dostęp, ale narzędzia testowe są łatwe w użyciu.

Aby dostosować kolory po wybraniu motywu, znajdź menu Kolor na stronie z używanym motywem.

 1. Kliknij strzałkę w dół w polu koloru, aby wyświetlić wbudowane opcje:

Zrzut ekranu przedstawiający menu wyboru koloru w nowej witrynie programu SharePoint

 1. Wybierz kolor, a następnie kliknij pozycję Przetestuj, aby wyświetlić obraz z wybranymi kolorami.

 2. Jeśli kolor Ci się podoba, kliknij pozycję Tak, zachowaj projekt. Jeśli chcesz zmienić kolor, kliknij pozycję Nie, nie podoba mi się, aby wrócić.

Sprawdzanie, czy wybrane elementy ułatwiają dostęp

Aby mieć pewność, że wybrane elementy ułatwiają dostęp, musisz to sprawdzić. Aby sprawdzić kontrast, możesz użyć jednego z bezpłatnych narzędzi dostępnych w zaufanej witrynie internetowej. Poniżej wymieniono kilka dostępnych rozwiązań.

Następne kroki

Aby uzyskać więcej zasobów dotyczących ułatwień dostępu, przejdź do artykułu Przygotowanie — tworzenie witryny programu SharePoint z ułatwieniami dostępu.

Aby uzyskać informacje o dodawaniu zawartości do nowej witryny, przejdź do artykułu Dodawanie do witryny zawartości i obrazów z ułatwieniami dostępu.

Nowoczesne środowisko obsługi programu Microsoft SharePoint ułatwia tworzenie witryny, której każdy może używać, włącznie z osobami niepełnosprawnymi.

SharePoint Nowoczesne środowisko ułatwia wybieranie idealnego kontrastu kolorów, Dodawanie tekstu alternatywnego (tekst alternatywny) i tak dalej — wszystkich elementów na wielu kartach listy ułatwień dostępu. Użyj SharePoint out-in-box bez myszy lub za pomocą czytnika zawartości ekranu narratora. Poruszanie się po dowolnej SharePoint stronie i używanie dowolnego przycisku lub polecenia za pomocą klawiatury.

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób, które używają programu SharePoint do wykonywania zadań takich jak współpraca lub organizowanie biblioteki dokumentów. Nie jest to przewodnik dla administratorów i nie są wymagane żadne specjalne umiejętności.

Co chcesz zrobić?

Tworzenie nowej witryny

Poniżej przedstawiono procedurę tworzenia witryny.

 1. Zaloguj się do usługi Microsoft 365.

 2. Wybierz pozycję SharePoint z listy dostępnych aplikacji.

 3. Na stronie witryny kliknij pozycję Utwórz witrynę.

  Zrzut ekranu przedstawiający przycisk Utwórz witrynę programu SharePoint.

 4. W oknie Tworzenie witryny wybierz pozycję Witryna zespołu lub Witryna do komunikacji.

 5. Wprowadź nazwę i opis witryny. (Jeśli tworzysz witrynę do komunikacji, przejdź do kroku 9).

 6. Wybierz ustawienie prywatności dla witryny, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 7. Aby dodać właścicieli witryny, wprowadź ich nazwiska lub adresy e-mail w polu Dodaj więcej właścicieli.

 8. Aby dodać członków witryny, wprowadź ich nazwiska lub adresy e-mail w polu Dodaj członków.

 9. Wybierz pozycję Zakończ.

Porady: 

 • Program SharePoint sprawdza, czy nazwa witryny została już użyta. Jeśli tak, zostanie wyświetlony monit Niedostępna.

 • W zależności od konfiguracji witryny może być konieczne określenie drugiego menedżera witryny. Musisz także określić poziom zabezpieczeń zawartości.

 • Tekst alternatywny jest jednym z najważniejszych narzędzi tworzenia witryny programu SharePoint z ułatwieniami dostępu. Jasno napisany tekst alternatywny zapewnia dokładny opis obrazów i grafiki dla technologii ułatwień dostępu, takich jak Narrator i inne czytniki zawartości ekranu. Użytkownicy z wadami wzroku używają czytników zawartości ekranu do korzystania z witryny programu SharePoint.

Witryna zostanie utworzona w lokalizacji wstępnie zdefiniowanej przez administratora i pojawi się wśród witryn, które śledzisz. Witryna nie odziedziczy żadnych ustawień uprawnień ani elementów nawigacyjnych innych witryn. Po utworzeniu witryny można dodać dokumenty i obrazy, udostępnić witrynę innym osobom, zmienić wygląd oraz ułatwić dostęp do wszystkich elementów.

Oznaczanie witryny marką za pomocą logo

Witryny zespołu używają tego samego logo co grupa Microsoft 365, do której są połączone. Jeśli zmienisz logo witryny zespołu połączonej z grupą SharePoint, logo odpowiedniej grupy Microsoft 365 zostanie również zmienione.

 1. Przejdź do swojej witryny.

 2. W prawym górnym rogu wybierz pozycję Ustawienia.

 3. Wybierz pozycję Informacje o witrynie.

  Zrzut ekranu przedstawiający opcję menu Informacje o witrynie programu SharePoint.

 4. Poniżej logo witryny wybierz pozycję Zmień.

  Zrzut ekranu przedstawiający okno dialogowe programu SharePoint na potrzeby zmieniania logo witryny.

 5. Wybierz nowe logo, kliknij pozycję Otwórz, a następnie wybierz pozycję Zapisz.

Wybieranie wyglądu z ułatwieniami dostępu

Kolor i kontrast to ważne funkcje ułatwień dostępu. Osoby o słabym wzroku, na przykład ze zwyrodnieniem plamki żółtej, wymagają dużego kontrastu, aby widzieć ekran. Program SharePoint oferuje kolekcję wyglądów. Wybierz wygląd o dużym kontraście, aby Twoja witryna programu SharePoint zawierała ułatwienia dostępu.

 1. W witrynie kliknij pozycję Ustawienia, a następnie kliknij pozycję Zmień wygląd.

  Zrzut ekranu przedstawiający opcję menu Zmień wygląd programu SharePoint.

 2. Wybierz odpowiedni wygląd, a następnie wybierz pozycję Zapisz, lub, jeśli nie podoba Ci się wybrany wygląd i chcesz przywrócić oryginalny schemat, wybierz pozycję Anuluj.

  Zrzut ekranu przedstawiający opcje kolorów programu SharePoint na potrzeby zmieniania wyglądu witryny.

Uwaga: Jeśli nie widzisz pozycji Zmień wygląd w menu Ustawienia, prawdopodobnie nie masz uprawnienia do zarządzania tą opcją. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Opis poziomów uprawnień w programie SharePoint lub skontaktuj się z administratorem.

Następne kroki

Aby uzyskać więcej zasobów dotyczących ułatwień dostępu, przejdź na stronę Ułatwienia dostępu w usłudze Office 365.

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×